Vata, role nebo desky?

 Datum: 13.1.2009   Kategorie: Rady a návody 

V tomto článku se záměrně nebudeme rozepisovat o značkách a druzích tepelné izolace ve formě "vaty". Proto také tento termín "vata", článek se bude zaobírat rozdíly ve formátech tepelně a akusticky izolačních vat, nikoli druhů a vlastností tepelně izolačních či akustických, těchto izolačních materiálů. Pro porovnání vám sepíšeme několik vlastností, kladů a záporů obou formátů tepelně, akusticky izolačních vat.

 

Vata v deskách - vlastnosti:

Výhody:

 • přesný předepsaný formát
 • vhodné zejména pro standardní formáty rozměrů krokví
 • snadná manipulace, vata v deskách bývá kompaktnější, tužší oproti rolím
 • snadná montáž v objektech, stavbách

 

Nevýhody:

 • pouze několik druhů standardních formátů
 • nevhodné pro starší typy domů, kde jsou již nepoužívané, nejasné rozměry mezi krokvemi
 • jasně vymezené možnosti jak vyplnit zateplené místo
 • prožezy, odpad
 • vyšší cena globálně (nutnost už při výrobě nařezávat přesné formáty desek)

 

Vata v rolích - vlastnosti:

Výhody:

 • jeden celistvý pruh role, snadná manipulace při přemisťování (MPS balení 24 rolí na paletě)
 • Balení MPS a každá role je stlačená a uspoří místo při skladování
 • možnost nařezání v podstatě jakéhokoli formátu z daného pruhu
 • možnost použít celý pruh v kuse (méně mezer, méně napojování a možností úniku mezy pruhy)
 • levnější cena globálně (menší náklad na formát pruhu, nemusí se řezat na přesné desky při výrobě)

 

Nevýhody:

 • horší manipulace s pruhy při montáži do konstrukcí a mezi krokve
 • nutnost přesně spočítat a vyměřit formát při montáži, (oproti tomu desky bývají v přesném formátu)
 • je většinou měkčí a méně drží svůj formát při montáži oproti deskám

 

Naše hodnocení:

Globálně jsou více poptávány desky, zejména samostavidtelé je mají radši, prý se jim s nimi lépe manipuluje při montáži. Někdy je ale k rolím přesvědčí cena. Jednoznačný názor na vatu jako desku je ale krátkozraký, z role je možno uříznout jakýkoliv formát vaty v dané tloušťce, samozřejmě dle možností daného formátu celého pruhu.

Dále je častěji požadují ti kdož to dostávají "nařízeno" od pracovníků, firem jenž jim zateplení provádí. Tito mají raději desky pro snadnější manipulaci, neplatí je a je jim jedno, že jsou dražší. Samozřejmě jim ani nevadí množství případných prořezů. Z pohledu ceny a kladů, či záporů je u nás jasným výhercem formát "role".

Z pohledu bez přihlédnutí na ceny, je výhercem formát "deska". Pokud nemusíte přihlížet k ceně, je pak jedno i množství prořezů a odpadů. Jedinou nevýhodou pak zůstává u formátu "deska" manipulace při přemisťování a dopravě tohoto tepelného izolantu. Tento bývá v převážné většině dopravován na jednotlivé balíky, jenž jsou poměrně složitě manipulovatelné.