Všeobecné zásady pro používání sádrokartonových desek RIGIPS - díl 2.

 Datum: 26.11.2015   Kategorie: Rady a návody 

Druhý díl o zásadách používání desek sádrokartonového systému RIGIPS je věnován zpracovávání desek SDK a jejich připevňování k sádrokartonové konstrukci.

Začneme řezáním desek a jejich úpravou před montáží do sádrokartonové konstrukce RIGIPS. Pokud jde o jednoduché krácení desek SDK, tedy jednoduché přířezy, tak se postupuje tak, že si nakreslíme podle latě přesné místo řezu. Následně se nařízne ostrým nožem lícová strana desky, obě strany jsou osazené speciálním kartonem, a tento drží desku pohromadě.

 

Ostrým nožem, například odlamovacím, nařízneme tedy karton z lícové strany, pak desku přelomíme o ostrou hranu. Toto provedeme tak, že desku posuneme na kraj plochy, na které pracujeme, například přímo na paletě na které byla dodána. Následně desku SDK otočíme a prořízneme také karton z rubové strany sádrokartonové desky.

 

 

 

V případě, že provádíme složitější, přesné přířezy sádrokartonových desek RIGIPS, je třeba dodržovat pravidla. Pro přesné, čisté řezy použijeme ruční pilu s jemnými zuby, aby se nám karton netrhal a jádro desky příliš nedrolilo, takto vytvoříme čistý řez. Pro naprosté a čisté hrany poté můžeme použít k dopracování a začištění desky ještě hoblík či struhák na sádrokarton. A v případě potřeby vytvoření zkosené hrany lze použít hoblík na hrany VARIO.

 

V případě, že potřebujeme vytvořit výřez v sádrokartonové desce, například pro elektroinstalaci, tak se může vyříznout frézkou pro kulaté otvory v dutých stěnách. Lze také použít speciální nebozez pro vytvoření malých otvorů v SDK desce.

 

Pro dořezy je možné rovněž použít speciální ruční pilku na sádrokarton, která je osazená plastovou rukojetí, která neklouže a širokým pilovým listem. Tato ruční pilka na sádrokarton je pevná, neprohýbá se a má ostrý hrot pro snadné probodnutí sádrokartonové desky. Tato speciální pilka je velmi často užívána pro její snadné ovládání při tvorbě různých otvorů pro elektroinstalace, například při montáži osvětlovacích těles apod.

 

 

Profesionálové též používají pro úpravu desek stroje, ale o těch se nijak nebudeme zmiňovat, jelikož tento článek je určen spíše pro samostavitele a šikovné kutily.

 

Připevňování SDK desek do sádrokartonových konstrukcí RIGIPS. Základním pravidlem je, že se desky SDK vždy montují tak, aby spára mezi navazujícími deskami vždy vycházela na osu sádrokartonového profilu, který desky opláštění ponese. Sádrokartonové desky jsou připevňovány až na výjimky u speciálních desek vždy do podkonstrukce sádrokartonového systému. V případě, že se jedná o klasickou sádrokartonovou konstrukci z kovu, musí být vždy použity připevňovací šrouby tak dlouhé, aby po správném zašroubování na druhé straně profilu šroub vyčuhoval nejméně 1 cm.

 

Správné zašroubování je provedeno tak, že hlava šroubu je zapuštěna pod úroveň povrchu sádrokartonové desky. Vše musí být provedeno tak, aby se dalo místo snadno přetmelit, aby hlava šroubu nekoukala nad povrch desky, ale také nebyla zašroubována tak hluboko, že by přestala plnit svou kotvící funkci. Tento stav poznáte tak, že hlava šroubu nebude vyčuhovat nad povrch desky, ale také nebude zapuštěna pod karton lícové strany desky SDK, viz obrázek. Tedy jeho hlava nebude částečně, nebo zcela skryta kartonem desky.

 

 

Pro šroubování, přichycování desek SDK na konstrukce je doporučeno užívat speciální šroubovák, u kterého lze nastavit doraz hloubky.

 

U dřevěných konstrukcí, na které se bude montovat opláštění ze sádrokartonových desek, je třeba dodržet pravidlo, kdy hloubka zašroubování šroubu, který bude držet desku na dřevěné podkonstrukci, bude v této zapuštěn nejméně 2 cm. Jinak se dodržuje minimálně stejná, nebo větší hloubka zapuštění šroubu do dřeva, jaká je použita tloušťka desek opláštění. Pozor v případě dvou vrstev desek SDK opláštění se myslí celková tloušťka opláštění. Minimum je však 2 cm do dřeva bez ohledu na to, že byste použili nejtenčí desky SDK.

 

Všeobecná pravidla při kotvení desek SDK na konstrukce jsou tato:
V případě, že se jedná o neporušenou originální hranu, je možné připevňovací šroub šroubovat 1 cm od této hrany desky SDK. Pokud je kraj desky upraven (přířez), tak se vzdálenost posunuje na 1,5 cm od kraje řezané desky. Při šroubování desek SDK do podhledů a šikmin je nutno dodržovat maximální rozteč šroubů do 17 cm od sebe a u příček, předsazených stěn, prostě svislých ploch opláštění je maximální rozteč mezi šrouby 25 cm.

 

 

 

Pokud již při montáž první vrstvy desek SDK počítáte s druhou či trojitou vrstvou opláštění, lze u spodních vrstev zdvojnásobit až ztrojnásobit rozteče uvedené v tomto článku. Poslední vrstva musí být vždy přišroubována podle zde popsaných pravidel.

 

Pokud se stane, že jsou šrouby špatně zašroubovány, je třeba je nahradit jinými a to tak, aby byly šroubovány minimálně ve vzdálenosti 3 až 4 cm od dříve špatně aplikovaných. Jinak by se porušila pevnost desky SDK, změnily by se její vlastnosti.

 

Je třeba sledovat a dodržet pravidlo, že desky opláštění musejí přiléhat celou svou plochou k sádrokartonové podkonstrukci. Všechny šrouby musejí být dotaženy, nestrženy. Sledujte, aby nedocházelo ke kroucení desek SDK, aby nebylo nepřiměřené pnutí. Aby k tomuto nedocházelo, dodržujte postup šroubování připevňovacích šroubů od středu desky směrem ke krajům, nebo postupujte od jedné strany ke druhé rovnoměrně.

 

Nikdy nešroubujte šrouby nerovnoměrně na různých stranách desky SDK. Deska se tak může zkroutit a může dojít k nežádoucímu pnutí a pak hned, nebo časem k prasklinám v hotovém opláštění. Pamatujte na pravidlo, kdy u sádrokartonových podhledů a šikmin je třeba v případě dvojitého či trojitého opláštění poslední vrstvu namontovat nejpozději do druhého dne od spodních vrstev.

 

Pokud dodržíte tato základní pravidla pro zpracovávání a připevňování sádrokartonových desek, bude vám sádrokartonová suchá stavba sloužit velmi dlouho a kvalitně.

Autor článku: Pavel Hanzelín 


Související články

Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 7:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné