Zateplení fasády minerální vatou – postup

 Datum: 2.4.2014   Kategorie: Rady a návody 

Jak postupovat při kontaktním zateplení obvodové stěny domu minerální vatou.

Jako druhý nejběžnější druh kontaktního zateplení obvodové stěny domu je používáno kontaktní zateplení minerální vatou v deskách. Toto zateplení přináší kromě zateplení oproti polystyrenu EPS také velmi dobré protipožární zabezpečení, jelikož minerální vata, která je používána na kontaktní zateplení je ve třídě požární odolnosti „A1“, nehořlavé materiály. Navíc je minerální vata dobrá i v akustice, díky své objemové hmotnosti a také nabízí velmi dobrou prostupnost pro vodní páry. Vlákna, ze kterých desky této tepelné izolace jsou vyrobeny výrobce hydrofobizuje, což vlákna činí vodě odpudivá.


Kontaktní zateplení minerální vatou je vhodné jak pro novostavby, tak i pro dříve postavené domy, které se dodatečně zateplují. Desky minerální vaty jsou vyráběny s podélnou orientací vláken kamenné vlny s rozměrem 1000x500mm a 1000x600mm, nebo s kolmou orientací vláken, kdy vlákna směřují kolmo ke stěně a deska tak může lépe kopírovat povrch a případné nerovnosti, nebo architektonické zvláštnosti objektu, jako jsou různé oblouky a podobná místa, další výhodou je, že se desky s kolmým vláknem nemusejí v některých případech kotvit. Tyto desky jsou také jiného rozměru a říká se jim lamely a vyrábějí se ve formátu 1000x333mm a 1200x200mm, nebo také 1000x200mm. Rozměry zde udávané jsou podle značek výrobců, kteří vyrábějí desky a lamely z minerální vaty pro kontaktní zateplení. Dnešní produkce minerálních vat je velmi kvalitní, zateplení se tak stává nejen účinným, ale je i ekologické zdraví nezávadné a má velmi dlouhou životnost.


POSTUP PŘI ZATEPLENÍ FASÁDY MINERÁLNÍ VATOU

Začneme přípravou podkladu, tento musí být soudržný, nic nesmí odpadávat, vše co jde tak odstranit. Toto se týká zejména dodatečného zateplení, kdy se lepí na starou fasádu atd. Když máme podklad pevný a soudržný, tak ho zbavíme veškerého prachu a mastnoty, nejlépe se toto provádí pomocí tlakové vody, tato nám i napoví, co nedrží na ploše podkladu. Pak povrch pokud to situace vyžaduje, opravíme, vyrovnáme omítkou a nepenetrujeme, abychom sjednotili savost podkladu, což je zejména u lepení desek minerální vaty důležité. Rovinatost podkladu měříme pomocí zednické latě a tato musí být s maximální odchylkou do 20mm na jeden metr latě. Pokud použijeme na zateplení desky s kolmým vláknem ke stěně, tak je rovinatost s odchylkou do 10mm na jeden metr latě. Pokud se ve stěně nacházejí někde pod povrchem blízko elektrické kabely, nebo jiné rozvody, tak je označíme, abychom je následně při kotvení desek nepoškodili.

 

Následuje montáž zakládacích profilů, LOS profily montujeme kolem celého obvodu domu, všude tam, kde se bude lepit tepelná izolace. Doporučuje se použít LOS profily s okapničkou a to silnější ALU profil zakládací o síle plechu 1mm, jelikož desky vaty jsou přeci jen těžší a budou na zakládacím, soklovém profilu ležet. Profily upevňujeme pomocí zatloukacích hmoždinek do předvrtaných děr a to po cca 50cm délky profilu. Případné nerovnosti vyrovnáme podložkami, které jsou součástí systému, profily LOS k sobě spojíme spojkami profilů LOS.


Následuje lepení fasádních desek z minerální vaty na stěnu domu. Začínáme odspodu, na zakládacím profilu, Pokud používáme desky s podélným vláknem, tak lepíme stejně jako polystyrenové desky s pruhem lepidla po obvodě a pak tři terče uprostřed desky. Pokud lepíme lamely s kolmým vláknem, lepí se celoplošným lepením. Nejprve si místo na desce opatříme malou vrstvičkou lepidla, pak naneseme po chvilce lepící vrstvu, deska totiž vstřebá malé množství vlhkosti. U lepení lepidlem na bázi cementové malty volte lepidla, která jsou flexibilní. Pokrytí desky lepidlem na bázi cementové malty musí být cca 40% z celkové plochy desky. Pokud hodláme lepit pomocí lepící PU pěny, tak se nanáší pomocí aplikační pistole po obvodě plochy desky cca 3cm od kraje a pruh cca 3cm široký a pak se v ploše ještě proveden nanesení vlnovky s třemi hroty, také cca 3cm silná vlnovka PU pěny. Počkáme chvilku, tak 3 až 8 minut a pak lepíme desku na stěnu domu, pokud lepíme větší tloušťku desky z minerální vaty, tak desku zajistíme na cca 1 hodinu proti odpadnutí. Důvodem je hmotnost desek z minerální vaty, které jsou mnohem těžší nežli polystyren EPS, který se přidržovat vůbec nemusí a drží na stěně okamžitě. Lepení provádíme na vazbu, tedy jako při zdění, stejně tak se lepí na nároží. Desky po nalepení brousíme do hladké roviny pomocí speciálního brusného hladítka.


Následuje kotvení desek, po zaschnutí lepidla což může s odchylkami podle počasí a vlhkosti trvat přibližně jeden den. Kotvení tepelné izolace je velmi důležitý úkon a je třeba vybrat správné kotvy, hraje tady roli druh zdiva, jestli je to zdivo s dutinkami a druh materiálu zdiva. Množství fasádních kotev ovlivňuje druh desky, její tloušťka, opět zdivo a jeho materiál, také zda se bude jednat o klasickou fasádu, nebo fasáda s konečnou úpravou obkladu, který se lepí, což vyžaduje kotvení skrze perlinku, aby nám pak neodpadl obklad i s lepidlem, stěrkou, či celou deskou. Přeci jen už to pak je hmotnost. To vše má vliv na druh fasádních kotev, jejich množství. Takový základ je ocelový trn, alespoň 6 kotev na 1m2 plochy a trn musí být v obvodové stěně, zdivu nejméně 5-6cm, ale to zase je ovlivněno druhem zdiva.


Nároží a ostění oken a dveří opatříme ochrannými rohy se síťovinou, aby nedocházelo k poškození rohů. Tato výztuha je lepena na rohy lepícím tmelem na bázi cementové malty. Kolem rohů oken a dveří provádíme diagonální výztuha, pruhem perlinky, výztužné tkaniny. Tato výztuha z perlinky zpevní, přenese zvýšené napětí v těchto místech, pruhy 30 x 50cm lepíme do lepidla. Celou plochu pak po cca 1 a 3 dnech od nalepení desek vyztužíme stěrkou, do které se vtlačí výztužná ochranná tkanina, perlinka. Perlinku aplikujeme odshora dolů a přesahy mezi jednotlivými pruhy musejí být alespoň 10cm. Doporučuje se provést pak ještě jednu stěrku, tím se povrch maximálně ochrání po mechanické stránce, proti veškerému fyzickému namáhání.


Na řadu přichází penetrace, tato uzavře celou plochu a sjednotí savost podkladu pro nanášení probarvené fasádní hmoty. Penetrace může být už v odstínu následné omítky, aby nám ulehčila krytí. Tenkovrstvé probarvené fasádní omítky nabízejí celou škálu barevností, natónovat penetraci v odstínu budoucí tenkovrstvé omítky je doporučeno zejména u odstínů s tmavší, výraznější pigmentací.

Kontaktní zateplení obvodové stěny domu je velmi účinné, a pokud se rozhodnete použít kvalitní izolaci z minerální vaty, nic tím nezkazíte, zateplení tak bude velmi kvalitní a s dlouhou životností.


Realizace kontaktního zateplení

Pokud poptáváte realizaci kontaktního zateplení, vyplňte prosím tento formulář, značně se tím urychlí prvotní návrh a nacenění vaší realizace kontaktního zateplení. Dalším krokem je pak naše osobní návštěva u vás a prohlídka objektu, konzultace před samotnou realizací.


 
Vaše jméno * 
Telefon * 
E-mail * 
Adresa realizace zateplení * 
PSČ * 
Poštovní směrovací číslo
Kolik m2 se bude zateplovat? * 
Jedná se o odhad, pokud neznáte přesné hodnoty, zadejte odhad.
Materiál obvodových zdí? *  Plná cihla
 Dutá cihla (Porotherm)
 Tvárnice (Ytong / Qpor)
 Škvárové tvárnice
 Beton
 Dřevo
 Kámen
 Jiný materiál (napište do poznámky)
Napište materiál převažující v obvodových zdech, je možno vybrat i více druhů.
Tloušťka obvodové zdi domu *  70 cm
 60 cm
 44 cm
 36 cm
 30 cm
 24 cm
 15 cm
 Jiná tloušťka (napište do poznámky)
Vyberte převažující tloušťku obvodové zdi, můžete vybrat i více možností.
Kolik pater má váš dům? *  Přízemní
 1 patrový
 2 patrový
 3 patrový
 Více patrový (uveďte do poznámky počet)
Informace je důležitá ohledně lešení.
Jakou tepelnou izolaci chcete? *  Fasádní polystyren EPS 70 F
 Fasádní polystyren EPS 100 F
 Styrotherm Plus 70 (šedivý polystyren)
 Fasádní vata ISOVER TF
 Fasádní vata Isover NF 333 (lamely)
 Fasádní vata Nobasil FKD
 Fasádní vata Nobasil FKL (lamely)
 Fasádní vata Frontrock MAX E
 Fasádní vata FASROCK
 Fasádní vata FASROCK L (lamely)
 Chci jinou tepelnou izolaci (napište do poznámky)
Vyberte druh tepelné izolace jenž hodláte použít na kontaktní zateplení.
Jakou tloušťku tepelné izolace chcete? * 
Jedná se o orientační tloušťku, ne všechny tepelné izolace nabízejí uvedené tloušťky.
Obvod domu ohledně zateplení soklové části a zakládacích lišt LOS. * 
Tepelná izolace na soklovou část? *  Perimetr SD (tvrzený polystyren)
 Extrudovaný polystyren
 Sokl nebudu zateplovat (mám ho řešený jinak)
Tloušťka tepelné izolace na sokl? * 
Armovací tkanina, perlinka (gramáž/m2) *  145g/m2
 165g/m2
 185g/m2
 Nechám to na vás
Hodnota ovlivňuje pevnost armovací tkaniny
Lišty rohové Hliník nebo Plast? Množství (bm) *  Lišta kašírovaná PVC
 Lišta kašírovaná ALU
 cca 25 bm
 cca 30 bm
 cca 35 bm
 cca 40 bm
 cca 50 bm
 cca 55 bm
 cca 60 bm
 cca 70 bm
 cca 80 bm
 cca 100 bm
 Jiná hodnota běžných metrů (zadejte do poznámky)
Vyberte druh ochranné rohové loišty a množství běžných metrů, kolem oken, dveří a rohů objektu.
Omítka druh? * 
Vyberte jakou chcete omítku (materiál).
Datum realizace? * . .
Kdy byste chtěli započít s realizací?
Poznámky  
Sem napište vše co chcete, na co jsme se neptali a co považujte za důležité.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 7:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné