Pozor čím a jak topíte!

 Datum: 17.12.2015   Kategorie: Zajímavosti 

Tak a je to tady. Pokud to poslanci odsouhlasí, tak úředník bude moci kontrolovat, čím doma topíte a jaké palivo používáte. Pokud by poslanci schválili novelu zákona o ochraně ovzduší, tak by tato novela prolomila nedotknutelnost vašeho soukromí ve smyslu obydlí.

Jedna věc je zateplené domy a úspora energií, která je globálně podporovaná dotacemi a druhá věc je topení, čím se topí a jak a pak toto srovnat do jedné roviny s ekologií. Ohledně topení tady máme také dotace “kotlíková” a další finančně podpůrné akce, ale mnohdy ani na tyto někteří finančně nedosáhnou. A ohledně zateplení? Primárně zatepluje většina lidí hlavně kvůli úspoře peněz, ale tím hlavním důvodem nejsou jen peníze, ale celosvětová problematika ekologie a energetická návratnost. S energiemi jsou problémy a výroba energií prakticky naší planetu ničí. Samozřejmě až na ty ekologické cesty, jako je fotovoltaika a větrné či vodní elektrárny a podobné, ale to ani z daleka nepokryje celosvětovou spotřebu.

 

Nicméně by to nemělo dovolovat lidem systematicky ničit tuto planetu vypouštěním jedů do ovzduší při pálení nepovolených paliv a odpadků doma. Je to krátkozraké, myslet si, že se mě to netýká. Týká se nás to přímo všech, jelikož vzduch a jeho čistota velmi ovlivňuje lidské zdraví. Je to strašné, ale v první řadě každý kouká nejdříve do své peněženky a proto zateplí svůj dům, ale ze stejného důvodu by měl používat i moderní ekologická topidla a systémy na vytápění objektů. Tímto nejen že ušetří, ale přispěje i k zlepšení kvality ovzduší.

 

Ministr životního prostředí předložil vládě návrh novely zákona o ochraně ovzduší a tento návrh umožní úředníkům přímou kontrolu ve vašem domě, tedy čím doma topíte. Zákon ještě musí posoudit parlament, ale je již schválen kabinetem. V případě, že nebude úřadům umožněna ze strany majitele domu kontrola, čím topí, tak stejný úřad může uložit po odmítnutí kontroly až 50 tisícovou pokutu a to je velmi nepříjemné zjištění.

 

A proč vznikla tato novela a co má řešit?

Náš stát a nejen náš, má velký problém s ekologií a důvodem jsou zastaralé kotle a další podobná zařízení používaná na topení v domech. Dalším důvodem je fakt, že tyto staré kotle umožňují lidem na rozdíl od těch moderních spalovat domovní odpad, který pak produkuje poměrně velké množství jedovatých zplodin. Mnoho uživatelů si i z tohoto důvodu tyto staré kotle nechává, co nejdéle vydrží. Je nasnadě, že úředníci nebudou zřejmě, alespoň z počátku kontrolovat plošně čím se v domácnostech topí. O tomto novela není, jedná se o cílenou kontrolu případů, které na sebe jasně ukazují. Zákon, tedy jeho novela je postaven na postupných krocích, tak že každý má šanci si to srovnat v hlavě.

 

Není to tak, že vám do domu vběhne přepadové komando a bude zkoumat a prohlížet každý kout vašeho domu a koukat vám do kamen co tam hoří!

 

 

Bude se postupovat podle zjištění a stížností z okolí inkriminovaného místa. Pokud bude zjištěno a obdrženo více stížností na jedno místo, úředníci tento dům navštíví a provedou kontrolu, čím se topí a jaké se používá palivo. Ale pozor, nebude se alespoň podle úřadů jednat o “přepadové” kontroly. Nejprve dostane dotčený písemné upozornění na zjištěné podezření o spalování nepovolených paliv a pak až na podruhé, pokud nedojde k nápravě chování, teprve pak úředníci přistoupí ke kontrole na místě. A pokud se podezření potvrdí, zahájí správní řízení o přestupku a uloží pokutu.

 

Vaši sousedé a vy také, budete tedy moci posílat v případě podezření na úřady fotografie a podněty formou více než 30 minutovým video záznamem, který úředníci vyhodnotí a podle toho budou dále jednat. Pokud bude přestupek vůči zákonu o ochraně ovzduší porušen a prokázáno porušení zákona, lze uložit provinilci pokutu až 50.000,- Kč. Jedna kontrola provedená úředníky na místě zjištění má vycházet dle předpokladu předkladatele novely cca 4.500,- Kč.

 

Vzpomeňte si, kolikrát vidíte ve svém okolí nehorázné chování z pohledu topení a čím se topí, že ty jedovaté smrady vy a vaše děti musíte dýchat a nemůžete s tím prakticky nic dělat. Maximálně se s tím člověkem pohádat, ale on stejně bude topit odpadem a PET lahvemi dál a dál bude otravovat své okolí a vaše děti, které si pomalu ani nemůžou venku hrát, aby se neudusili. Toto v případě schválení zákona budete moci řešit, prostě na to upozorníte úřady. Není to žádné “bonzáctví”, nikdo mě nemůže vyčítat, že chci chránit svou rodinu, aby se neotrávila a děti nebyli nemocné!

 

Ale pozor, jak je to se soukromím? Přeci ani policie nemůže k vám domů bez povolení soudu jen tak vniknout! Soukromí a prohlídky policie je jedna věc, ale jak tedy řešit lidi co nám systematicky otravují vzduch?

 

A teď přichází na řadu termín soukromí a jeho nedotknutelnost z pohledu obydlí. Nelze paušálně pohlížet na toto jako nedotknutelnou záležitost. Pokud někdo bude otravovat své okolí jedovatými zplodinami, tak tím ohrožuje životy ostatních. Pokud tedy budete pálit doma nepovolená paliva a tím do ovzduší produkovat ze svého komína jedovaté zplodiny, tak porušujete zákon. Pokud přímo ohrožujete lidské životy, tak porušujete stejná pravidla, týkající se ústavy, jako jsou pravidla na nedotknutelnost obydlí. Pokud pak nezareagujete na písemné upozornění ze strany úřadu tak proč by k vám nemohl někdo z úřadu přijít a zkontrolovat čím topíte? Vše se tím vyřeší, pokud jste v tom nevinně a někdo se spletl, tak se naopak vše uvede do klidu.

 

Jediné čeho se bojím je, že budou na úřady zasílána fotografie s kouřícími komíny a přitom se bude jednat například o zátop a rozhoření, kdy je kouř velmi podobný jedovatým zplodinám, které kouří podobně, ale stále. Pokud ale někomu více než půl hodiny kouří z komína ošklivý kouř, tak je to podezřelé. Takže videa trvající déle než půl hodiny ano, ale fotografie mě moc jako pádný důkaz nepřijdou.

 

Nicméně předkladatel novely zákona na ochranu ovzduší vychází právě z logické úvahy a podle něj je možné tedy prolomit ústavní právo na nedotknutelnost obydlí v případě, kdy se jedná o přímé ohrožení lidských životů, což produkcí jedovatých plynů dotčený očividně provádí. Navíc praktiky přímých kontrol topidel a paliv používaných v domácnostech na topení jsou u našich sousedních států zcela běžné.

 

Samozřejmě, že hysterie kolem tohoto je opět na pořadu dne a novela má řadu odpůrců, kteří se opírají o termíny jako je narušování soukromí a to že se jedná zejména o prevenci a podle mě účinnou cestu, jak ponížit znečišťování ovzduší už nikoho nezajímá. Zákon, pokud bude zcela schválen, má vejít v platnost od ledna 2017.

 

Můj osobní názor je, že se jedná o účinný nástroj, který pomůže citelně snížit míru znečišťování ovzduší. Nicméně se může také jednat o nástroj k šikanování slušných lidí a už jsem se osobně setkal s hodně situacemi, kdy právě roztopený kotel na uhlí produkovat z počátku tak ošklivý kouř, že se dal srovnat s pálením nebezpečných paliv typu domácího odpadu apod. Toto je potřeba doladit, aby se tento kontrolní nástroj nezneužíval k nepodloženému a tím pádem nelegálnímu narušování obydlí.

 

Pokud si na toto dají úředníci pozor, aby tato novela zákona nebyla zneužívána, tak bude vše jen k dobrému. Ti co topí čím mají, a používají povolená paliva, se nemají čeho bát!

Autor článku: Pavel Hanzelín


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 3:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné