Tepelná izolace obvodových stěn a požadavky na toto zateplení.

 Datum: 5.5.2009   Kategorie: Zajímavosti 

POŽADAVKY NA TEPELNĚ - IZOLAČNÍ VLASTNOSTI OBVODOVÝCH STĚN BUDOV.

Veškeré stavební konstarukce jsou podřízeny normě ČSN 73 0540-2
z roku 2002 Tepelná ochrana budov
, která stanovuje požadavky na vlastnosti zateplení obvodových stěn budov a nejen nich, ale celých budov. Tyto požadavky střeží vlastnosti, které zaručí správný návrh budovy, tak aby splňovaly komfort a byl tím zajišťěno požadované prostředí pro užití těchto budov. Zejména obvodové sěny jsou posuzovány dle níže uvedených charakterů:

    1. Hodnota součinitele prostupu tela obvodovou zdí.
    2. Nejnižší dosažená a teplota povrchu konstrukce budovy.
    3. Kondenzace vodních par ve stěnách budovy.

Další součástí hodnocení budov z hlediska zateplení celého objektu je spotřeba energií na vytápění, tzv. "energetický audit", jedná se o vyhlášku č. 291/2001 Sb., tato stanovuje požadavky na spotřebu tepla naměřenou pro vytápění budovy. Tento požadavek je počítán ze základních informací vytápěného objemu budovy oproti ploše ochlazovaných konstrukcí.

 

Tato vyhláška vnímá a bere v úvahu tepelně izolační vlastnosti obalových konstrukcí a jejich vzájemné propojení. Často používané větší plochy oken a vstupních dveří pak vedou k většímu požadavku na tloušťku tepelné izolace nad rámec evroupskou unií požadovaných hodnot součinitelů prostupu tepla.

 

Jinými slovy, čím více oken a vstupních dveří, navíc velkplošných ve vašem domě budete mít, tím více nastává úniků tepla z vašeho domu. Samozřejmě je ve hře také kvalita oken, jakou mají hodnotu součinitele prostupu tepla. Nic méně, tento únik je pak doháněn ve vyhlášce požadovaným kvalitnějším zateplením obvodové stěny objektu. Tedy použitím větší tloušťky tepelné izolace při zateplení obvodové stěny.

 

Hodnoty součinitele prostupu tepla
UN dle ČSN 73 0540-2

Součinitel prostupu tepla
UN (Wm-2K-1)

Typ konstrukce obvodové stěny

Hodnota
požadovaná

Hodnota
doporučená

Vnější
stěna

objektu

těžká

(beton, cihla) > 100 kgm-2

0,38

0,25

lehká (ocelové konstrukce,
lehké pláště, dřevostavby)

0,30

0,20