Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému

 Datum: 25.3.2013   Kategorie: Rady a návody 

Jak se má správně vést elektroinstalace v sádrokartonovém systému? Sádrokartonový systém je sice jednoduchý, ale má také svá pravidla a postupy, tyto zajišťují následné bezproblémové používání domu a technologií, na kterých se podílí právě sádrokartonový systém.

Sádrokartonový systém je velmi variabilní systém suché stavby a umožňuje svým důmyslným systémem kromě vody a dalších potřebných médií vést v sobě také elektroinstalaci. Elektroinstalace je poměrně důležitá a vlastně neodmyslitelná součást stavby a následného bezproblémového užívání objektu ať už se jedná o dům, byt anebo administrativní objekt a třeba i výrobní halu, tady všude je potřeba proud a ten se musí přivést.Sádrokarton umožňuje nejen elektroinstalaci vést, ale v případě potřeby lze v sádrokartonovém systému i elektroinstalaci pozměnit, přemístit a opravit, změnit umístění světel, zásuvek a vypínačů.


Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému má jak už jsme výše zmínili svá jasná pravidla a my vám tady ta základní vysvětlíme a také upozorníme na běžně se stávající chyby při vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému.

 1. Vedení kabelů elektroinstalace nesmíme nikdy provádět vrchem nad sádrokartonovými profily CW. Což jinými slovy znamená, že častou chybou je protahování kabelů nad stojným profilem. Tímto systémem se může kabel elektroinstalace poškodit. Konstrukce objektu pracuje, a pokud by se prohnul strop nad profily CW, může dojít k porušení kabelu elektroinstalace právě tímto profilem oproti profilu UD. Právě z důvodu možného průhybu stropní konstrukce se mezi stropem a koncem sádrokartonového profilu CW nechává místo, tento profil se nikdy nedává natěsno a pak svádí místo mezi horním koncem profilu CW a profilem UW ve kterém je uložen stojný profil k prostrčení a vedení elektroinstalace a to je špatně.
 2. Pokud tedy vedeme elektroinstalaci skrze dutinu sádrokartonové konstrukce, používáme k tomu předpřipravené otvory většinou ve tvaru „H“, tyto velmi snadno například za pomocí kladiva prorazíme a na obou stranách průrazu zahneme oba plechy a tím nám vznikne velmi bezpečný a dostačující otvor pro vedení kabeláže elektroinstalace. Jen je zapotřebí si poskládat stojné profily CW tak, aby se předpřipravené otvory pro kabeláž elektroinstalace nacházely ve stejné výšce. Jestli budeme provádět otvory, prorážet je v profilech CW před instalací do sádrokartonové konstrukce anebo až v samotné konstrukci, je na vás, není to důležité. Oba postupy jsou správně.
 3. Další možností, jak vytvořit bezpečně vedení elektroinstalacesádrokartonové konstrukci je vyvrtání otvoru do profilu CW vrtačkou za pomocí stupňovitého vrtáku do plechu. Tento postup ale má svá jasná pravidla, která zajistí stávající pevnost a vlastnosti sádrokartonového profilu a tím i pevnost a stabilitu celého následně vytvořeného sádrokartonového systému.
  a) Vrtaný otvor musí být nejméně o jeden centimetr užší, nežli je šířka sádrokartonového profilu.
  b) Vrtaný otvor do sádrokartonového profilu nesmí být vyšší nežli dvojnásobek jeho šířky.
  c) Mezery mezi otvory v jednom profilu, nesmějí být menší, nežli je trojnásobek jejich výšky.
  d) Hrana vrtaného otvoru musí být vzdálena od konce profilu nejméně na šířku vrtaného profilu.
  e) Vrtané otvory, nesmějí být prováděny v místech napojování vzájemných sádrokartonových profilů.
 4. Dobře si promyslete místa, kudy povedete v sádrokartonové konstrukci elektroinstalační kabeláž, značně to pak usnadní práci elektrikáře při vedení kabelů skrze sádrokartonovou konstrukci.
 5. V případě, že hodláme provádět otvory do plochy desky SDK, musíme to provádět speciálním nebozezem na sádrokarton, je to lepší a díra, otvor, průchod na kabel, například světlo anebo jiný vývod v ploše desky sádrokartonového systému je pak provedená s citem na strukturu desky SDK.
 6. Pokud budeme vytvářet otvory pro osazení elektrokrabic, provádějme to speciální frézou na vytváření otvorů v dutých stěnách, fréza má vodící vrták a většinou se prodává sada na normované velikosti elektrokrabic.

Toto je několik základních rad pro vedení elektroinstalace sádrokartonovou konstrukcí, vše je jednoduché a ochrání to jak samotnou elektroinstalaci, tak i sádrokartonový systém před poškozením.


Přiložené obrázky:
Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému

Související články

Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 4:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné