SVT kódy a pár rad - Nová zelená úsporám 2013

 Datum: 2.9.2013   Kategorie: Rady a návody 

Několik rad, SVT kódy vybraných výrobců a jak postupovat pro získání dotací z programu Nová zelená úsporám 2013.

Pokud hodláte získat finanční prostředky z programu Nová zelená úsporám 2013, je důležité, aby byly použity při realizacích pouze materiály a výrobky, technologie, které jsou v seznamu dotačního programu Nová zelená úsporám 2013. Jedná se o Seznam Výrobků a Technologií zkratka SVT, který je spravovaný Fondem, který dbá na to, aby byly používány při realizacích komponenty a výrobky, postupy, systémy, které splňují legislativní nařízení a požadavky trhu ČR. Jedná se o předepsané technické parametry, které zajišťují to, aby kvalita zateplení, nebo celkově realizace byla na požadované úrovni. Tímto se zajistí požadovaný standard, který vyžaduje program Nová zelená úsporám 2013 pro to, aby vydal dotaci žadateli. Výrobky, které jsou odsouhlaseny pro tento dotační program jako způsobilé, jsou označeny tak zvanými SVT kódy, které zajišťují dokonalou identifikaci těchto výrobků při řešení všech administrativních úkonů kolem získání dotace.

 

Nová zelená úsporám 2013 je dotační program Ministerstva životního prostředí a tento má účelově zajistit výrazné úspory elektrické energie v rodinných domech stavěných v ČR. Tento dotační program je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje v těchto domech. Program je bohužel časově omezen a samotné žádosti je možné podávat již v průběhu, před dokončením samotné realizace vydaných opatření, tato opatření proběhla po 1.1.2013, celkové finanční prostředky pak musejí být vyčerpány do konce roku 2014.

 

O dotace v programu Nová zelená úsporám 2013 můžou žádat vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak soukromé fyzické osoby, tak i právnické subjekty. Samotným cílem dotačního programu Nová zelená úsporám 2013 je celkově snížit tvorbu emisí v ČR a tím zlepšit životní prostředí, také zefektivnit využití zdrojů energie. Toto lze docílit výstavbou budov se sníženou energetickou náročností a proto, program Nová zelená úsporám 2013 podporuje svými dotacemi stavby s použitím kvalitních komponentů, které napomůžou snížení spotřeby energií, které jsou pak potřebné k vytápění, chlazení atd. Dotační program Nová zelená úsporám 2013 uvádí na svém webu seznam odborných dodavatelů a také výrobců a výrobků, které splňují stanovené podmínky a úroveň kvality pro snížení spotřeby energií a tím zlepšení kvality ovzduší v naší zemi. Do tohoto seznamu lze přihlásit každého odborného dodavatele, a pokud splní potřebný standard kvality, tak se může registrovat, registrace je bezplatná.

 

Upřesnění oblastí podpory, které bude dotovat Nová zelená úsporám 2013:

  1. Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  2. Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  3. Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie
  4. Oblast podpory D - Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
  5. Oblast podpory E - Bonus za kombinaci vybraných opatření

Příjem žádostí bude zahájen 12. srpna 2013 v 10:00 hodin a ukončen vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu 2013. Tak že je správný čas se o dotace z programu Nová zelená úsporám 2013 zajímat a řešit veškeré administrativní kroky k získání dotace samotné.

 

Níže jsou vložené tabulky, seznamy výrobků s SVT kódy vybraných výrobců pro identifikaci výrobků a další potřebné kroky při žádosti o dotaci v dotačním programu Nová zelená úsporám 2013. Také jsme vám do přílohy vložili dokument, který vám poskytuje poměrně hodně užitečných rad a informací ohledně doložení realizace při získání dotace.


Přílohy:
Styrotrade, a.s. - SVT pro NZU., 381 kB
Přehled SVT kódů vybraných výrobků Isover, 261 kB
SVT kody Knauf Insulation, 89 kB
SVT kódy URSA, 100 kB
Seznam výrobků na NZÚ2013 SVT kódy WEBER Terranova, 95 kB
Tabulka SVT kódy ROCKWOOL, 134 kB

Realizace kontaktního zateplení

Pokud poptáváte realizaci kontaktního zateplení, vyplňte prosím tento formulář, značně se tím urychlí prvotní návrh a nacenění vaší realizace kontaktního zateplení. Dalším krokem je pak naše osobní návštěva u vás a prohlídka objektu, konzultace před samotnou realizací.


 
Vaše jméno * 
Telefon * 
E-mail * 
Adresa realizace zateplení * 
PSČ * 
Poštovní směrovací číslo
Kolik m2 se bude zateplovat? * 
Jedná se o odhad, pokud neznáte přesné hodnoty, zadejte odhad.
Materiál obvodových zdí? *  Plná cihla
 Dutá cihla (Porotherm)
 Tvárnice (Ytong / Qpor)
 Škvárové tvárnice
 Beton
 Dřevo
 Kámen
 Jiný materiál (napište do poznámky)
Napište materiál převažující v obvodových zdech, je možno vybrat i více druhů.
Tloušťka obvodové zdi domu *  70 cm
 60 cm
 44 cm
 36 cm
 30 cm
 24 cm
 15 cm
 Jiná tloušťka (napište do poznámky)
Vyberte převažující tloušťku obvodové zdi, můžete vybrat i více možností.
Kolik pater má váš dům? *  Přízemní
 1 patrový
 2 patrový
 3 patrový
 Více patrový (uveďte do poznámky počet)
Informace je důležitá ohledně lešení.
Jakou tepelnou izolaci chcete? *  Fasádní polystyren EPS 70 F
 Fasádní polystyren EPS 100 F
 Styrotherm Plus 70 (šedivý polystyren)
 Fasádní vata ISOVER TF
 Fasádní vata Isover NF 333 (lamely)
 Fasádní vata Nobasil FKD
 Fasádní vata Nobasil FKL (lamely)
 Fasádní vata Frontrock MAX E
 Fasádní vata FASROCK
 Fasádní vata FASROCK L (lamely)
 Chci jinou tepelnou izolaci (napište do poznámky)
Vyberte druh tepelné izolace jenž hodláte použít na kontaktní zateplení.
Jakou tloušťku tepelné izolace chcete? * 
Jedná se o orientační tloušťku, ne všechny tepelné izolace nabízejí uvedené tloušťky.
Obvod domu ohledně zateplení soklové části a zakládacích lišt LOS. * 
Tepelná izolace na soklovou část? *  Perimetr SD (tvrzený polystyren)
 Extrudovaný polystyren
 Sokl nebudu zateplovat (mám ho řešený jinak)
Tloušťka tepelné izolace na sokl? * 
Armovací tkanina, perlinka (gramáž/m2) *  145g/m2
 165g/m2
 185g/m2
 Nechám to na vás
Hodnota ovlivňuje pevnost armovací tkaniny
Lišty rohové Hliník nebo Plast? Množství (bm) *  Lišta kašírovaná PVC
 Lišta kašírovaná ALU
 cca 25 bm
 cca 30 bm
 cca 35 bm
 cca 40 bm
 cca 50 bm
 cca 55 bm
 cca 60 bm
 cca 70 bm
 cca 80 bm
 cca 100 bm
 Jiná hodnota běžných metrů (zadejte do poznámky)
Vyberte druh ochranné rohové loišty a množství běžných metrů, kolem oken, dveří a rohů objektu.
Omítka druh? * 
Vyberte jakou chcete omítku (materiál).
Datum realizace? * . .
Kdy byste chtěli započít s realizací?
Poznámky  
Sem napište vše co chcete, na co jsme se neptali a co považujte za důležité.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 9:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné