Stavební konstrukce a tepelný odpor.

 Datum: 5.1.2012   Kategorie: Rady a návody 

Jelikož se neustále shledáváme s problémem, kdy si zákazníci pletou význam veličin: součinitel tepelné vodivosti materiálu lambda a její opak, ale také velmi důležitá veličina: součinitel prostupu tepla, energie materiálem, což je tepelný odpor "R".

 

Nabízíme Vám článek, kde se tyto veličiny a důležité hodnoty materiálů setkávají ve vvýpočetním vzorci. Tepelný odpor je vypočítáván ze dvou hlavních veličin: součinitele tepelné vodivosti daného materiálu lambda a tloušťka stejného materiálu. Tyto dvě hodnoty ovlivní výsledný tepelný odpor materiálu "R", který hodláme použít při stavbě a následném zateplení stavby.

 

Veličiny - hodnoty materiálu u kterého budeme počítat tepelný odpor "R":

  • výpočetní vzorec: R = d / lambda (m2.K.W-1)
  • "d" znamená tloušťka materiálu (m)
  • "lambda" znamená součinitel tepelné vodivosti materiálu: (W.m-1.K-1)

 

Tepelný odpor "R" je důležitá veličina a jako základní fyzikální veličina, "R" vyjadřuje tepelně-izolační vlastnosti materiálu nebo celé konstrukce.
Tepelný odpor "R" je přímo závislý na tloušťce konstrukce nebo materiálu a také "lambdě" součiniteli tepelné vodivosti.

Při naší snaze dosáhnout co nejvyššího tepelného odporu, hodnoty "R" je třeba použít co největší tloušťku tepelné izolace do zamýšlené konstrukce a zároveň je také třeba, aby byla co nejnižší hodnota "Lambda" použitých materiálů zateplované konstrukce. Tepelný odpor "R" vyjadřuje odpor použitého materiálu a 1m2 konstrukce proti prostupu tepelné energie konstrukcí, při rozdílu teplot 1K.

Při dalších konstrukcích složených z více vrstev se pak samozřejmě jednotlivé tepelné odpory "R" sčítají. Tepelný odpor "R" stavební konstrukce se tedy vypočítává jako průměrná hodnota ze všech tepelných odporů částí zateplované stavební konstrukce, samozřejmě včetně možných tepelných mostů, které bude stavební konstrukce obsahovat. Jedná se o tepelné mosty, které nemůžeme eliminovat zateplením, což u některých konstrukcí bývá.

 

Součinitel tepelné vodivosti "lambda" vyjadřuje důležitou vlastnost materiálu v souvislosti vést teplo. Je to hodnota "W" energie ve (Watech), která prochází materiálem tloušťky 1m při rozdílu teplot 1 K mezi oběma povrchy měřených materiálů.


Související články

Dotazy ke článku.

Zde do tohoto formuláře můžete napsat vaše dotazy ohledně tohoto článku, nebo dotazy na použité materiály.

Do formuláře prosím vpište veškerá požadovaná data o vás a informace potřebné k vyřízení dotazu.

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.

Obchodní podmínky naleznete zde. 
Vaše jméno  
Vaše telefonní číslo * 
Důvodem je možnost vám váš dotaz zodpovědět případně i telefonicky, pokud se jedná o delší a složitější odpověď.
Váš e-mail * 
Pokud nezadáte správnou e-mailovou adresu, naše odpověď k vám nedorazí a my to nebudeme vědět.
Text dotazu nebo objednávky * 
Zde zadejte text dotazu, libovolně dlouhý a pokud možno podrobný, abychom vám mohli rovnou odpovědět bez dalších zbytečných doplňujících dotazů.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 7:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné