Tepelná izolace při stavbě pasivního domu

 Datum: 16.3.2011   Kategorie: Zajímavosti 

Pokud stavíme pasivní dům je nezbytné zateplení pomocí co nejvíce účinné tepelné izolace. Zateplením domu zvyšujeme jeho celkový tepelný odpor a tím snižujeme náklady na jeho vytápění. Investice do kvalitního zateplení se vždy vyplatí, vložené finanční prostředky dostaneme vždy nazpět a to během několika let díky uspořenému teplu.

 

Zateplení pasivních domů je samostatná kapitola.

Správně zrealizované zateplení u každého pasivního domu musí splňovat určité předepsané technické parametry. Jde tu hlavně o výběr vhodného materiálu na zateplení, součinitel tepelné vodivosti lambda, izolačního materiálu, jeho síla a také technologie provedení zateplení.

Spousta ze stavebníků si myslí, že nákupem kvalitní tepelné izolace mají vyřešené úspory, ale i kvalitní tepelnou izolaci, pak špatně aplikovanou můžeme vše zkazit a vyhodit vniveč. Protože teplo uniká z objektu všemi směry kde mu to dovolíme, musí být u řádně provedeného pasivního domu zatepleny všechny jeho části: stěny, střecha, také podlahy. Zateplená musí být celá obálka budovy a to tak, aby nedocházelo k tepelným ztrátám, nesmí zde být nezateplené plochy, kde by následně vznikaly tepelné mosty a tím nemalé úniky energie v podobě tepla.

 

Tepelná izolace pasivních domů bývá vždy masivní a na první pohled pro laika i předimenzovaná, používají se na ní běžně desky z minerální vaty nebo desky polystyrenu o tloušťce kolem 300 až 500mm, skladba. Nebo se používá také kombinace speciálních tvárnic, které už samotné obsahují tepelný izolant doplněné termo izolačním systémem.

 

Zateplení stěn pasivního domu.

Cílem u zateplení stěn pasivního domu je snížení tepelných ztrát celé budovy. Zateplení se může provádět z vnější nebo vnitřní strany objektu, další z možností je umístění tepelné izolace uvnitř konstrukce stěny. Nejvýhodnější způsob zateplení stěn pasivního domu je z vnější strany obvodového pláště objektu, zdivo obvodové zdi je potom schopno akumulovat teplo z vnitřku objektu a jímat také případnou přebytečnou vlhkost z interiéru. Rosný bod se posouvá na vnější stranu zdi, uvnitř místností objektu potom nekondenzuje vlhkost a netvoří se plísně na zdech objektu.

 

Zateplení střešní konstrukce pasivního domu.

Při zateplení střechy, tedy střešní konstrukce pasivního domu je nutné správné provedení a to hlavně z toho důvodu, že samotná střecha chrání dům proti povětrnostním vlivům a vodě padající z horní části naší planety. Zateplení střechy musí také počítat s možným vznikem kondenzované vody a proto se dělají tzv. provětrávané střešní konstrukce. Z důvodu kondenzátů se používají různé fólie, z vnitřní strany objektu reflexní parotěsné fólie kvůli odrazu tepla zpět do nemovitosti. Vnější fólie musí chránit tepelnou izolaci proti zatečení vody a přitom umožňuje vodním párám odcházet ven, takže je nutné použít difuzní fólii.

 

Zateplení podlah pasivních domů.

Podlahou uniká z klasického domu až 15% z celkového tepla. K izolaci podlah se používají nejvíce desky z polystyrenu o minimální šířce 100 až 300mm. Další možností pro zateplení podlah jsou lehčené a nebo izolační betony s obsahem perlitu, keramických perel nebo také drceného polystyrenu. Podlahu pasivního domu je však vhodné stejně jako u zdí využít k akumulaci tepla pro celý dům.

 

Vnitřní zateplení pasivního domu.

Vnitřní zateplení bývá prováděno většinou u rekonstrukcí objektů, kde není třeba možné zateplit fasádu z vnější strany kvůli vlhkostem a nebo kvůli rázu a povaze objektu (chráněná památka atd.). Nebo také kvůli složitému profilu fasády, štukům.

 

Systémů vnějšího zateplení objektů je několik:

 

Zateplení prováděné zevnitř má také své nevýhody. Zmenší se vnitřní prostor místností, sníží se tepelná akumulace zdiva na minimum. V zimě zdivo z vně promrzá a vlhne.

 

Kompletní zateplení pasivního domu.

Použitím moderního zateplení získáte vždy jen a pouze výhody:

  • Zatímco u stavby nového domu je to z důvodu technických norem dnes už nutnost, u staršího, nebo dříve postaveného domu zvýšíte jeho užitnou i materiální hodnotu na trhu nemovitostí.
  • Zamezení vlhnutí stěn objektu a tím i výskytu plísní.
  • Vnitřní mikroklima interiéru v zimě je dům chráněn proti chladu a v létě zase před nadměrným teplem.
  • Snížení nákladů na topení v domě nebo klimatizaci v létě.

 

Při montáži tepelné izolace je nutné dodržet postup požadovaný výrobcem tohoto zateplovacího systému.

 

Materiály na zateplení.

Minerální vata (kamenná vlna, čedičová vlna), tato má vysokou požární odolnost, většinou odolnost proti vlhkosti, a přirozeně propouští možnou vlhkost a vodní páry, což je důležité. Minerální vata je vhodná pro střešní konstrukce a provětrávané fasády.

Polystyren, ten se vyrábí ve více variantách a samozřejmě tloušťkách. Může být také tvrzený, nebo extrudovaný, perforovaný nebo s příměsí grafitu, uhlíku. Podobně jako minerální vata má polystyren univerzální použití k zateplení střech, zateplení stěn i zateplení podlah.


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 2:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné