Skelná vata, nebo čedičová vata?

 Datum: 19.9.2015   Kategorie: Zajímavosti 

Porovnání těchto dvou základních druhů používaných tepelných izolací co do vlastností a použitelnosti při zateplení objektů.

Nedávno jsem byl nepřímým účastníkem zajímavého rozhovoru, spíše diskuze, která byla na věčně diskutované téma a to, je lepší skelná vata, nebo kamenná vata, chcete-li čedičová vata. Kromě toho, že tyto tepelné izolace obdržely za své existence na trhu mnoha “odborných názvů” a jmen, kterými je stavaři nazývají, jsou známé mezi zkušenými jako “sklo” a “kamení”.

 

Skelná vata - základní informace a pojmy.

Celé je to o tom, že oba druhy tepelné izolace mají své příznivce i odpůrce, přitom jsou oba druhy založené na stejném základu a tím je minerál, tedy hornina. Připomeňme si fakta, skelná vata, skleněná vlna je, jak už název vypovídá, vyráběna s velkým podílem skla, tedy recyklovaného skla. Sklo se při výrobě skelné vaty podílí až 70%. Ale pro ty, kteří tvrdí, že je to ta špatná vlastnost uvedu ještě další fakta a jedním z nich je otázka, z čeho se sklo vyrábí? Opět z minerálů, tedy horniny, hlavní složkou skla při jeho výrobě je oxid křemičitý (SiO2).

 

Pokud se tedy budeme bavit o klasickém křemičitém skle, tak tam je hlavní surovinou při výrobě, křemičitý písek. Pokud to tedy mám říci lidsky, tak se taví křemen, což je také “kamení”. Skelná vata je tedy vyráběna také na základě horniny, jen se používá a to je velké plus pro skelné vaty recyklované sklo. Tak že můžeme zhodnotit skelnou vatu jako výsledek spotřeby odpadního skla.

 

Je zde ale jiný problém, řada odpůrců skelné vaty jsou ovlivněni dřívějšími typy skelné vaty z dob minulých, kdy výroba nebyla ještě tak kvalitní a precizní a v rolích tehdejší skelné vaty byly mikroskopické úlomky skla. Při práci s touto historickou skelnou vatou docházelo k zadírání těchto úlomků do pokožky, a proto se o tehdejší skelné vatě říkalo, že nepříjemně kouše. Toto dnes už dávno není pravda.

 

Skelná vata je v současnosti vyráběna velmi pečlivě a splňuje veškeré požadavky na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Toto dokazují pravidelné testy a certifikáty výrobků, včetně bezpečnostních listů, které jsou prováděny státními zkušebními úřady. V roce 2001 byly provedeny mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny testy, které vyvrátily dřívější tvrzení, že se ze skelné vaty uvolňují částečky skla, které následně způsobují rakovinu. Tento výzkum přemístil minerální vaty a to i ty co jsou vyráběny z čediče ze skupiny možných rakovinotvorných látek do skupiny, která nemůže vyvolat a způsobit rakovinu.


Čedičová vata - základní informace a pojmy.

Jedná se též o minerální izolaci, která je vyrobena na bázi horniny. Hlavní surovinou je zde čedič, sopečná vyvřelina, která je velmi pevná a odolává vysokým teplotám. Kamenná vlna je tedy vyráběna na základě čediče, který se nejdříve rozemele na jemné částečky a v pecích taví při teplotách mezi 1000°C až 1500°C. Na hrubo řečeno se pak tavenina pomocí odstředivé síly rozvlákňuje a z vláken se pak vyrobí hmota, kterou známe pod názvy: kamenná vlna, kamenná vata, čedičová vlna, nebo vata.

 

Stejně tak, jako se to dnes provádí u skelné vaty se vlákna hydrofobizují, což zajistí jejich nenasákavost. Nicméně to neznamená, že můžeme nechat tepelnou izolaci na pospas vodě a vlhkosti, tím bychom značně snížili její tepelně-izolační a akustické schopnosti a také bychom ji takto i znehodnotili. Nesmíme zapomenout, že mezi vlákny jsou mikro dutinky a do těch by se voda dostala a její přítomnost zamezuje správné funkčnosti tepelné izolace.

 

To co vzniklo, jsou vlastně rohože, které se následně teplem vytvrdí a jelikož mezi vlákny, stejně jako je to u skelné vaty, zůstávají mikroskopické dutinky, tak se tato hmota stává tepelně-izolační a také akustickou hmotou. Jelikož jak už jsem zmínil je tato hmota vyrobena na bázi čediče, který má vysokou odolnost vůči ohni, je kamenná vlna výbornou protipožární izolací.

 

Pokud si máme tyto dva druhy tepelné izolace porovnat, tak je pravdou, že kamenná vlna je tužší díky své struktuře a čediči, ale zároveň i těžší, což ji v jistých případech staví do výhody, ale zase v jiné stavební konstrukci do nevýhody. Skelná vata se díky své objemové hmotnosti hodí do spíše lehčích konstrukcí, jako nezatížená tepelná izolace, tedy spíše jako výplňová tepelná izolace. Zatímco kamenná vlna snese i zatížení, hodí se tedy i do těžkých podlah, kde je na ni realizovány roznášecí desky z betonu či anhydritu.

 

Právě větší objemová hmotnost nabízí v případě kamenné vlny lepší akustické schopnosti co do pohltivosti prostorového hluku, stejně tak v případě podlahové vaty z čedičových vláken jsou velmi dobré akustické účinky ve smyslu schopnosti ponižovat kročejový, strukturální hluk. Skelná vata má také své schopnosti ve smyslu prostorové akustiky, ale díky menší objemové hmotnosti s porovnáním s kamennou vlnou jsou tyto schopnosti o poznání nižší.

 

Díky čediči, sopečné vyvřelině kamenná vlna snese větší teplotu při požáru, je tedy mnohem častěji užívána do protipožárních stropů a příček. Oba druhy tepelné izolace jsou sice zařazeny v tabulce požární odolnosti ve skupině “A1” nehořlavé materiály, ale kamenná vlna snese vyšší teplotu při požáru a to mnohdy rozhoduje o čase, který potřebují obyvatelé objektu k jeho opuštění, než se samotná konstrukce objektu ve kterém je použita zhroutí.

 

Stejně tak je kamenná vlna díky své pevnější struktuře užívána pro zateplení obvodových stěn pomocí kontaktního zateplovacího systému. Zatímco skelná vata se bude hodit spíše do provětrávaných fasád a jako výplňová tepelná izolace do difúzně otevřených stěn dřevostaveb. Oba druhy tepelné izolace je možné použít pro zateplení šikmé střechy a stropů, ale často je vidět kombinace obou právě z důvodu jejich rozdílné pevnosti a udržitelnosti tvaru.

 

Skelná vata je ve většině případů vyráběna v rolích, zatímco kamenná vlna spíše v deskách různých formátů. Velmi dobře se s ní pracuje a dobře se řeže a upravuje díky formátu a délky role na požadovanou délku do šikmých střech mezi krokve, zatímco pod krokve už jsou vhodnější desky, tedy čedič.

 

Na závěr tohoto článku bych rád uvedl, že neexistuje žádné dogma, že je lepší skelná vata, či kamenná vlna. Jedná se o minerální tepelné izolace, obě mají své vlastnosti, které jsou skvělé a šetří peníze při použití jako tepelné izolace stavebních konstrukcí. Je třeba ale vědět, kde jaký druh tepelné izolace použít, na něco je vhodnější skelná vata a jinde se zase více hodí kamenná vlna. Někdy se hodí řezat z rolí a jinde se zase uplatní hotové deky.

 

V žádném případě se nedá dogmaticky tvrdit, že skelná vata je lepší nežli čedičová vata, nebo naopak. Tato tvrzení se většinou opírají o mýty a nedostatek informací, které si sebou často ti co toto tvrdí nesou z dřívějška, kdy na našem stavebním trhu nebylo z čeho moc vybírat.

 Autor článku: Pavel Hanzelín


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 5:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné