Tepelné mosty?

 Datum: 9.11.2007   Kategorie: Zajímavosti 

Tepelným mostem se rozumí konstrukční místo, ve kterém je výrazně vyšší tepelný tok než v okolí konstrukce. Jedná se obezděný železobetonový sloup nebo ostění a nadpraží oken, také spojení vodorovných a svislých konstrukcí. Tam vznikají tepelné mosty. Místa tepelných mostů naleznete také ve střechách a v obvodových zdech objektů. U špatného ošetření tepelných mostů šikmé střechy a vložení izolace pouze mezi krokve poznáte záhy i přes nainstalovaný sádrokarton kde krokve jsou, tyto se vyrýsují na vnější straně sádrokartonu a objeví se tam vlhké pruhy. Později se tam také utvoří plíseň. Proto je nutné ještě pod krokve vložit další pruh izolace a to nejméně 50mm tloušťky a pak nainstalovat teprve další prvky jako je parozábrana a pak SDK desky.

Tepelné mosty poznáme podle toho, že jejich vnitřní povrch má nižší teplotu než okolí a tím se stává že jsou náchylné na povrchovou kondenzaci a tím výskyt plísní. Tato situace může nastat i nedostatečným zateplením částí domů. Například u fasádního zateplení se stává, že pokud použijete nedostatečnou tloušťku polystyrenu začne se vyskytovat kondenzát z vnitřní strany desek a následně tam vzniká plíseň. V neposlední řadě nám v těcho místech dochází k tepelně izolačním únikům. Odstranit tyto problémy je možné jen dodatečným zateplením kritického místa nebo opravou zateplení.

 

Obrázky ukazují správnou aplikaci bez tepelných mostů a nesprávnou aplikaci při ketré vznikají tepelné mosty, pro zvětšení klikněte na obrázek