STYROTHERM PLUS 150

Skrýt detaily
Výrobce: Styrotrade
Dostupnost: skladem
STYROTHERM PLUS 150

STYROTHERM PLUS 150 je tepelná izolace polystyren EPS s příměsí grafitu, který svojí přítomností výrazně zlepšuje tepelně izolační vlastnosti tohoto polystyrenu, který je určen zejména do více zatížených podlah bez vlastnosti útlumu kročejového hluku. STYROTHERM PLUS 150 je dále možné použít pro tepelné izolace šikmé střechy, mezi krokvemi a pod krokvemi, dále pro izolace plochých střech, kde se očekává větší zatížení střechy. Dále je polystyren ve formě desek STYROTHERM PLUS 150 možno použít pro izolace obvodových stěn objektů, jako izolace mezi stěnou a přizdívkou a také jako teplená izolace do podhledů.
 
STYROTHERM PLUS 150 je zařazen mezi tzv. šedé polystyreny, což je novější generace tohoto typu polystyrenu EPS, která přináší lepší vlastnosti polystyrenu díky přítomnosti grafitu, který odráží teplo a tím ho více zadržuje uvnitř zatepleného prostoru touto izolací. Ostatní vynikající vlastnosti polystyrenu STYROTHERM PLUS 150 jsou shodné s polystyrenem bílým, rozdílem je jen trvalá teplotní odolnost vůči vyšším teplotám, která je na maximální hranici 70°C. Další lepší vlastností je větší odolnost v tlaku, která je u tepelné izolace STYROTHERM PLUS 150 na hodnotě 150 kPa.
 
STYROTHERM PLUS 150 – podmínky použití:
Díky své barvě, která je šedá se desky STYROTHERM PLUS 150 na slunci více zahřívají, a proto je třeba je vůči slunečnímu záření chránit. Z výroby jsou desky baleny speciální fólií, která napomáhá ochraně polystyrenu STYROTHERM PLUS 150 proti slunečnímu záření, přesto výrobce doporučuje chránit tento šedý polystyren před slunečním zářením.
Pokud jsou desky užity jako kontaktní zateplení obvodové stěny objektu z venku, musí se při práci, pokud svítí slunce chránit realizace zakrývací sítí, aby na desky STYROTHERM PLUS 150 nesvítilo slunce při realizaci, lepení a ani potom. Ochranná zakrývací síť může být sejmuta až po nanesení první výztužné základní stěrky spolu s armovací tkaninou. Pokud toto opomenete, může dojít k poškození desek STYROTHERM PLUS 150 slunečním zářením, což se projeví deformací desek a vznikem dilatačních spár mezi jednotlivými deskami.
 
V otázce lepidel na lepení šedého polystyrenu STYROTHERM PLUS 150 je nutno dodržet použití lepidel, určených na lepení grafitových polystyrenů EPS. Pokud si nebudete jisti, kontaktujte výrobce ke konzultaci. V tomto případě u polystyrenu STYROTHERM PLUS 150 působí grafit jako takový jako mírná separační složka a u některých lepidel určených pro lepení polystyrenu EPS se to může projevit nedostatečnou přídržností a přilnavostí při lepení polystyrenu STYROTHERM PLUS 150.

 

Doporučuje se užívat při realizaci pouze certifikované systémy ETICS.
Polystyren STYROTHERM PLUS 150 je vyráběn ve standardním rozměru 1000x500mm v rozmezí tloušťek od 10 do 300mm. Na přání zákazníka vyrábíme atypické rozměry polystyrenu STYROTHERM PLUS 150, což je nutné poptávat naším poptávkovým formulářem.

 

STYROTHERM PLUS 150 - vlastnosti:

  • součinitel tepelné vodivosti lambda 0,031 W/m.K
  • reakce na oheň - třída "E"
  • napětí v tlaku při 10% stlačení - 150 kPa
  • pevnost v ohybu BS - BS 250
  • pevnost v tahu kolmo k rovině deska: TR 150
  • deska formátu 1000x500mm
  • rozsah tlouštěk: 10-300mm
Koupit
Aktuální cena je v detailu položky.
Přílohy:
Prohlášení o vlastnostech - STYROTHERM PLUS 150, 160 kB