Tepelná izolace domu - obecný pohled

 Datum: 8.9.2015   Kategorie: Zajímavosti 

Tento článek vysvětlí obecná pravidla ohledně zateplení domu v dnešní moderní době, kdy je cílem energetická úspora.

Obecným a základním pravidlem je kompletní tepelná izolace domu, částečné zateplení jen některých konstrukcí je sice také znát, ale kompletní zateplení přináší markantně vyšší úspory nežli jen zateplení vybrané konstrukce. Jelikož je každý dům jiný z pohledu konstrukčních řešení, tak neexistuje jednoznačné pravidlo na tloušťku použitých tepelných izolací v jednotlivých konstrukcích.

 
Pokud se budeme ubírat nízkoenergetickým až pasivním směrem z pohledu zateplení, tak se u obvodových stěn pohybují tloušťky tepelných izolací běžně kolem 300 mm a u střech kolem 400 mm v návaznosti na použitý druh tepelných izolací, které mají odlišné hodnoty prostupu tepla. Na trhu ohledně základních tepelných izolací máme tři základní druhy a to polystyreny, skelné vatykamenné vlny.

 

Z pohledu zateplení se však nejedná jen o zateplení obálky domu v podobě střechy a obvodové stěny. Je třeba také zateplit, perfektně izolovat dům zespodu, oddělit ho tepelně izolačně od terénu, aby nám neunikalo teplo do terénu. K tomu to se dnes používají moderní podsypové materiály například v podobě keramzitu.


Základní pravidlo ohledně zateplení je, že tepelná izolace musí být provedena bez přerušení a bez tepelných mostů. Pokud možno by skrze zateplení neměly vést prostupy a pokud ano, tak musejí být tyto perfektně řešeny, bez tepelných úniků. Je samozřejmostí, že ruku v ruce se zateplením jde i vzduchotěsnost zateplení, což zrovna u prostupů a složitějších konstrukčních řešení je důležité.


Teplo nám nesmí unikat jak prostupem tepelnou izolací z důvodu nedostatečné tloušťky či kvality tepelné izolace, tak i z důvodu netěsnosti spojů mezi částmi zateplení či špatně utěsněných míst a kolem prostupů a v napojování tepelné izolace na ostatní konstrukce domu.


Tvrzení, že větší tloušťka zateplení je mnohem dražší se nezakládá na pravdě. Pokud při stejné ploše zateplení navýším tloušťku tepelné izolace, tak je to jediná položka, která přijde na víc peněz. V celkovém rozpočtu to pak už neudělá markantní změnu v nákladech, neznamená to tedy, že jednou taková tloušťka zateplení přijde na jednou takové peníze.

 

Ostatní komponenty zateplení totiž zůstanou ve stejném množství, to se týká kotvících prvků, lepidel, stěrek, perlinekomítek. To vše zůstane stejné. Stejně tak je to u střechy, pouze tepelná izolace bude stát více peněz. Toto platí i u práce, nebude vás stát více peněz, pokud ji bude provádět firma.


Z pohledu peněz tedy šetření na tloušťce zateplení je nesmysl. Naopak, je to velká škoda zateplit malou tloušťkou, když už se veškeré úkony a celá realizace zateplení provádí. Je naprostým nesmyslem tvrdit, že zateplení šikmé střechy bude jednou tak dražší, když použiji při stejném druhu tepelné izolace jednou takovou tloušťku. Sádrokartonový systém zůstane stejný, použité fólie a pásky, tmely také. Zvýšení nákladů bude v tepelné izolaci a to v celkovém rozpočtu neznamená nárůst o 100 %.


A jaké vlastnosti je třeba sledovat při výběru tepelné izolace pro zateplení vašeho domu?


Takovou základní veličinou a vlastností, která by nás měla zajímat je tepelná vodivost, známá pod řeckým písmenem lambda. Tepelná vodivost je vlastnost materiálu z pohledu schopnosti přenášet skrze sebe teplo. Myslí se tím přenos tepla z té teplé strany na stranu chladnou. Tady platí pravidlo, že čím nižší hodnota lambda, tím lépe.


V dnešní moderní stavební době, kdy se často probírá termín difúze by nás měla zajímat i tato hodnota, schopnost prostupu vodních par skrze tepelnou izolaci. Tedy pokud hodláme realizovat zateplení v difúzně otevřené konstrukci stavby. Nás tedy bude zajímat faktor difúzního odporu tepelné izolace. Důležité je tedy, aby případná vlhkost obsažená ve vzduchu nebyla pak v tepelné izolaci či celé konstrukci v podobě kondenzátu.

 
Následně mohou vznikat plísně, které nesvědčí jak lidskému organismu, tak i konstrukci. Následkem tohoto může dojít časem až k destrukci stavební konstrukce. V opačném případě při realizaci difúzně uzavřené konstrukce je třeba použít kvalitní parozábranu k ochraně tepelné izolace, vlastně celé konstrukce proti vodním parám.


Jako další vlastnost nás bude zajímat při výběru izolací do některých typů stavebních konstrukcí i akustická vlastnost materiálu. Tady dělíme akustiku na dva hlavní směry, prostorovou akustiku, tedy schopnost tepelné izolace pohlcovat prostorový hluk, šířící se vzduchem a pak na strukturální hluk, nesoucí se materiálem v podobě vibrací, tento vzniká mechanicky. Je také známý pod názvem kročejový hluk.

 

Jako další vlastnost v některých případech a to u zatížených konstrukcí nás bude zajímat pevnost v tlaku. Oproti zateplení stěny či šikmé střechy mezi krokvemi, nás u podlah a základů bude zajímat u dané tepelné izolace únosnost v tlaku. Tepelná izolace je založená na miniaturních prostorech ve své struktuře, kde je vzduch a ten tady hraje velkou roli. Proto je tepelná izolace, například minerální vlna tvořena z vláken. Proto je také důležité u nezatížených tepelných izolací zajistit jejich stav, aby se nezmáčkly, pak by účinek zateplení nebyl dostatečný dle očekávání.

U zatížených tepelných izolací, kde se počítá s tím, že na tepelné izolaci bude například roznášecí deska z betonu, je třeba použít tepelné izolace s vyšší odolností v tlaku a toto je třeba řešit dle konkrétního zatížení v budoucí době při následném používání dané části stavby. Jako příklad lze uvést podlahy, kde pro běžné zatížení v bytovém či rodinném domě postačí Polystyren EPS 100 Z, zatímco u vysoce zatížených podlah je třeba použít v extrému až extrudovaný polystyren, který je na extra velké zátěže připraven už z výroby.

 
Požární odolnost, je také důležitá vlastnost. Tepelná izolace se schopností odolávat požáru pomůže, když už ne zachránit dům značně prodloužit odolnost konstrukce domu při požáru a tím zachránit lidské životy. Pro některé konstrukce a hlavně vyšší bytové domy existují i normy, které nařizují použití tepelných izolací s požární odolností.


Požární odolnost tepelných izolací je hodnocena stupni, kde je rozdělena podle schopnosti v jaké časové ose je schopna odolávat ohni. Některé tepelné izolace jsou dokonce naprosto nehořlavé. Jedná se zejména o kamennou, nebo chcete li čedičovou vlnu, vatu, která je založena na sopečné vyvřelině čediči, který má vysokou schopnost odolávat ohni.


Jedna z dnes důležitých vlastností, která zajímá ekologicky smýšlejícího člověka je také ekologická a zdravotní nezávadnost tepelných izolací, kterou deklarují certifikáty od výrobců, potvrzené státními zkušebními úřady.


V poslední době bývá také sledována životnost tepelné izolace, tedy její odolnost vůči stárnutí. Tuto vlastnost ale velmi ovlivňuje zacházení s tepelnou izolací před použitím, a jakým způsobem je aplikována do konstrukcí. Také jak je v konstrukcích izolace chráněna vůči faktorům, ovlivňující stárnutí tepelné izolace v negativním směru.


Závěrem je tedy jasné, že použitím kvalitních tepelných izolací ve správně zvolených tloušťkách neproděláte. Větší tloušťka zateplení neznamená jednou takovou cenu za zateplení, jelikož tepelná izolace je jen částí celkového systému zateplení.

Autor článku: Pavel Hanzelín


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 8:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné