Rozdíl mezi klasickým polystyrenem do podlahy a stabilizovaným polystyrenem.

 Datum: 5.11.2012   Kategorie: Zajímavosti 

Tento článek vysvětlí rozdíl mezi klasickým polystyrenem EPS a polystyrenem stabilizovaným.

Polystyren EPS je nejpoužívanějším polystyrenem ve stavebnictví, jeho složení je Styren, Pentan a další složky. Je vyráběn pod tlakem za pomocí nadouvadla. Dodává se v deskách většinou o rozměru 1000 x 500 mm. Polystyren EPS má široké použití při stavbě, spíše tedy zateplení domů a objektů vůbec celkově. Nečastěji je polystyren EPS používán k zateplení obálky domu, tedy ke kontaktnímu zateplení obvodové stěny domu. Jeho jedinou nevýhodou je dnes zpřísněné stanovisko ohledně požárních odolností. Tady je polystyren EPS ve třídě reakce na oheň „E“, což je v podstatě hořlavý materiál, nepodporující však další hoření. Nepodporující hoření plamene zde zajišťuje látka, která je obsažena v každé buňce polystyrenu při výrobě, jedná se o samozhášlivost. Nejhorší vlastnost polystyrenu EPS je, že při požáru mění své mechanické vlastnosti. Tím je myšleno to, že se v podstatě polystyren EPS při požáru ztrácí, mění své skupenství částečně na plyn a částečně na jakousi kapalinu, tedy rozteče se. Toliko jeho jediná negativní vlastnost, proto podle stavebních norem nemůže být polystyren použit na zateplení výškových budov.

 
Nyní tedy rozdíl mezi klasickým polystyrenem EPS a polystyrenem EPS S, stabilizovaným polystyrenem v jeho vlastnostech. Nejčastěji jsme dotazováni ohledně tohoto rozdílu ve smyslu použití těchto izolací pro zateplení podlahy. Je třeba si uvědomit rozdíl mezi klasickým polystyrenem podlahovým s označením EPS 100 Z, což je podlahový polystyren s odolností proti tlaku 10 kPa. Pascal je jednotka tlaku a pro náš polystyren tedy udává jeho odolnost proti tlaku. Většinou se tato odolnost vyznačuje právě rovnou v označení polystyrenu. Pascal „Pa“, tedy jednotka pascalu se udává v newtonech. Hodnota udává sílu únosnosti na jeden m2. Pro vysvětlení 1 kPa = 1000 Pa, dále pro informaci 1 Pa = 1 N/m2, což znamená, že za určitých okolností je schopná deska polystyrenu EPS 100 Z podlahového snášet zatížení 1000 kg/m2 stacionárně. Toliko jen označení, které nám dává informaci o odolnosti polystyrenu EPS. Je tedy už jasné, že pokud budeme porovnávat polystyren EPS 100 Zpolystyren EPS 100 S, bude u těchto dvou tepelných izolací vlastnost odolnosti v tlaku stejná. V čem je tedy ten rozdíl mezi těmito deskami polystyrenu? Rozdíl je v označení za hodnotou únosnosti v tlaku. Zatímco u podlahového polystyrenu EPS 100 Z je za hodnotou únosnosti v tlaku písmeno „Z“ což znamená klasické označení pro „základní polystyren“, tedy podlahový polystyren bez vlastností jako je kročejový útlum a jiné akustické vlastnosti, prostě jen podlahový polystyren, tak u tepelné izolace polystyren EPS 100 S je jak jste si určitě všimli označení „S“ a v tom je ten rozdíl. Písmeno „S“ nám oznamuje, že se jedná o polystyren EPS S = Stabilizovaný polystyren. Tady je ten veliký rozdíl. Takto označený polystyren je stabilizovaný při výrobě a jeho rozměrové a strukturální vlastnosti jsou upravené tak, aby na něj neměly vliv teplotní výkyvy a vyšší teploty.

 

Polystyren EPS S Stabilizovaný je nejčastěji používán pro své vlastnosti tam, kde dochází k vyšším teplotám a k teplotním výkyvům. Jsou například ploché střechy a nebo střechy s malým spádem, kde se polystyren EPS S kombinuje s další vrstvou, například kamenné vlny a nebo hydroizolací ve formě různých fólií, které jsou aplikovány na polystyren EPS S. Právě na střechách jsou zejména v letních měsících již zmíněné teplotní výkyvy a tyto výkyvy také můžeme nalézt ve skladbě podlahy, která je vytápěná podlahovým topením, tedy v systému podlahové konstrukce, kde je zakomponované podlahové topení. Zde také dochází k teplotním výkyvům, které by u klasického polystyrenu EPS Z měly časem za následek změnu struktury a rozměrové stability polystyrenové desky EPS. Proto se vyrábí polystyren EPS S - stabilizovaný. Jeho vlastnosti jsou připravené pro využití v namáhavějších podmínkách co se týká teplot a jejich výkyvů. Ostatní je již podle použití, pokud hodláte řešit pochozí plochou střechu se zateplením za pomocí polystyrenu EPS S, doporučuje se použít desky EPS S s označením vyšší hodnoty únosnosti v tlaku, tedy například polystyren EPS 150 S a nebo polystyren EPS 200 S. Tyto desky snesou větší namáhání v tlaku, tedy i zatížení střechy a nebo podlahové konstrukce, například místa kde se bude počítat s větším zatížení podlahy, garáže, kde budou parkovat těžší vozidla a nebo pochozí střechy. Není nikde samozřejmě zakázáno tento stabilizovaný polystyren použít pro zateplení obvodové stěny, ale je to zbytečné vyhazování peněz. Samozřejmě že jeho lepší vlastnosti jsou znázorněné i ve vyšší ceně této polystyrenové desky. Tento článek měl jen objasnit vlastnosti stabilizovaného polystyrenu a porovnat tento tepelný izolant s nejbližším izolantem, se kterým je často srovnáván a také zaměňován, což z jedné strany kdy se použije stabilizovaný polystyren jako klasická tepelná izolace nevytápěné a běžně zatížené podlahy nevadí, ale opačně se může stát velký problém, který nepoznáte hned, ale právě časem, kdy se vám propadne podstatně podlaha a poškodí se pochozí vrstva a to už je dost problém. Odstranit poškozenou a popraskanou dlažbu, pak také roznášecí betonovou vrstvu a pak vyměnit klasický polystyren EPS za stabilizovaný polystyren. Tohoto se vyvarujte, stojí to dost peněz takto opravovat své špatné rozhodnutí.

 

Pokud tedy hodláte zateplovat plochou střechu a nebo vytápěnou podlahu polystyrenem EPS, použijte do skladby jako tepelnou izolaci správný polystyren s označením EPS S tedy stabilizovaný polystyren.


Související články

Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 5:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné