Zateplení fasády – nejčastější chyby a mýty o zateplení

 Datum: 16.9.2013   Kategorie: Rady a návody 

Pár rad a vysvětlení pojmů a postupů ohledně kontaktního zateplení fasády domu.

Spousta samostavitelé je sice šikovných, ale spousta z nich také často podceňují, ba až přehlížení důležité „detaily“ které následně při špatném provedení zateplení fasády kontaktním způsobem, anebo vynecháním některých postupů spustí lavinu v podobě problémů s užíváním domu po takto provedeném zateplení kontaktním způsobem. Samozřejmě je nejlepší volbou pověřit celým procesem odborníka, nechat si poradit a nakonec svěřit i samou realizaci kontaktního zateplení odbornému dodavateli, nejlépe takovému, co posoudí stav domu, navrhne co a jak provést, poradí s výběrem tepelné izolace a její tloušťky. Samozřejmě to vychází celkově dráž, ale pokud si zvolíte ověřenou firmu pro dodávku komponentů zateplení a také pro realizaci kontaktního zateplení, tak se dočkáte kýženého výsledku s daleko menší námahou a s dobrým pocitem, že kontaktní zateplení bylo provedeno řádně a profesionálně. Pokud ale přeci jen hodláte vše řešit sami, poskytneme vám pár rad a začneme hned tím, čeho se dopouštějí samostavitelé na svých realizacích kontaktního zateplení nejčastěji.


Nejčastěji a největší takovou základní chybou je samotné posouzení objektu jako takového již před nákupem tepelné izolace a fasádních komponentů. Opomíjí se problém s vlhkostí, když ji prostě na dříve postaveném domě nebylo vidět, tak to neznamená, že tam nemůže být a objevit se po realizaci kontaktního zateplení. Pokud tam je již znatelný problém s vlhkostí již před samotnou realizací, je třeba se s tím vyrovnat a najít řešení, jinak se celá situace ještě zhorší a vlhkost se zvětší s následným vznikem plísní.


Dalším takovým problémem, který se týká spíše dodatečného zateplení, je přehlédnutí nerovnosti podkladu, na který se bude tepelná izolace lepit. S tímto problémem úzce souvisí také soudržnost podkladu, stará omítka na oko drží, ale při nalepení izolace se později může odpouknout a celé zateplení může spadnout.
Klempířina, klempířské prvky na fasádě domu, jejich umístění a stav oplechování musí být posouzen a případně opraven, nebo vyměněn, často je také třeba celé oplechování změnit, uzpůsobit pro realizaci kontaktního zateplení. Například oddálit svody okapů, nebo vyměnit výdechy odvětrání kuchyní a koupelen, které jsou na fasádě, to samé se týká svodů hromosvodů a dalších takových prvků, které jsou úzce souvislé s fasádou jako takovou.


Další překážkou při správné realizaci kontaktního zateplení fasády jsou stavební otvory v obvodovém plášti objektu, pokud jsou okna moc zapuštěná ještě před nalepením tepelné izolace, je to problém, jednak estetický, vypadá to pak velice špatně, pokud se nalepí například polystyren větší tloušťky a okna jsou pak příliš zapuštěná, navíc se značně změní přínos denního světla okny do domu. Tohle je dobré nepodceňovat. Dalším problémem je správné osazení oken, a obnažení rámu okna anebo dveří, musí se to provést tak, aby se napojil správně fasádní komponent, kterým je ukončovací lišta okenní, tato zajišťuje správné napojení zateplení na rámy oken a dveří.


Špatně nalepená tepelná izolace, kdy nejčastější chybou je lepení tepelné izolace ba sráz, což je špatně, tepelná izolace musí být nalepená na vazbu, jako se provádí zdění. Navíc mezery, které běžně při zateplování vznikají, musejí být vyplněny montážní pěnou, která je k tomuto úkonu vhodná a určená a ne jako se často stává, že se tyto mezery vyplní lepidlem na lepení polystyrenu na bázi cementové malty. Takové vyplnění spáry mezi izolacemi může způsobit vznik tepelného mostu, navíc lepidlo na bázi cementové malty přijímá vlhkost a to ještě více podporuje vznik tepelného mostu a dalšího problému jako je plíseň, která napomáhá následné destrukci zateplení, navíc není zdravá.

 

Dalším často se objevujícím problémem je nesprávné kotvení fasádní izolace. Většinou se jedná o nevhodné fasádní kotvy, hmoždinky, nebo také jejich špatně zvolená délka trnu a samotné rozmístění fasádních kotev a jejich počet. Hmoždinky fasádní je třeba volit s ohledem na zdivo obvodové stěny a také podle umístění stavby jako takové, její výšku a celkovou plochu zateplení. Toto všechno má vliv na správnou funkci kontaktního zateplení a životnost takového zateplení celkově.


 

Dalším problémem, který se stále ještě stává je absence armovací tkaniny při natahování stěrky, podkladní plochy na natažení finální omítky. Také se stává, že se perlinka špatně ukončuje v blízkosti oken a dveří, stavebních otvorů, je třeba správně přetahovat a napojovat jednotlivé pruhy perlinky, tak aby armování podkladní plochy pro finální omítku bylo pevné a rovné, pak už je jen třeba správně natáhnout a upravit finální omítku, probarvenou hmotu. Pokud se vybere špatně a špatně se natáhne, tak je sice zateplení funkční, ale jinak vypadá nevzhledně a co si budeme nalhávat, vzhled je pro finální pocit také důležitý.

 

A na co si dát pozor a čemu věřit při zjišťování informací o kontaktním zateplení?

Nejdůležitějším faktorem, který může vše nejvíce ovlivnit je volba té správné tepelné izolace. Na toto rozhodnutí má vliv spousta okolností, například druh zdiva a tloušťka obvodové stěny, umístění stavby, lokalita a podnebí. Stav a umístění oken, také má vliv na toto rozhodnutí to co od zateplení čekáte, jak hodně chcete zateplit a kolik na to máte finančních prostředků. Samotné zateplení musí sloužit co nejdéle, a proto je nutné se dobře rozhodnout před nákupem tepelné izolace. Ohledně nějakého posouzení bez těchto vlivů a stanovení žebříčku kvality můžeme jen na hrubo napsat, že nejlepší zateplení je pomocí minerální vaty, pak polystyrenem EPS a dnes už také celkem běžným polystyrenem EPS s příměsí grafitu. Nejčastější volbou je stále ještě zateplení polystyrenem EPS, což je dobrou volbou z hlediska nákladů a účinnosti. Pokud pak potřebujeme u dodatečného zateplení použít menší tloušťku tepelné izolace, musíme volit minerální vatu fasádní, která má poměrně dobré výsledky z hlediska zateplení, anebo šedý polystyren EPS, který má velmi dobré vlastnosti také z hlediska zateplení, a proto jej můžeme použít v menších tloušťkách, nežli klasický polystyren EPS. Pokud se jedná o budovu, kde jsou, anebo hrozí problémy s vlhkostí, je lepší se vydat směrem k zateplení systémem provětrávané fasády, což je systém, který umožňuje odvětrávání vlhkosti z obvodové stěny směrem ven, tohoto je docíleno funkční odvětrávací mezerou mezi tepelnou izolací a obvodovou stěnou. Tento systém tedy není kontaktním zateplením objektu. Pokud se jedná o dřevostavbu, pak je nejčastějším systémem zateplení obálky budovy systém sendvičového panelu, kde izolace je vkládána do stěny jako takové a také je často doplněna ještě zevnitř z interiéru předsazenou stěnou, která může být také realizována z exteriéru objektu, takové zateplení v této kombinaci je pak velmi účinné a je dnes běžně na úrovni nízkoenergetického a ž pasivního standardu.


Ohledně výběru dalších komponentů zateplení fasády už pak volíme podle základního hlavního komponentu a tím je tepelná izolace. Další faktory, které mají, nemalý vliv na kvalitu zateplení jsou složité součásti některých staveb, jako jsou římsy, vysuté balkóny a terasy, různé mansardy a speciální okna.

 
Platí tady pravidlo, kdy lepší tepelná izolace je účinnější a kdy více peněz vynaložených za zateplení a realizaci samotného zateplení se všemi detaily, které kvalitu zateplení ovlivňují, včetně jeho životnosti znamená vynaložit později méně peněz za energie.


Související články

Realizace kontaktního zateplení

Pokud poptáváte realizaci kontaktního zateplení, vyplňte prosím tento formulář, značně se tím urychlí prvotní návrh a nacenění vaší realizace kontaktního zateplení. Dalším krokem je pak naše osobní návštěva u vás a prohlídka objektu, konzultace před samotnou realizací.


 
Vaše jméno * 
Telefon * 
E-mail * 
Adresa realizace zateplení * 
PSČ * 
Poštovní směrovací číslo
Kolik m2 se bude zateplovat? * 
Jedná se o odhad, pokud neznáte přesné hodnoty, zadejte odhad.
Materiál obvodových zdí? *  Plná cihla
 Dutá cihla (Porotherm)
 Tvárnice (Ytong / Qpor)
 Škvárové tvárnice
 Beton
 Dřevo
 Kámen
 Jiný materiál (napište do poznámky)
Napište materiál převažující v obvodových zdech, je možno vybrat i více druhů.
Tloušťka obvodové zdi domu *  70 cm
 60 cm
 44 cm
 36 cm
 30 cm
 24 cm
 15 cm
 Jiná tloušťka (napište do poznámky)
Vyberte převažující tloušťku obvodové zdi, můžete vybrat i více možností.
Kolik pater má váš dům? *  Přízemní
 1 patrový
 2 patrový
 3 patrový
 Více patrový (uveďte do poznámky počet)
Informace je důležitá ohledně lešení.
Jakou tepelnou izolaci chcete? *  Fasádní polystyren EPS 70 F
 Fasádní polystyren EPS 100 F
 Styrotherm Plus 70 (šedivý polystyren)
 Fasádní vata ISOVER TF
 Fasádní vata Isover NF 333 (lamely)
 Fasádní vata Nobasil FKD
 Fasádní vata Nobasil FKL (lamely)
 Fasádní vata Frontrock MAX E
 Fasádní vata FASROCK
 Fasádní vata FASROCK L (lamely)
 Chci jinou tepelnou izolaci (napište do poznámky)
Vyberte druh tepelné izolace jenž hodláte použít na kontaktní zateplení.
Jakou tloušťku tepelné izolace chcete? * 
Jedná se o orientační tloušťku, ne všechny tepelné izolace nabízejí uvedené tloušťky.
Obvod domu ohledně zateplení soklové části a zakládacích lišt LOS. * 
Tepelná izolace na soklovou část? *  Perimetr SD (tvrzený polystyren)
 Extrudovaný polystyren
 Sokl nebudu zateplovat (mám ho řešený jinak)
Tloušťka tepelné izolace na sokl? * 
Armovací tkanina, perlinka (gramáž/m2) *  145g/m2
 165g/m2
 185g/m2
 Nechám to na vás
Hodnota ovlivňuje pevnost armovací tkaniny
Lišty rohové Hliník nebo Plast? Množství (bm) *  Lišta kašírovaná PVC
 Lišta kašírovaná ALU
 cca 25 bm
 cca 30 bm
 cca 35 bm
 cca 40 bm
 cca 50 bm
 cca 55 bm
 cca 60 bm
 cca 70 bm
 cca 80 bm
 cca 100 bm
 Jiná hodnota běžných metrů (zadejte do poznámky)
Vyberte druh ochranné rohové loišty a množství běžných metrů, kolem oken, dveří a rohů objektu.
Omítka druh? * 
Vyberte jakou chcete omítku (materiál).
Datum realizace? * . .
Kdy byste chtěli započít s realizací?
Poznámky  
Sem napište vše co chcete, na co jsme se neptali a co považujte za důležité.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 6:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné