Založení zateplovacího systému bez soklového profilu pomocí montážní latě

 Datum: 29.1.2016   Kategorie: Rady a návody 

Založení kontaktního zateplovacího systému může a má velký vliv na jeho funkčnost a životnost.

Existují dva základní druhy založení VKZS systému a to pomocí zakládací lišty, tedy LOS profilu, který je přímo pro tento systém vyroben a určen. Nebo je možné provést založení kontaktního zateplení pomocí montážní dřevěné latě. Vše ale záleží na výrobci zateplovacího systému, tedy jestli tento způsob bez LOS lišty povoluje. Tento fakt si ověřte, než se rozhodnete jak založit zateplení obvodové stěny vašeho domu.

 

A proč se systém založení pomocí montážní latě používá? Pokud se budete při realizaci kontaktního zateplení ubírat cestou s použitím montážní latě, docílíte lepšího požárního zabezpečení, tedy zvýšíte požární odolnost zateplení a také eliminujete tepelný most, který je v tomto místě montáží LOS zakládací lišty vytvořen v případě jejího použití.

 

Zakládací lišta pro kontaktní zateplení je z kovu a jak každý ví, kov je velmi dobrý vodič tepla a chladu. Proto se absencí této lišty tento tepelný most eliminuje. Některé zateplovací ucelené systémy dnes už také nabízejí zakládací profily z plastu, právě kvůli eliminaci tepelného mostu.

 

A jak se založení kontaktního zateplení obvodové stěny na montážní lať provádí? Pokud již máme připravený podklad, tedy obvodovou stěnu, která je očištěná od veškerých volných částic, prachu a v případě dodatečného zateplení je podklad napenetrovaný, můžeme začít.

 

Na podkladní plochu v místě založení, tedy na její spodní hranu naneseme vrstvu lepící malty, stěrkové hmoty. Do této hmoty vtlačíme armovací tkaninu, perlinku. Pruh, který vtlačíme do této hmoty, musí být ve hmotě alespoň 20 cm vysoký a dále nám musí na dolní části zbývat další část, která je závislá na tloušťce izolantu, který se bude na obvodovou stěnu lepit. Navíc nám musí ještě zbývat k tomuto rozměru nejméně dalších 15 cm, pro přehnutí na čelní stranu desky izolace.

 

Armovací tkanina je tak spojena s podkladem pomocí lepící stěrky a deska izolace pak bude po nalepení na stěnu na spodní a čelní straně také osazena armovací tkaninou také do předem nanesené stěrky. Musí se jednat o jeden pruh armovací tkaniny v celku, nikoliv dva nebo více pruhů. Takže uvedu příklad, pokud se bude jednat o desky 15 cm silné, tak musí být rozměr pruhu perlinky takto: 20 cm na stěnu + 15 cm spodní část izolační deky + 15 cm minimálně přehnutí na čelní stranu desky izolace. Celkem tedy 50 cm pruh v případě desky 15 cm silné.

 

Pokud se tedy vrátím k postupu, tak do nanesené lepící stěrky na stěně se vloží onen pruh armovací tkaniny, pak si přichytíme montážní dřevěnou lať na místo, kde bude začínat zateplení. Horní část latě musí tedy být tam, kde bude začínat první deska. Následně osadíme desku na stěnu do již přilepené perlinky s lepící hmotou. Po nalepení první řady desek se zakládací lať odstraní a do nanesené lepící stěrkové hmoty na spodní straně a lícové straně desek se vmáčkne zbylý přesah armovací tkaniny.

 

Aby při dešti mohla voda dobře odkapávat, ze spodní hrany desek a nezatékala kam nemá, osadíme spodní vnější hranu desek plastovým okapničkovým profilem. Tento komponent fasádního zateplovacího systému zajistí správné odkapávání vody.

 

Založení kontaktního zateplení na montážní lať není tak složité jak se zdá, je ale třeba dodržet zde popsaná pravidla a postupy pro správnou a plnohodnotnou funkci tohoto druhu založení zateplení.

Autor článku: Pavel Hanzelín


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 1:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné