Předsazená stěna v interiéru - vnitřní zateplení

 Datum: 15.10.2012   Kategorie: Rady a návody 

Vlastníte památkově chráněný objekt? Nebo máte jiný důvod, proč nemůžete zateplit z vně objektu? Nabízíme vám zateplení uvnitř objektu, jedná se o systém zateplení pomocí sádrokartonového systému a jmenuje se „Předsazená stěna“.

Systém vnitřní předsazené stěny nejen zateplí objekt, ale dokáže řešit vnitřní úpravu místností bez potřeby oprav poničených omítek, nebo nerovností podobně. Pro spoustu lidí je realizace vnitřní předsazené stěny něčím příliš složitým a náročným. Nicméně to tak není, vnitřní zateplení a úprava místností za pomocí předsazené stěny je poměrně jednoduchá, popis prací si teď vysvětlíme krok za krokem a dokážeme tak, že předsazená stěna je jednoduchá na realizaci i pro průměrně zručného majitele domu, nebo bytu. Nezapomeňme dodat, že předsazená stěna neřeší jen zateplení, ale i akustickou izolaci objektu a protipožární schopnosti objektu. Navíc ukryje kabelové rozvody a pokud je třeba i rozvody topení, vody a odpadů. Kromě toho předsazená stěna SDK nabízí velmi hezké rovné a hladké plochy. Pokud se chystáte na rekonstrukci objektu, interiéru, je předsazená stěna velmi dobrým, rychlým a navíc nenáročným řešením. SDK předsazená stěna řeší i problémy s klasickými omítkami, kde je třeba spousta vody, míchání omítkové malty a štuků. Navíc vynucená technologická přestávka (vyschnutí omítky) také není ničím příjemným, tohle vše vám odpadá, pokud použijete předsazené stěny ze sádrokartonu. Dalším plusem předsazené stěny je umožnění dýchání stěny a tím řešení případných problémů s vlhkostí, které bývají u dříve postavených domů. Jak jsme se již zmínili, předsazená vnitřní stěna ze sádrokartonu umožňuje zateplit objekt, aniž byste měnili jeho vnější vzhled. Toto je velké plus při řešení například památkově chráněných objektů, dřevostaveb, sklem opláštěných budov kde chceme zachovat vzhled objektu apod.

Montáž sádrokartonové vnitřní předsazené stěny:

Zakreslíme si polohu, umístění předsazené SDK stěny a to tak, že zaměříme kde bude na podlaze umístěn UD sádrokartonový profil. Je to základní profil od kterého začínáme realizaci předsazené stěny SDK. Profil UD musíme podlepit před umístěním těsnící samolepící páskou, která zajistí akustické odrušení UD profilu od podlahy. Profil UD přichytíme do podlahy pomocí zatloukacích hmoždinek do předem vyvrtaných děr a mezi hmoždinkami nesmí být větší rozteč nežli 80cm, ale zároveň nesmíme umístit krajní zatloukací hmoždinky tak, aby byly blíže k okrajovým stěnám nežli 20cm.

 

Na boční sousední stěny umístíme sádrokartonové CD profily, tyto přichytíme stejným způsobem jako UD profily. Následně umístíme stavěcí třmeny, tyto musíme na plochu stěny umístit tak, že jsou od sebe v roztečích 6 cm a nebo také 62,5 cm. Tento rozměr ovlivní následně vybraná šířka SDK desky. Je to polovina šíře desky SDK. Stavěcí třmeny uchytíme pomocí zatloukacích hmoždinek do stěny místnosti na kterou realizujeme předsazenou stěnu SDK. Je třeba podlepit stavěcí třmeny také samolepící těsnící páskou ke snížení přenosu hluku do stěny a tím do konstrukce objektu jako takového. Stavěcí třmeny budou sloužit k uchycení CD profilů na které pak budeme montovat SDK desky k realizaci předsazené stěny. Rozměr vzdálenosti stavěcích třmenů na výšku nesmí překročit hodnotu 125 cm. Poslední stavěcí třmen umístěný pod stropem místnosti nesmí být vzdálen od stropu více než 30 cm.


Při montáži CD profilů musíme počítat s tím, že je budeme zkracovat. Toto provádíme za pomocí nůžek na plech, realizační firmy pak používají elektrické speciální nůžky na plech. Pokud byste řezali sádrokartonové profily „flexou“, tak počítejte s tím, že bude poškozena ochranná vrstva proti korozi a sádrokartonové profily tak mohou na poškozených místech korodovat. Sádrokartonový profil použitý na svislou stěnu na kterou budeme poté aplikovat desky SDK zkrátíme o 5 cm oproti celkové výšce stěny. CD profil umístíme nasunutím do spodního základního profilu UD. Oba profily nijak nespojujeme spojovacím materiálem, prostě je jen do sebe nasuneme. Mezeru 5cm ponecháme na horní části mezi profilem CD a stropem. Následně přichycujeme všechny profily CD do stavěcích třmenů pomocí LB šroubů. Tyto šrouby LB jsou samořezné, samozavrtávací. Při montáži průběžně konstrukci předsazené stěny přeměřujeme, aby bylo vše hezky do roviny. Následně vzniklé přesahy třmenů po montáži CD profilů řešíme tak, že je ohneme a nebo odstřihneme. Toto je nutné z důvodu následné montáže desek SDK, jinak by desky nepřiléhaly k profilům CD.

 

Dalším krokem je vložení tepelně a akusticky vhodné izolace, které je většinou na bázi minerální vlny. Volíme takovou minerální vlnu, která má správnou objemovou hmotnost a tím i ty správné akustické účinky. Pokud řešíme předsazenou stěnu ohledně zateplení, tedy se jedná o obvodovou stěnu, tak je samozřejmě zapotřebí sledovat i hodnoty tepelně izolační. Dnes nabízí trh množství tepelně izolačních a akustických izolací v jedné podobě. Jen je zapotřebí sledovat hodnoty u výrobků a konkrétně se jedná o hodnoty součinitele tepelné vodivosti lambda a tepelného odporu v dané vámi vybrané tloušťce izolace a pak samozřejmě již zmíněná schopnost akusticky izolovat. Jednotlivé desky vaty musejí být přiloženy těsně k sobě, jinak by nebyly akustické a tepelně izolační hodnoty garantovány.


Jako další krok řešíme opláštění a k tomuto použijeme sádrokartonové desky. Tyto se vybírají podle druhu místnosti, pokud se jedná o kuchyně a koupelny, je třeba použít sádrokartonové desky do vlhka, označení GKB-I a pokud počítáme s větším fyzickým namáháním předsazené stěny je třeba použít tvrzené sádrokartonové desky GKF a i tyto desky mohou být také protipožární, pak je označení GKF-I. Obyčejné klasické desky mají označení GKB a desky mohou být 12,5 a nebo 15 mm silné. Rozměry jsou dle výrobců což je u nás 1250 x 2000 mm, deska s tímto rozměrem pokryje plochu 2,5 m2. Desky SDK montujeme nastojato a to tak, že u podlahy necháváme 1 cm spáru. SDK desky zkracujeme pomocí odlamovacího nože a nebo pomocí speciálního stroje, který řeže desky po obou stranách. Případné nerovnosti po odřezání zabrousíme a zahladíme pomocí hoblíku na sádrokarton, také nazývaným „struhák“. Sádrokartonové desky připevňujeme pouze k profilům CD a ne jiným. K tomuto použijeme samořezné šrouby TN. Šrouby mohou být od sebe vzdáleny maximálně 25 cm.

 

Následně namontované desky přetmelíme v místech spojů desek SDK a u stěn, kde jsou větší mezery musíme sádrokartonový tmel vtlačit, tak aby nebyla mezi stěnou a SDK deskou mezera. Všechny spoje SDK desek a rohy musíme osadit skelnou páskou, která zpevní tyto spoje, následně opět přetmelíme. Hlavičky šroubů a ostatní nerovnosti přetmelíme. V dalším kroku opět vše přetmelíme, spáry SDK desek i hlavičky šroubů a tentokráte bude vrstva o něco širší, více roztáhneme tmel do ztracena. Následným krokem je celoplošné přetmelení a to finálním tmelem na sádrokarton. Finální tmel na sádrokarton nanášíme ve velmi jemné vrstvě a tím uzavřeme celou plochu sádrokartonové předsazené stěny. Po dokonalém zaschnutí tmelu celou plochu přebrousíme a získáváme tím naprosto rovnou a hladkou předsazenou stěnu SDK. Někdy jsou finální tmely stříkány strojově, takto připravená plocha je určená k vymalování dle výběru odstínu.


Takto je postupováno při realizaci sádrokartonové předsazení stěny v interiéru objektu. Vše je jednoduché a postup prací je poměrně rychlý.


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 7:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné