Zdící malta šedá Ytong

Skrýt detaily
Výrobce: YTONG
Zdící malta šedá Ytong

Zdící malta šedá Ytong

  • přilnavá, lehce zpracovatelná
  • nízká spotřeba materiálu

Zpracování:
Podklad musí být pevný bez uvolňujících se částic, zbavený prachu. Do nádoby z umělé hmoty se nalije cca 6,0–6,5 l čisté vody a za stálého míchání míchadlem upnutým v pomaluběžné míchačce se pomalu nasype obsah celého pytle (17 kg), až vznikne vláčná hmota pastovité konzistence. K nanášení zdicí malty se používá YTONG zubatá lžíce odpovídající tloušťce zdiva. U hladkých tvárnic se nanáší malta v ložné i styčné spáře, u tvárnic s perem a drážkou pouze v ložné spáře. Usazování a korekce polohy tvárnic se provádí poklepem gumovou paličkou a je ho možné provádět do 5 minut od nanesení zdicí malty na tvárnice, proto se malta nanáší pouze na 2–3 tvárnice.

Spotřeba:
Na vyzdění 1 palety tvárnic YTONG (1,35m3) je potřeba 1 pytel zdicí malty (17 kg).

Doba zpracovatelnosti připravené směsi v závislosti na klimatických podmínkách je asi 4 hodiny.

Barva: Šedá

Balení: Papírové pytle 17 kg, malé balení je v papírových pytlích 5 kg.

Skladování
Ve skladu chráněném před vlhkostí a v originálním balení 6 měsíců od data výroby.

Technické údaje:
Pojivo:
Cement, vápno

Bezpečnostní opatření:
Zdicí malta reaguje při styku s vlhkostí a vodou alkalicky.
V případě zasažení pokožky nebo očí ošetřit větším množstvím vody, v případě zasažení očí vyhledat lékařskou pomoc.

Doplňující informace:
YTONG zdicí malta se musí rozdělávat v čisté nádobě. Nanášet na celou plochu spáry. Nezpracovaný zavadlý materiál není možné dále použít. Vytlačené zbytky malty po zdění odstranit ještě ve stejný den. Do zdicí malty se nesmí přidávat žádné další materiály.
Před nanášením zdicí malty se musí případné výškové nerovnosti jednotlivých řad tvárnic nebo příčkovek srovnat hoblem nebo brusným hladítkem. Tloušťka spáry činí 1–3 mm.

Koupit
Aktuální cena je v detailu položky.