Rozdíl mezi vnitřním a vnějším zateplením domů.

 Datum: 2.4.2008   Kategorie: Zajímavosti 

Vnitřní zateplení domů.

Vnitřní zateplení vychází relativně oproti vnějšímu zateplení levněji. Toto je však spojeno s celou řadou nevýhod. Při aplikaci vnitřního zateplení domů vznikají často tzv. tepelné mosty a konstrukce domů je vystavena vnějším vlivům počasí. Bez ochrany vnějšího pláště budovy dochází při působení dilatačních pohybů, které jsou způsobovány tepelnou roztažností materiálu a naopak. Tím dochází k namáhání konstrukce domů a následně k rychlejšímu opotřebení a následné destrukci celého objektu. Těmto problémům zamezíme aplikací vnějšího zateplení budovy, nejen že jí zateplíme, ale zároveň i ochráníme konstrukci objektu. Další velice důležitou nevýhodou vnitřního zateplení je, že prostor uvnitř domů bývá vnitřní tepelnou izolací zmenšen. Vnitřní zateplení je výhodné zejména pro budovy kdy je problematické zasáhnout do fasády domu, jedná se většinou o historické fasády, kde není možno aplikovat zateplení vnější z důvodu památkové ochrany objektu.

Vnitřní zateplení můžeme provést nalepením fasádních desek, materiál polystyren, nebo vata na vnitřní zdi budovy. Další možností je aplikovat vnitřní předsazené stěny.


Vnější zateplení domů.

Tento druh zateplení volí většina stavebníků, jelikož přináší celou řadu výhod. Vnější zateplení domů chrání konstrukci objektu před vlivy počasí a tím zásadně prodlužuje životnost celého objektu. Navíc nezaniká schopnost konstrukce domu akumulovat do sebe teplo což je velice důležité z hlediska energetického pohledu na věc. Pokud je dodržen správný technologický postup nevznikají tepelné mosty a tím tepelné úniky. Ideální je použít fasádní polystyren, nebo fasádní vatu a aplikovat tak aby byly pokryty všechny prvky vnější konstrukce objektu.

Veškeré vhodné produkty k vnějšímu zateplení budov systémem VKZS naleznete zde.