Založení rodinného domu na Liaporu

 Datum: 15.7.2015   Kategorie: Rady a návody 

Založení stavby je velmi důležitá část celého projektu a možnost založit stavbu domu na tepelně izolačním zásypu z kameniva Liapor je dobrou volbou.

Liapor je keramické kamenivo s velmi malou objemovou hmotností a má spoustu velmi dobrých vlastností z pohledu stavby domu. Keramické kamenivo Liapor je vyráběno výpalem a expandací přírodních jílů, které jsou granulovány. Tímto procesem vznikají slinuté keramické perly, které mají uvnitř rovnoměrnou pórovitou strukturu. Keramické kamenivo Liapor je velmi lehké, má vysokou pevnost a mechanickou odolnost. Liapor je tepelná izolace, protipožární izolace, akustická izolace a je velmi odolný vůči mrazu.

 

 

Založení stavby domu na zásypu z Liaporu je poměrně mladý způsob založení stavby v naší republice. Jinak je tento způsob založení stavby ve světě poměrně běžně používanou metodou, která přináší pro stavbu a její realizaci spoustu výhod.

 

Chcete li začít se zateplením již od základu stavby, použijte keramzit - Liapor jako zásyp.

 

 

Keramzit splňuje požadavky na zakládání staveb nízkoenergetické až pasivní úrovně, což je momentálně trend v duchu energetických úspor. Celý základ je tak bez tepelných mostů a další izolace podlahy v případě užití zásypu z Liaporu není nutná. Zásyp z Liaporu lze použít prakticky pro veškeré druhy staveb a jejich konstrukcí a použitím Liaporu je dosaženo rychlé stabilizace základové spáry. Není třeba se ničeho obávat, založení stavby na zásypu z lehkého keramického kameniva Liapor není složitá a nijak náročná.

 

 

Pokud se rozhodnete uspořit již při tvorbě základové desky domu, je zásyp z Liaporu správnou volbou.

 

Postup založení stavby na zásypu z kameniva Liapor. Nejdříve je třeba provést klasické výkopové práce. Následně je třeba provést drenáže a zakomponovat zemnící drát. Provedou se a zajistí veškeré prostupy pro inženýrské sítě. Následně se provede navážka podkladového kameniva a jeho srovnání a zhutnění, setřesení. Nyní se položí podkladní separační geotextilie. Do takto připraveného základu se naveze lehké keramické kamenivo Liapor.

 

 

Pomocí stavební techniky se kamenivo Liapor rozveze v celém prostoru a urovná v celé souvislé vrstvě. Urovnaný Liapor následně pomocí vibrační desky zhutníme. Přetáhneme kraje geotextilie přes zhutněnou vrstvu Liaporu, doplníme kde je třeba další pruhy Geotextilie, tímto lehké kamenivo perfektně separujeme od promíchání s dalšími komponenty, jako je část terénu a zemina, která by ponížila svou přítomností kvalitu zásypu z Liaporu.

 

 

Provede se bednění pro vytvoření budoucí základové desky společně s uložením výztuže z kari sítí. Následuje betonáž základové desky z betonové zálivky. Beton se vyrovná do naprosté roviny stanovené zaměřením a máme hotovou základovou desku s podsypem z lehkého kameniva Liapor.

 

 

Založení domu na podsypu z lehkého kameniva Liapor je velmi dobrou volbou a ten kdo tento systém založení stavby použije, ušetří již při tvorbě základů domu.

Ostatní obrázky naleznete pod tímto článkem.

 

Autor článku: Pavel Hanzelín


Přiložené obrázky:
zalození stavby s podsypem Liapor zalození stavby s podsypem Liapor zalození stavby s podsypem Liapor zalození stavby s podsypem Liapor zalození stavby s podsypem Liapor zalození stavby s podsypem Liapor zalození stavby s podsypem Liapor

Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 8:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné