Ytong P2-500 šířka 100mm

Skrýt detaily
Výrobce: YTONG
Ytong P2-500 šířka 100mm

Specifikace:
Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I.
Norma/předpis:
ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků
PN 72 3630 Výrobky z pórobetonu
Použití:
Nenosné vnitřní stěny, požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov, přizdívky a obezdívky v interiérech.
Rozměr:

599 x 249 x 100 mm (DxVxŠ) na paletě 90ks

Rozměrové tolerance:
Délka/šířka: ± 1,5 mm
Výška: ± 1,0 mm
Zpracování:
Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm.
Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry.
Pro nanášení malty používat výhradně speciální zubaté lžíce YTONG odpovídající šířky.

Malta:
YTONG - tenkovrstvá zdicí malta
Reakce na oheň:
Třída A1 - nehořlavé
Povrchové úpravy
Vnitřní omítky:
Sádrové nebo sádrovápenné omítky výrobcem určené k omítání pórobetonu.
Technologický postup provádění (příprava podkladu, tloušťka vrstev, doba zrání, povrchová úprava) musí být specifikován výrobcem. Keramické obklady: Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy.

 


 

Koupit
Aktuální cena je v detailu položky.
Přílohy:
Podrobné informace o produktu ke stažení ve formátu PDF, 163 kB