Realizace a postup při stavbě ztraceného bednění.

 Datum: 25.3.2009   Kategorie: Rady a návody 

Prvek ZBT (základová tvárnice) slouží nejčastěji při realizaci ztraceného bednění pro stavbu základů, nosných stěn suterénů, sloupů a různých pilířů, opěrných stěn, nebo při realizaci jímek a dalších podobných staveb.

Při použití základových tvárnic, nebo chcete li název ztracené bednění, slengově "prolévačky" je zapotřebí použít ocelové výztuže a betonové zálivky z dostatečně řídkého betonu, tak aby tento protekl, prolil se do všech částí již vytvořené stěny z tvárnic ZBT.

Při realizaci zdění je třeba provést převazbu na sucho o cca polovinu délky vlastní tvárnice. Pokud je základová tvárnice použita jako prvek do základů domu je třeba jako podklad použít beton, alespoň ve vrstvě 10cm. Zalití již vytvořené zdi je třeba provést jak už bylo výše napsáno z dostatečně řídkého betonu a to v maximálním počtu 4 řad základových tvárnic na sobě na jedno prolití, zalití betonem. Po dostatečném zavadnutí betonu, lze pokračovat další řadou opět ve čtyřech vrstvách nasucho s provázáním ocelové výstuže.

Konstrukční řešení ocelové výstuže je prováděno klasickým způsobem, jako u železo betonových konstrukcí viz obrázky níže (roxory) vložené svisle i podélně. Níže je přiloženo několik obrázků z realizací a s detaily na rohy a řešení konstrukce s železo betonovovým systémem.

 


Přiložené obrázky:

Související články