Vzduchotěsnost pasivní dřevostavby a jak jí docílit

 Datum: 1.11.2013   Kategorie: Rady a návody 

Základem pasivní stavby je její naprostá neprůvzdušnost, zejména v konstrukci obálky domu.

Každá pasivní stavba je založená na vzduchotěsné obálce, která zamezí klasickým únikům tepla. Samozřejmě za předpokladu, že se jedná opravdu o pasivní dům, který má větrací systém, který přivádí do domu čerstvý již upravený, předehřátý vzduch, který ohřívá také za pomoci odvětrávaného použitého vzduchu.

 
Je tedy jasné, že pasivní stavba musí být vzduchotěsná. Neprůvzdušnost domu je stanovena normou, která hovoří, že hodnota celkové intenzity výměny vzduchu v domě je stanovena při tlakovém rozdílu 50 pascalů. Pokud se jedná o pasivní stavbu, tak tam je potřeba, aby se během jedné hodiny v pasivním domě nevyměnil vzduch ne více než 60% z celkového objemu vzduchu v takové stavbě. Vzduchotěsnost pasivní stavby, je zpravidla měřena již při stavbě samotné, tedy během realizace, samozřejmě po realizaci obvodového pláště objektu, kdy se dá měřit neprůvzdušnost obálky, ale stavba ještě není ukončena a proto se dá dořešit případná naměřená, odhalená netěsnost obvodového pláště pasivního domu v našem případě pasivní dřevostavby. Tato měření dnes již zajišťují firmy pomocí přístrojů, které vytvoří potřebné podmínky pro měření neprůvzdušnosti pasivní stavby. Firma, která měření provádí, pak vydává protokol o neprůvzdušnosti stavby, její obálky. Pokud chcete mít jistotu o neprůvzdušnosti pasivní stavby, nestačí jen opticky prohlédnout veškerá inkriminovaná místa, ale zajistit veškeré potřebné komponenty pro naprostou těsnost spojů parotěsných fólií, což jsou spojovací pásky a opravdu kvalitní fólie, také lepící tmely, pro napojení fólií na konstrukce stavby a další podobné komponenty. Následný test těsnosti pak ukáže, jak dobře se tyto prvky vedoucí k utěsnění pasivní stavby použily.

 


Dalším krokem je použití kvalitních stavebních součástí, což u dřevostaveb jsou často používané OSB desky. Veškeré spoje OSB desky, které musejí být se systémem P+D (pero + drážka), musejí být utěsněny a přelepeny spojovací páskou. Veškeré spoje musejí být opravdu vzduchotěsné. Nabídka parotěsných fólií na trhu je současně doplňována i spojovacím materiálem k vytvoření neprůvzdušného celku obálky pasivního domu. Je třeba nekombinovat parotěsné fólie s jinou spojovací páskou, vždy je třeba postupovat podle doporučení výrobce parotěsné fólie a doplňku k vytvoření parotěsného neprůvzdušného spoje mezi jednotlivými pruhy fólie. Stejně tak se toto týká lepících tmelů a lepidel, jelikož neznáme materiály, ze kterých jsou tyto prvky vyrobeny, a může se stát, že mezi sebou můžou dva materiály reagovat s následkem ztráty parotěsného, neprůvzdušného spoje. Pokud hodláme docílit trvanlivé neprůvzdušnosti pasivní dřevostavby, tak se doporučuje použít, kvalitní značkové fóliespojovací pásky, nejlépe od jedné značky. Nekvalitní necertifikované komponenty nemají zpravidla dlouhou životnost.


Abychom docílili co nejlepšího utěsnění obálky, musíme se snažit o co nejméně zbytečných prostupů v obálce pasivního domu. Veškeré nutné prostupy musejí být kvalitně konstrukčně vyřešeny a provedeny, jinak opět ztratíme neprůvzdušnost a přijdeme o statut pasivní stavby díky netěsnostem v prostupech obálky. Dalším takovým pravidlem jak se zbavit problémů s netěsností pasivní stavby je jednoduchost, proto pasivní stavby vypadají většinou jednoduše, jednoduché tvary nevyžadují speciální konstrukční detaily a provedení, tím minimalizujeme riziko, že detail bude dělat hned, anebo později problém v netěsnosti obálky pasivního domu. Dalším takovým pravidlem je správné napojování sousedících stavebních konstrukcí a jejich utěsnění. Také jak již bylo zmíněno volba správného stavebního materiálu v případě dřevostavby pak kvalitního dřeva a dalších prvků jako jsou OSB desky a konstrukce dřevěné střechy s minimalizací prostupů střechy a obvodové stěny. Utěsnění stavebních otvorů, kde se tento otvor napojuje na okna a dveře v obvodové stěně pasivní dřevostavby.

 

Zajistěte si neprůvzdušností lepší tepelný komfort ve vašem domě a to ať už se jedná o pasivní dům, či běžný rodinný dům, vzduchotěsností obálky zvýšíte tepelně izolační hodnoty domu.


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 6:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné