Statika podlahové konstrukce a její vlastnosti

 Datum: 5.9.2014   Kategorie: Zajímavosti 

Realizace podlahové konstrukce a její zateplení jsou dvě věci, ale tyto je potřeba řešit v návaznosti na sebe a společně.

Podlahová konstrukce je velmi důležitou součástí domu a to i z hlediska statiky domu a jeho užívání. Pokud tedy realizujeme podlahovou konstrukci, je třeba si položit několik otázek a postupovat pak podle získaných informací. Jak bude podlahová konstrukce ve vztahu na typ objektu zatěžována? Jaká je pevnost podkladu, na kterém se bude podlahová konstrukce realizovat? Vždy je třeba si uvědomit, že podklad pod konstrukcí podlahy má nějaké vlastnosti a tyto se můžou v návaznosti na čas měnit. Proto potřebujeme tyto vlastnosti co nejvíce zlepšit co do pevnosti a stálosti. Také je potřeba si uvědomit, že většinou nestejnoměrně zatížená podlaha při následném užívání může pracovat a měnit se v nepožadovaném formátu. Samozřejmě je třeba si říct, že se to jinak řeší u průmyslové podlahy, kde se očekává veliké zatížení a jinak se to zase řeší u podlahy běžného rodinného domu, kde se předpokládá běžné zatížení, samozřejmě, pokud si pak uživatel najednou po nějaké době nevybere za koníčka akvaristiku ve velkém a nezačne přetěžovat podlahu několika tisíci litry vody v nádržích pro akvarijní rybičky.

 


Pokud si tedy vezmeme běžnou podlahu s běžným zatížením, které se počítá do 7,5 kN/m2, tady bude stačit běžný beton B20, se standardní tloušťkou 5-6cm a výztuhou z kari sítě. Pokud nehodláme povolávat statika pro přesný rozbor podkladu a následné stanovení skladby podlahové konstrukce, měli bychom se směřovat spíše do předimenzace jak tloušťky podlahy, tak i použití druhu kari sítě.

  

 Kari sítě v podlahové konstrukci, ano či ne?
Tady záleží na druhu použitého materiálu pro roznášecí desku podlahové konstrukce. Pokud budeme hovořit o betonové desce, je třeba použít kari sítě vložené na střed vrstvy betonu, výjimkou jsou velmi malé plochy betonové podlahy, tam je třeba dodržet požadovanou tloušťku podlahové roznášecí desky. Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít kari sítě jako armaturu betonové desky, je třeba povolat statika na posouzení situace. V případě použití anhydritu jako materiálu pro realizaci podlahy, můžeme kari sítě vynechat v případě dodržené požadovaných tloušťek podlahových skladeb, zejména tedy tloušťky roznášecí desky podlahy. Anhydrit je poměrně pevnější nežli beton a to zejména v hodnotách tahových.

 


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 6:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné