Stavební konstrukce – vedení tepla, tepelný odpor a součinitel tepelné vodivosti

 Datum: 25.4.2013   Kategorie: Zajímavosti 

Stavební konstrukce jsou pro samotný dům velmi důležité z hlediska jejich tepelně izolačních hodnot, tyto hodnoty jsou samozřejmě ovlivněny realizací stavebních konstrukcí a jejich zateplením.

Tyto dva hlavní důvody mohou ovlivnit celkový výsledek energetické náročnosti vašeho domu, jelikož špatně realizovaná stavební konstrukce nejen že nemá požadované vlastnosti, ale mnohdy ani zateplit nejde. Začneme tím, že již typ budovy, který si vyberete, může mít velký dopad na její tepelně izolační ztráty a ty pak mají vliv na vaší, peněženku, v podobě vydaných peněz za topení, případně chlazení v létě. Nejdůležitější jsou vlastnosti projektu z hlediska obvodového pláště, typu stěn, oken, stropů a také podlah, tyto konstrukce oddělují v zimě vytápěný vnitřní prostor od exteriéru, kde je podstatně chladněji. Jelikož počasí a klima zatím ovlivnit neumíme, musíme si upravit interiér podle potřeby tepelné pohody. Je opravdu možné snížit i u staré budovy tepelné ztráty na třetinu z původního objemu a snížit tak náklady na vytápění budovy až na čtvrtinu ceny. K těmto úkonům však potřebujeme nejen kvalitní projekt, ale i kvalitní tepelné izolace, tedy kvalitní polystyren anebo se nabízí také kvalitní minerální vata. Tato je rozdělená na základní dva druhy: skelná vata a kamenná vlna, někdy také pojmenovaná jako čedičová vat, anebo kamenná vata. Při výběru tepelné izolace dbejte nejen na cenu, ale i na kvalitu. Platí tady pravidlo, raději zateplit méně, ale kvalitněji, nežli hodně a z nekvalitního materiálu a navíc nekvalitním postupem ještě více snížit účinnost zateplení. Pokud se vrátíme k tématu článku, tak je tady otázka, jak zateplit? Kde zateplit a kde je to nejvíce potřeba, aby se snížily náklady na topení? Prvním úkonem by mělo být zjištění největších úniků tepla z budovy. Což znamená lokalizace tepelných ztrát, určení a označení tepelných mostů, nejlépe provést měření termo kamerou, toto dnes již běžně nabízejí firmy na internetu. Jedná se vlastně o termovizní měření za pomoci termovizní kamery. Měření se provádí nejlépe v zimních, chladných měsících, kdy se topí a venku je chladno. Velký rozdíl teplot pak velmi dobře prokáže za pomocí termovizní kamery tepelně izolační úniky z domu, ukáže je velmi přesně a rozdělí podle množství úniku barevně přímo na displeji termovizní kamery.

 


 

Vedení tepla je vlastně samovolné přecházení tepla z teplého tělesa na těleso chladné, množství přeneseného tepla je závislé na rozdílu teplot obou těles. Také na jejich tepelných kapacitách. Rychlost přenosu tepla je závislá na způsobu přenosu tepla mezi oběma tělesy.

Základní tři způsoby přenosu tepla v budovách jsou:

  • Kondukce – vedení tepla:
    Vše co existuje, má svou energii a tato energie se může přenášet mezi tělesy, která se dotýkají navzájem. Při tomto kontaktu se přenáší po určité době energie v podobě tepla a to z teplejšího tělesa na to chladnější. Tímto dojde po čase k vyrovnání teplot obou těles. Nejrychlejší vedení tepla je mezi kovovými předměty. Menší vedení tepla je mezi ostatními nekovovými předměty, jako je plast a dřevo, také plyny nevedou dobře teplo. Pokud tedy potřebujeme vést rychle teplo z jednoho předmětu do druhého je nejlepší kov, proto jsou také chladiče z kovu, aby dobře odváděly teplo. Zatímco látky jako je polystyren EPS anebo tepelně izolační vata nevedou dobře teplo, naopak ho izolují a jeho přenosu poměrně hodně brání, a proto se používají tam, kde potřebujeme teplo udržet. Celé je to založené na udržení plynu (vzduchu) v materiálu, který pak použijeme jako tepelnou izolaci, aby se s ním ale dalo pracovat, musel se vymyslet systém jak hodně vzduchu dostat do materiálu, který bude relativně pevný, pružný a opracovatelný. Proto se vzduch uzavřel do hmoty v deskách polystyrenu. Také mezi vlákna desek skelné vaty anebo čedičové vaty, což jsou poměrně podobné tepelné izolace. Tímto způsobem se velmi snižuje vedení tepla – kondukce.

 

  • Součinitel tepelné vodivosti – schopnost vést teplo materiálem:
    Součinitel tepelné vodivosti „lambda“ je hodnota, kterou označujeme vodivost materiálu v našem případě tepelných izolací: polystyren, vata anebo cihla či tvárnice z pórobetonu. Tady platí pravidlo, čím nižší, tím lépe. Pokud je hodnota nízká, bude množství tepla procházet za jednotku času měřeným materiálem pomaleji a materiál tak propustí menší množství tepla, to je velmi dobré pro tepelné izolace. Pravidlo je: čím nižší součinitel tepelné vodivosti, tím lepší tepelně izolační schopnosti materiálu jsou. Nejlépe jsou na tom právě látky s póry, které obsahují ve své struktuře plyny, vzduch, který velmi špatně vede teplo. Tato vlastnost se pak promítá do tvárnic, cihelných bloků, kde je to nádherně vidět. Faktorem, který ovlivňuje tyto vlastnosti vedení tepla je voda, vlhký materiál, tedy i tepelná izolace ztrácí své původní hodnoty jak kondukce, tak i součinitele tepelné vodivosti, voda dokáže přenášet velmi dobře teplo. 

 

  • Tepelný odpor – hodnota tepelně izolační schopnosti materiálu:
    "R" je označení veličiny známé, jako tepelný odpor je to tedy základní fyzikální veličina vyjadřující tepelně izolační vlastnosti materiálu nebo celé stavební konstrukce. Tepelný odpor je přímo závislý na celkové tloušťce konstrukce, materiálu a "lambda" součinitel tepelné vodivosti tento výsledek ovlivňuje. Pokud hodláme dosáhnout co nejvyššího tepelného odporu, tedy hodnoty "R" musíme použít co největší tloušťku tepelné izolace do zamýšlené konstrukce a zároveň použít tepelné izolace a stavební materiály s co nejnižší hodnotou "lambda". Tepelný odpor "R" a jeho hodnota vyjadřuje odpor materiálu a 1m2 konstrukce proti prostupu tepelné energie, tepla jako takového touto konstrukcí, při rozdílu teplot 1 K. Při stavebních konstrukcích složených z více vrstev se a více materiálů, jako jsou vrstvené tepelně izolační vaty a nebo kombinace různých tepelných izolací: polystyren EPS a minerální vata anebo extrudovaný polystyren a stabilizovaný polystyren se pak jednotlivé tepelné odpory těchto izolací vždy sčítají do výsledného tepelného odporu celé konstrukce. Tepelný odpor stavební konstrukce se tedy vypočítává jako průměrná hodnota ze všech tepelných odporů částí této zateplované stavební konstrukce, například zateplení šikmé střechy anebo provětrávaná fasáda anebo tepelná izolace podlahy, samozřejmě se vše počítá za účasti, přítomnosti tepelných mostů, které bude nutně stavební konstrukce obsahovat, jedná se tedy o tepelné mosty, které nemůžeme eliminovat zateplením stavební konstrukce. Součinitel tepelné vodivosti "lambda" vyjadřuje, jak už je výše popsáno vlastnost materiálu v souvislosti vést teplo tímto materiálem. Je to hodnota energie ve "W" (Watech), která projde materiálem tloušťky 1m při rozdílu teplot 1 K mezi oběma povrchy jednoho materiálu.

 

Závěrem je tedy jasné pravidlo „čím bude nižší součinitel tepelné vodivosti "lambda" a také větší tloušťka použitého materiálu, tepelné izolace s nízkým součinitelem tepelné vodivosti "lambda", tím bude větší výsledný tepelný odpor "R" materiálu, stavební konstrukce“.


Realizace kontaktního zateplení

Pokud poptáváte realizaci kontaktního zateplení, vyplňte prosím tento formulář, značně se tím urychlí prvotní návrh a nacenění vaší realizace kontaktního zateplení. Dalším krokem je pak naše osobní návštěva u vás a prohlídka objektu, konzultace před samotnou realizací.


 
Vaše jméno * 
Telefon * 
E-mail * 
Adresa realizace zateplení * 
PSČ * 
Poštovní směrovací číslo
Kolik m2 se bude zateplovat? * 
Jedná se o odhad, pokud neznáte přesné hodnoty, zadejte odhad.
Materiál obvodových zdí? *  Plná cihla
 Dutá cihla (Porotherm)
 Tvárnice (Ytong / Qpor)
 Škvárové tvárnice
 Beton
 Dřevo
 Kámen
 Jiný materiál (napište do poznámky)
Napište materiál převažující v obvodových zdech, je možno vybrat i více druhů.
Tloušťka obvodové zdi domu *  70 cm
 60 cm
 44 cm
 36 cm
 30 cm
 24 cm
 15 cm
 Jiná tloušťka (napište do poznámky)
Vyberte převažující tloušťku obvodové zdi, můžete vybrat i více možností.
Kolik pater má váš dům? *  Přízemní
 1 patrový
 2 patrový
 3 patrový
 Více patrový (uveďte do poznámky počet)
Informace je důležitá ohledně lešení.
Jakou tepelnou izolaci chcete? *  Fasádní polystyren EPS 70 F
 Fasádní polystyren EPS 100 F
 Styrotherm Plus 70 (šedivý polystyren)
 Fasádní vata ISOVER TF
 Fasádní vata Isover NF 333 (lamely)
 Fasádní vata Nobasil FKD
 Fasádní vata Nobasil FKL (lamely)
 Fasádní vata Frontrock MAX E
 Fasádní vata FASROCK
 Fasádní vata FASROCK L (lamely)
 Chci jinou tepelnou izolaci (napište do poznámky)
Vyberte druh tepelné izolace jenž hodláte použít na kontaktní zateplení.
Jakou tloušťku tepelné izolace chcete? * 
Jedná se o orientační tloušťku, ne všechny tepelné izolace nabízejí uvedené tloušťky.
Obvod domu ohledně zateplení soklové části a zakládacích lišt LOS. * 
Tepelná izolace na soklovou část? *  Perimetr SD (tvrzený polystyren)
 Extrudovaný polystyren
 Sokl nebudu zateplovat (mám ho řešený jinak)
Tloušťka tepelné izolace na sokl? * 
Armovací tkanina, perlinka (gramáž/m2) *  145g/m2
 165g/m2
 185g/m2
 Nechám to na vás
Hodnota ovlivňuje pevnost armovací tkaniny
Lišty rohové Hliník nebo Plast? Množství (bm) *  Lišta kašírovaná PVC
 Lišta kašírovaná ALU
 cca 25 bm
 cca 30 bm
 cca 35 bm
 cca 40 bm
 cca 50 bm
 cca 55 bm
 cca 60 bm
 cca 70 bm
 cca 80 bm
 cca 100 bm
 Jiná hodnota běžných metrů (zadejte do poznámky)
Vyberte druh ochranné rohové loišty a množství běžných metrů, kolem oken, dveří a rohů objektu.
Omítka druh? * 
Vyberte jakou chcete omítku (materiál).
Datum realizace? * . .
Kdy byste chtěli započít s realizací?
Poznámky  
Sem napište vše co chcete, na co jsme se neptali a co považujte za důležité.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 3:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné