Z čeho všeho se dají postavit pasivní domy?

 Datum: 5.10.2015   Kategorie: Zajímavosti 

Není pravdou, že pasivní domy jsou stavěny z nějak zvlášť odlišných materiálů oproti běžným domům.

Tento článek zhruba osvětlí možnosti výstavby pasivních domů z hlediska základních materiálů. Mýty typu, že pasivní domy jsou nějak vesmírné, či stavěné z kosmických a speciálních materiálů se nezakládají na pravdě. Používají se běžně dostupné a používané materiály, jen technologie a postupy jsou jiné, prováděné s pečlivostí a použitím kvalitních materiálů.

 

Záměrem při stavbě pasivního domu je docílení vysokých tepelně-izolačních vlastností při běžných tloušťkách obvodových stěn. Výběrem vhodných materiálů z oblasti tepelných izolací je možné docílit v takovém domě příjemného klimatu a tepelné i akustické pohody bez negativních vlivů a možných bezpečnostních rizik z pohledu požární bezpečnosti.

 

V běžné výstavbě se většinou postupuje vytvořením masivní zděné konstrukce z kvalitních cihel, které zajisti vysokou pevnost domu při relativně tenkých stěnách dle výběru zdících prvků. Takto řešené domy se ve většině případů zateplují klasickým kontaktním způsobem. Tento systém výstavby nabízí velmi dobrou akumulaci tepla v obvodových stěnách stavby.

 

V moderní výstavbě pasivních domů se postupuje prakticky stejně, jen se k tomuto využívají kvalitní duté cihly plněné například perlitem či minerální vatou. Tyto typy staveb se v případě vícepodlažních domů doplňují monolitickým stropy, nebo stropními systémy od výrobců typu Miako.

 

Také je možné postavit tzv. monolitický dům z betonu, který pak nabízí výborné akumulační možnosti a s použitím kvalitních materiálů pro zateplení se docílí pasivního standardu. Moderní trh také nabízí výstavbu domu ze ztraceného bednění, které je z polystyrenu EPS, které se prolije betonovou zálivkou.

 

Tento systém je velmi účinný a lze jej doplnit ještě z vnější strany o další kontaktní zateplení z polystyrenu EPS či minerální vaty. Vzniká perfektní tepelně-izolační úroveň bez tepelných mostů. Jediným negativem je vnitřní strana takto vystavěné stěny, která díky polystyrenu značně ponižuje možnost akumulace tepla do této stěny ze ztraceného bednění z polystyrenu.

Výše uvedené typy staveb se i v případě pasivní úrovně doplňují většinou dřevěnou konstrukcí střechy, která je perfektně tepelně-izolačně izolována. Snahou projektanta je střechu vytvořit již při projektování tak, aby byla její ochlazovací plocha co nejmenší. Tím se značně poníží energetické ztráty střechou. Většinou se to v případě pasivních domů projevuje plochou, pultovou střechou.

 

Taková střecha se dá zateplit zespodu klasickým způsobem mezi krokvemi a pod krokvemi, nebo z exteriéru, zateplením nadkrokevním způsobem. Nevylučuje se ani tzv. vazníková střecha, kde se nepočítá s obytným podkrovím, většinou se tento systém používá u přízemních staveb, povětšinou známých jako “bungalov”. Zde se zateplí kvalitně strop a konstrukce střechy se nijak tepelně neizoluje.

 

Jako další hojně využívaná možnost je vytvořit zděnou konstrukci pasivního domu z pórobetonových tvárnic. Mezi základní nejčastěji využívané značky těchto tvárnic patří Ytong a také zmodernizovaný pískový Porfix. Ano, někdo může namítat, že to patří do typu výše zmíněných typů zděných konstrukcí, ale není to tak zcela pravda.

 

Základní rozdíl je pevnost takové konstrukce. Stavba z pórobetonových tvárnic nedosáhne nikdy takové pevnosti, jako dosahují zděné stavby z cihelných prvků, tedy z cihel, které jsou vyráběny z cihlářské hlíny, která se vypaluje. Stejně tomu tak je z pohledu akumulace tepla do takto vytvořené stěny. Ten rozdíl není markantní, ale je třeba ho zmínit. Nicméně jsou zděné stavby z pórobetonových tvárnic oblíbené a to nejen pro snadnou realizaci a opracovatelnost těchto zdících prvků, ale také pro jejich přesnost a nízkou hmotnost, která nabízí pro samo-stavitele lehkou manipulaci při stavbě.

 

Jako další a čím dál tím více používanou alternativou materiálu pro realizaci pasivní stavby je dřevo. Nejčastěji je užíván systém rámové dřevěné stavby, tedy hranoly či trámky systému „two by four“. Jedná se o klasickou konstrukci, kterou tvoří dřevěný rám, který je následně opláštěn z obou stran deskami velkého formátu, nejčastěji OSB deskami, nebo jinými dřevovláknitými deskami, nebo systémem SDK. Prostor uvnitř je vyplněn kvalitní minerální izolací, která má jak tepelně-izolační schopnosti, tak i akustickou pohltivost a velmi dobře odolává ohni, což v případě požáru velmi prodlužuje čas evakuace obyvatelstva z domu.

 

Tento systém dřevostavby nabízí velmi rychlou realizaci objektu nezávislou na počasí a na technologických přestávkách, které jsou třeba při klasické zděné výstavbě. Další výhodou je relativní malá tloušťka obvodové stěny, což zvětšuje možnosti interiéru. Momentálně jsou v trendu difúzně otevřené stěny dřevostaveb, což umožňuje inteligentní proudění vzduchu a s ním par obsažených skrze takovéto stěny.

 

Dnešní moderní možnosti nabízejí dřevostavby realizovat z již hotových panelů, které se na stavbě jen poskládají a smontují k sobě. Jedná se o bleskový druh výstavby s vysokou kvalitou dílců, které se vyrábějí v halách a s použitím nejlepších technologií a materiálů, proto je pak výsledek velmi dobrý a snadno se dosáhne pasivní úrovně.

 

Výhodou je také přiblížení se k přírodě a ekologii, stejně tak obnovitelnost zdrojů pro realizaci dřevostavby. Nevýhodou je fakt, že je stále dost firem, které vám mohou stavbu postavit tak, že pak máte problémy s vlhkostí a následně plísní. Na tento fakt je třeba dát pozor při samotném výběru firmy pro realizaci. Chce to nejen si nechat představit reference, ale si je i ověřit a to nejlépe u již delší dobu bydlících v takové stavbě co firma realizovala na zakázku stejně, jako vám nabízí.

 

Ohledně akumulace v dřevostavbách ji lze docílit v případě zájmu realizací zděných příček v interiéru domu či s použitím vnitřních omítek s akumulační schopností, což je jeden z posledních výstřelků vrcholu moderní výstavby ve světě. Stejně tak lze pro akumulaci tepla využít těžkých plovoucích, betonových podlah v domě.

 

Po přečtení tohoto článku lze mínit, že pasivní dům nemusí být nutně postaven z markantně dražších materiálů, nebo nějakých nezvyklých materiálů. Je třeba jen zajistit správným postupem a s použitím správných materiálů a tepelných izolací tepelně-izolačního standardu na pasivní úrovni a to lze jak s cihlou, tak i s tvárnicí a stejně tak s použitím dřeva.

 

Autor článku: Pavel Hanzelín


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 3:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné