Výroba kamenné vlny...

 Datum: 18.11.2008   Kategorie: Zajímavosti 

Při výrobě kamenné vlny je hlavním procesem tavení čediče, což je v podstatě sopečná hornina. K procesu tavení čediče dochází ve speciální "kupulové peci", teplota při tavení přesahuje 1500°C.

Tavením sopečné horniny, čediče vzniká láva, která se nechává vytékat na rotující válec a tím vznikají pomocí odstředivé síly malé kapky. Tyto kapky odlétají do tzv. usazovací komory. Malé kapky se vlivem velké rychlosti při odstředivé síle natáhnou na jemné vlákno. Tímto procesem vzniká hlavní část "kamenné vlny", vlákna.

Do vláken následně bývá vstříknuto pojivo a dále vodoodpudivé přísady (hydrofobizační olej). Dále se přidávají protiplísňové přísady.

Vlákno se následně rovnoměrně usadí na pásu a pokračuje svou trasou do vytvrzovací pece.

Ve vytvrzovací peci se společně se všemi přísadami a pojivem vlákno vytvrdí.

Po vytvrzení vychází z vytvrzovací pece pás kamenné vlny přes přítlačné zařízení. Toto přítlačné zařízení nastavenou rychlostí a intenzitou přísunu vláken pás upraví na požadovanou objemovou hmotnost a tloušťku izolantu z kamenné vlny.

Dále tento pás pokračuje přes chladící komoru k diamantové pile, tato nařeže hotový výrobek z kamenné vlny na požadovaný formát.

Tímto procesem vzniká tepelná izolace "kamenná vlna".

 

Při psaní tohoto článku bylo čerpáno z článku popisující výrobu kamenné vlny, konkrétně značky ROCKWOOL.