Základové pasy jednoduše a kvalitně

 Datum: 29.3.2016   Kategorie: Rady a návody 

Základy a konkrétně základové pasy jsou jednou z důležitých realizací při stavbě domu a proto je musíte provést správně. Dům stojí na základech, a pokud tyto nejsou pevné a správně provedené, tak můžou a zpravidla nastávají velké problémy v následujících letech užívání stavby.

Mnoho samo stavitelů se právě realizace základů, základových pasů, bojí a velmi často toto přenechává stavební odborné firmě. Tento článek popíše na co si dát pozor a co a jak provést při realizaci základových pasů. Stavba základových pasů není zase tak složitá a nebezpečná, jen to chce dodržet určitá pravidla a postupy.

 

Co jsou to vlastně základové pasy a k čemu přesně při stavbě domu slouží? Základové pasy jsou velmi důležitou součástí základů domu a jsou to vlastně rýhy v terénu, které se realizují pod nosnými zdmi a částmi nosných konstrukcí domu. Důležité je, aby tyto základové pasy byly vyhloubeny až do nezámrzné hloubky v terénu. Nezámrzná hloubka v terénu je místo, hloubka, kde už terén, zemina a její složení nepromrzá a u našich končin, tedy v České republice je nezámrzná hloubka stanovena přibližně od 80 -140 cm hloubky čistého terénu. Samozřejmě záleží na složení terénu a oblasti, kde se bude kopat v závislosti na podnebí (hory, nížiny, mokřiny) a další podobná místa.

 

 

Další věcí je tvar a šíře základových pasů, což je také ovlivněno druhem a složením terénu, například ve skále se nemusíme toliko bát, jako třeba naopak v jílovém podloží, kde je třeba věnovat základům velmi velkou péči a realizovat je tak, aby byla stavba a její základy stabilní. Jako další ovlivňující faktor můžu uvést i druh materiálu, ze kterého bude stavba postavena a zda se bude jednat o jednoduchou jednopodlažní stavbu, či více podlažní, která bude daleko více zatěžovat základy.

 

Stavba základů vyžaduje komponenty a součásti, nejedná se tedy jen o beton a kameny s kusy roxorů a co kde železného naleznete a hodíte do vykopaných rýh v terénu. Je zapotřebí mít připravené potřebné komponenty: zemnící pásek a vodič v pozinku, dále roxory (betonářskou, hřebínkovou ocel), pak asfaltový lak, ostatní komponenty pro prostupy inženýrských sítí (odpad, elektro, voda).

 

Nakonec to hlavní a tím je beton, který musí splňovat parametry pro tvorbu a lití základů. Je třeba použít kvalitní beton, jelikož jak už jsem výše psal, bude spočívat na základových pasech velká námaha. Pro realizaci betonových pasů tedy doporučuji použít beton objednaný z betonárky a to s označením C20/25. Nešetřete na betonu, jelikož se často dovídám, že prý postačí beton s označením C12/15 a to není zrovna dostatečný beton pro tvorbu základů. Jen pro doplnění to číslo za lomítkem představuje odolnost vytvrzeného betonu v MPa (megapascalech). Přitom odolnější beton s označením C20/25 je o tolik lepší právě z pohledu odolnosti v tlaku.

 

 

Koncová cena není zase o tolik vyšší, jedná se o cca 10 až 15 % oproti betonu C12/15. A to se moc nevyplatí, když pak dům bude neustále sesedat a pracovat na nestabilním podloží. To pak bude stát mnohem více nákladů to vše dát dohromady a nakonec se to ani nemusí podařit. Na stavbu základů máte jen jeden pokus, tak pozor na zbytečné, ale zcela fatální chyby.

 

Jako základní práci, kterou musíte provést před litím základových pasů je jejich zaměření a k tomu potřebujete pár věcí. Například pásmo, provázek, třeba vápno, nebo značkovací sprej a hřebíky. Postupujte podle plánku ve stavební dokumentaci od projektanta. Pozor na dodržování vzdáleností od hranice pozemku a vůči sousedícím stavbám, jinak mohou být problémy nejen se sousedy, ale i se stavebním úřadem.

 

Jakmile budete mít zaměřené základové pasy, které si vyznačíme nataženými provázky, tak máme vlastně vyznačenou polohu jednotlivých stěn. Pozor na fakt, že stěny musejí být k sobě kolmo, tedy pokud nemáte nějaký speciální projekt. Provázky nám pomáhají jako dlouhá pravítka. V místech, kde se tyto provázky protínají, jsou rohy a nároží stěn.

 

 

Při zaměření vám jako kontrolní pomůcka poslouží Pythagorova věta pro pravoúhlý trojúhelník. Sice se v ní píše o čtvercích, ale je to tak: Pythagorova věta říká, že součet obsahů čtverců nad oběma odvěsnami se rovná obsahu čtverce nad přeponou. Tento fakt vám pomůže ke kontrole správného zaměření stěn z projektu dle požadavků jejich délek a kolmosti k sobě.

 

Jakmile budete mít zaměřeno, tak pomocí vápna či značkovacího spreje vyznačte pro bagristu místo, kde bude kopat základové pasy. Můžeme začít hloubit rýhy pro základové pasy. Doporučuji tento úkon provádět za sucha, jelikož voda v základech je pak při betonování problém, ta musí pryč a napadaná zemina také. Proto, jakmile budete mít vykopáno, betonujte.

 

Pro betonování si připravte roxory, které se musí při lití do betonu zapichovat, nejlépe po jednom metru od sebe. Tím se základové pasy proarmují a vytvoříme tak železobeton, který je ještě odolnější a pevnější nejen v tlaku. Pak si také připravte zemnící pásek, který musí být stejný, jako je celý obvod domu. K tomu i vodič, který je součástí uzemnění. Připravte si komponenty pro prostupy inženýrských sítí.

 

 

Po vykopání základů ze všeho nejdříve položíme zemnící pásku, která se ukládá naplocho, kvůli styku se zeminou a tak je docíleno lepší vodivosti. Měl by být položen tak, že po zalití betonem bude v betonu celý pásek uložen a tím bude chráněn proti oxidaci a korozi, což už částečně zajišťuje pozinková úprava. Rohy vyřešíme tak, že zemnící pásku překroutíme a tak získáme pravoúhlou zatáčku. Veškeré spoje kvůli korozi přetřeme asfaltovým lakem a také tímto nátěrem opatříme vodiče vytažené nad úroveň terénu v protilehlých rozích základových pasů.

 

Budeme lít beton, což vyžaduje jeho objednávku v betonárce. Nejvýhodnější a asi i nejlepší z pohledu funkce je betonování základových pasů do přiměřené výšky a následné pokračování pomocí ztraceného bednění. Takto se to provádí v případě, že se okraje výkopů odrolily do výkopu a získali jste tím nechtěně tvar základových pasů, který se poměrně hodně rozevírá. To pak vyžaduje o hodně větší spotřebu betonu a stojí to tím pádem i více peněz.

 

Proto, pokud nemáte základové výkopy rovné, tak si můžete pomoci tím, že vylijete betonem jen tu část, která se toliko nerozevírá, a pak pokračujete pomocí základových tvárnic, které se také proarmují a vylijí betonem. Někdo si pomáhá pomocí šalovacích desek, ale to už je na každém jak toto vyřeší. Každopádně je třeba dodržet šíři základových pasů dle projektové dokumentace.

 

 

Při lití betonových pasů nezapomeňte na prostupy, které umístěte dle projektové dokumentace elektro, vody a odpadu, případně plynu. Pokud nemáte koupené větší trubky na tyto prostupy, tak si je můžete vytvořit z prkýnek, jako čtvercové schránky, které umístíte v místech, kde budou inženýrské sítě prostupovat skrze základy. Dostatečně je ale zajistěte proti tlaku, který těžký beton při lití na ně bude vyvíjet a tím je může poměrně hodně posunout do jiné polohy.

 

Jakmile budete mít základové pasy vylité, tak povrch uhlaďte pomocí zednického hladítka do roviny. Po chvíli, když už máme základové pasy zavadlé, do nich napícháme připravené roxory na kterých pak můžeme pokračovat se ztraceným bedněním vzhůru. Základové pasy je pak třeba kropit vodou, aby beton dobře zavadl a vyzrál. Pokračovat s dalšími pracemi můžete cca po dvou dnech v návaznosti na počasí, teplotu vzduchu a jeho vlhkost.

 

Pokud jste článek přečetli celý, tak už víte, že realizace základů není zase taková věda a že pokud vše dobře zaměříte a provedete, tak se nemůže nic špatného stát.

 

Autor článku: Pavel Hanzelín


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 7:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné