Tepelné mosty a jak vznikají?

 Datum: 16.2.2014   Kategorie: Zajímavosti 

Tepelné mosty jsou noční můrou každého pořádného stavitele a proto, je třeba se jich vyvarovat. Tepelné mosty jsou nejen energetickou ztrátou pro objekt, ale také zdrojem vlhkosti a následných plísní, což je nejen nepříjemný jev, ale také zdraví škodlivý. 


Již takovým základním dobrým počinem je správně navržená stavba, projekt od architekta, který se musí a za to mu platíte, postarat o detaily stavebních konstrukcí a to včetně řešení složitějších i zdánlivě jednoduchých detailů. Opomenutí těchto na první pohled detailů má právě za následek i vznik tepelných mostů, které dokážou pěkně znepříjemnit život v domě.

 

Co je vlastně tepelný most? Je to místo, které je nedostatečně zateplené při realizaci zateplení stavební konstrukce. Většinou se jedná o detail konstrukce, který převádí tepelnou ztrátu a tím vzniká tepelný most. Pro ještě jednodušší představu se dá tepelný most přirovnat díře ve vaku na vodu. Tepelné mosty nemusejí být jen místa, která převádějí teplo mezi interiérem a exteriérem, může se jednat i o tepelný most, místo, které není zateplené mezi dvěma prostory, které jsou rozdílně vytápěny. Například konstrukce obvodové stěny, nebo i vnitřní stěny, která dělí dva prostory s jinou teplotou a právě tepelný most tady prochází stavební konstrukcí, která tyto dva prostory dělí. Většinou je to materiál, který jak už bylo výše popsáno, má vyšší tepelnou vodivost, oprosti zbytku dělící stavební konstrukce. Pak se tímto místem převádí teplo a vznikají tepelné ztráty, které jsou tím pádem ztrátami energetickými a to se projevuje na vaší peněžence, proto je třeba tyto tepelné mosty již v projektu stavby řešit a zabránit jejich vzniku.


Kde můžeme sledovat tepelné mosty? Kde se projevují nejčastěji?
Dost často to bývají nadokenní překlady, které jsou často z železobetonu kvůli nosnosti okenního nadpraží a stavebník, je nezateplí tepelnou izolací, tak aby přerušil tepelný most v obvodové stěně směrem do exteriéru. Samozřejmě platí pravidlo, že když se jedná o dlouhé okno, může být takový tepelný most zdrojem opravdu velké energetické ztráty. Není třeba zde moc podrobně popisovat, jak se takový tepelný most projeví na vnitřní straně stěny, mokrý až časem plesnivý pruh po celé nadokenní části. A proč, jelikož je to tepelný most, ten se z důvodu nedostatečného zateplení z vnější strany exteriéru ochlazuje a na vnitřní straně, díky velkému rozdílu teplot vzniká na stěně v místě tohoto tepelného mostu kondenzát, rosný bod toto jasně vysvětluje a pak už jen časem ta plíseň, která pak uživatele domu trápí a přináší i nemoci a postižení. Řešením je zateplení překladu jak svisle a po celé ploše nosníku, tak i ze spodní části nosníku, tedy v části, kde navazuje na okenní rám. Toto místo také prochládá a je pak tepelným mostem.

 

Podobným a častým tepelným mostem bývá neizolovaný, nebo špatně izolovaný výztužný věnec, což je velký problém, jelikož se jedná pak o tepelný most, který probíhá dokola celé obvodové nosné stěny a takový tepelný most je velikým zdrojem energetické ztráty. Stejně tak jsou velkým tepelným mostem například stropní nosníky z betonu, které probíhají vodorovně v celé délce objektu a končí na krajích obvodové stěny, pokud tyto vnější strany nejsou izolovány, tak se tyto stropní nosníky, panely ze železobetonu stávají perfektním tepelným mostem. Který odvádí teplo z celé podlahové konstrukce směrem ven. Podobný problém s tepelným mostem může přivodit špatně izolovaný balkon, tedy vysutá balkonová konstrukce a jakýkoliv detail na obvodové stěně, který není zaizolován.


Tepelné mosty můžou být i špatně zvolené, anebo špatně řešené fasádní kotvy, tyto pokud jsou špatně řešeny, mohou být velmi slušným tepelným mostem, jelikož procházejí souvrstvím obvodové stěny a je jich celkem dost, tak že jejich použití a správný výběr je třeba také nepodceňovat. Stejně tak úchyty okapových svodů a markýz, tyto je třeba přerušit, vyrábějí se k tomuto speciální kotevní systémy s přerušením tepelného mostu.

 

Špatně ukončená horní strana fasádního kontaktního systému, zateplení je také zdrojem tepelných ztrát, stejně tak jako špatně provedené nároží zateplovacího kontaktního systému. Klasické vlhkost v rozích, koutech místností může být způsobeno tím, že v těchto kritických místech vzduch proudí pomaleji, nežli na ploše stěny a tím pádem jsou tato místa snížena, co se týče přestupu tepla do stěny a pak tato místa vlhnou a následně plesniví. Velký a kladný vliv na tento fakt má větrání. Proto je třeba větrat a větráním se samozřejmě upravuje i relativní vlhkost v interiéru, která má vliv na tvorbu plísně. Čím je teplota vzduchu vyšší, tím se v objemu vzduchu může vyskytovat více páry a pokud pak v určitém místě objemu dojde k ochlazení, což jsou právě kouty místností, které jsou špatně větrané, dojde ke kondenzátu páry obsažené ve vzduchu a jelikož jsou právě tyto kouty chladnější, tak se vlhkost objeví v těchto rozích. Řešením je větrání, jak už bylo výše zmíněno, pokud se větrání neřeší, tak se časem zprvu nenápadná vlhkost projeví tmavou plísní v koutech.

 

 


Při teplotě vzduchu 22°C vlhkosti vzduchu 60% dochází ke kondenzaci par obsažené ve vzduchu při teplotě konstrukce 13,88°C. Pokud jakákoliv stavební konstrukce, nebo její část při vnitřní teplotě vzduchu 22°C klesne na zmíněných 13,88°C dojde ke kondenzaci vodní páry a to přímo na tomto místě. Kouty místností jsou velmi dobrými adepty na tento jev.


Například koupelna, kde je velmi často vlhkost vzduchu na hodnotě 80% a teplota vzduchu v koutech a hlavně těch horních klesne pod 22°C, tak v těchto místech započne kondenzace par a následná plíseň je již dílem času. Stačí rozdíl, aby oproti 22°C v místnosti klesla teplota v koutech na 18,39°C a máme problém s vlhkostí a plísní v koutech.


Tepelné mosty a jejich řešení je velmi důležité a je třeba si na tepelné mosty dávat pozor, nepodceňovat je a dopady tepelných mostů na stavbu samotnou, které můžou být až degradující.


Realizace kontaktního zateplení

Pokud poptáváte realizaci kontaktního zateplení, vyplňte prosím tento formulář, značně se tím urychlí prvotní návrh a nacenění vaší realizace kontaktního zateplení. Dalším krokem je pak naše osobní návštěva u vás a prohlídka objektu, konzultace před samotnou realizací.


 
Vaše jméno * 
Telefon * 
E-mail * 
Adresa realizace zateplení * 
PSČ * 
Poštovní směrovací číslo
Kolik m2 se bude zateplovat? * 
Jedná se o odhad, pokud neznáte přesné hodnoty, zadejte odhad.
Materiál obvodových zdí? *  Plná cihla
 Dutá cihla (Porotherm)
 Tvárnice (Ytong / Qpor)
 Škvárové tvárnice
 Beton
 Dřevo
 Kámen
 Jiný materiál (napište do poznámky)
Napište materiál převažující v obvodových zdech, je možno vybrat i více druhů.
Tloušťka obvodové zdi domu *  70 cm
 60 cm
 44 cm
 36 cm
 30 cm
 24 cm
 15 cm
 Jiná tloušťka (napište do poznámky)
Vyberte převažující tloušťku obvodové zdi, můžete vybrat i více možností.
Kolik pater má váš dům? *  Přízemní
 1 patrový
 2 patrový
 3 patrový
 Více patrový (uveďte do poznámky počet)
Informace je důležitá ohledně lešení.
Jakou tepelnou izolaci chcete? *  Fasádní polystyren EPS 70 F
 Fasádní polystyren EPS 100 F
 Styrotherm Plus 70 (šedivý polystyren)
 Fasádní vata ISOVER TF
 Fasádní vata Isover NF 333 (lamely)
 Fasádní vata Nobasil FKD
 Fasádní vata Nobasil FKL (lamely)
 Fasádní vata Frontrock MAX E
 Fasádní vata FASROCK
 Fasádní vata FASROCK L (lamely)
 Chci jinou tepelnou izolaci (napište do poznámky)
Vyberte druh tepelné izolace jenž hodláte použít na kontaktní zateplení.
Jakou tloušťku tepelné izolace chcete? * 
Jedná se o orientační tloušťku, ne všechny tepelné izolace nabízejí uvedené tloušťky.
Obvod domu ohledně zateplení soklové části a zakládacích lišt LOS. * 
Tepelná izolace na soklovou část? *  Perimetr SD (tvrzený polystyren)
 Extrudovaný polystyren
 Sokl nebudu zateplovat (mám ho řešený jinak)
Tloušťka tepelné izolace na sokl? * 
Armovací tkanina, perlinka (gramáž/m2) *  145g/m2
 165g/m2
 185g/m2
 Nechám to na vás
Hodnota ovlivňuje pevnost armovací tkaniny
Lišty rohové Hliník nebo Plast? Množství (bm) *  Lišta kašírovaná PVC
 Lišta kašírovaná ALU
 cca 25 bm
 cca 30 bm
 cca 35 bm
 cca 40 bm
 cca 50 bm
 cca 55 bm
 cca 60 bm
 cca 70 bm
 cca 80 bm
 cca 100 bm
 Jiná hodnota běžných metrů (zadejte do poznámky)
Vyberte druh ochranné rohové loišty a množství běžných metrů, kolem oken, dveří a rohů objektu.
Omítka druh? * 
Vyberte jakou chcete omítku (materiál).
Datum realizace? * . .
Kdy byste chtěli započít s realizací?
Poznámky  
Sem napište vše co chcete, na co jsme se neptali a co považujte za důležité.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 3:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné