Použití OSB desky jako nášlapné vrstvy podlahy

 Datum: 4.3.2016   Kategorie: Rady a návody 

OSB deska je velmi pevná, kvalitní a často využívaná jako konstrukční deska ve stavebnictví. Nicméně se tento stavební prvek dá použít také jako pohledová, nášlapná část podlahy, u které chceme hezký a přirozený vzhled s nádechem přírody.

Před tím, než se rozhodnete použít OSB desky jako nášlapnou část podlahy, tak si přečtěte tento článek. Tuto desku vyrobenou na bázi dřeva je třeba před použitím v tomto přípravě upravit a ošetřit. Základem je fakt, že je dobré použít OSB desky broušené, tím si ušetříme poměrně hodně času se základní úpravou povrchu. Navíc v případě použití nebroušených desek OSB je třeba vědět, že výrobce nedoporučuje tyto desky brousit o více nežli 1 mm.

 

Dalším faktem, který byste měli znát je informace, že v případě použití OSB desky a to jak broušené, tak i nebroušené jako finální povrchové a nášlapné vrstvy, zůstanou i po přebroušení malé prohlubně v povrchu. Tyto prohlubně jsou na povrchu z důvodu konstrukčního řešení OSB desek, kdy při výrobě jsou ukládány třísky, štěpky ve vrstvách. Dodám jen, že tyto opravdu malinké prohlubně nemají vůbec žádný vliv na vlastnosti OSB desky a to jak z pohledu odolnosti a celistvosti, tak i z pohledu soudržnosti vrstev OSB desky.

 

Drobné prohlubně v ploše desky vyřešíme jednoduše a to tak, že povrch desky přetmelíme správným tmelem, který je dostatečně flexibilní. Získanou naprosto rovnou a hladkou plochu pak můžeme dále povrchově upravovat. Tím se myslí základní i konečné, finální nátěry. Na trhu jsou dnes k dostání celé systémy, stejně jako je to u zateplení, tak i podlahy jsou dnes řešeny ucelenými systémy. I na povrchové finální vrstvy nabízejí výrobci podlahových krytin ucelené systémy.

 

Například u konečné úpravy nášlapné vrstvy olejem je důležité desky vybrousit velmi jemně, jelikož olej více přizná veškeré povrchové nedostatky na rozdíl od lakování, které desku OSB celou zalije vrstvami laku. V případě oleje, ale i laku jde hlavně o důkladnou ochranu materiálu, dřeva a doporučuje se pro jasný výsledek nejprve olej vyzkoušet na nějakém zbytku OSB desky, abyste pak nebyli výsledkem překvapeni.

 

Myslí se tím konečný odstín dřeva povrchu OSB desky, který tato povrchová úprava pokaždé provede a výsledek není vždy přesně odstínově jasný a to právě z důvodu přírodního materiálu OSB desek, které jsou z třísek různých dřevin. Například technologie značky BONA nabízí velmi kvalitní úpravu povrchů OSB desek.

 

A jaký je postup v případě lakování desek OSB?

 

Je doporučeno OSB desky značky Kronospan, jejich povrch a to platí i pro nebroušené desky zbrousit. A to tak, aby zrnitost byla “P 80”. Což platí i pro broušené desky. Jak zjistím, že mám takto desky zbroušené? Při kupování brusných pásů, používaných pro broušení sledujte právě tuto hodnotu, ta musí být uvedena. Takto desky obrousíte a máte požadovanou zrnitost.

 

 

Dále se takto zbroušené desky OSB tmelí pomocí tmelu, tím se zatmelí drobné nerovnosti, jak bylo výše v článku zmíněno. Používá se speciální směs nebroušených pilin a tmelu o zrnitosti opět P 80. Jakmile tmel naprosto vyzraje a ztvrdne podle požadavků výrobce, je nutné ho přebrousit. Broušení je prováděno zrnitostí P 100 a pak i P 120.

 

Jako další krok je prováděno nanášení základního laku, což je prováděno na zbroušený, přetmelený a očištěný povrch OSB desek. Tento základní lak ve formě gelu je nanášen a po ploše roztírán pomocí špachtle. Aplikují se tři základní vrstvy, podle výrobce BONA po dvaceti minutách každá vrstva za ideálních podmínek. Jedná se o gelový základní lak Bona Gel.

 

Následuje aplikace vrchního laku od značky BONA, například MEGA či TRAFFIC a jím podobné laky dle doporučení výrobce technologie. Aplikace probíhá cca po jedné hodině od nanesení poslední vrstvy základního laku a nanášejí se dvě až tři vrstvy vrchního laku na OSB desky. Mezi těmito vrstvami je třeba dodržovat doporučenou technologickou přestávku tři až čtyři hodiny.

 

Výrobce technologie doporučuje před poslední vrstvou vrchního laku provést lehké přebroušení plochy a to ve stejné kvalitě, jak je uvedeno po konečné vrstvě vrchního laku na OSB desky. A právě jako konečný krok této fáze následuje lehké mezizbroušení povrchu a to v kvalitě P 150, minimálně P 120. Toto mezizbroušení provádějte až po půldenní technologické přestávce prací.

 

Proč je to nazýváno mezizbroušení? Protože se bude ještě aplikovat další vrstva a to konečný lak.

 

Konečná vrstva laku, který je také pochozí vrstvou, musí být dobře vybrána. Vybírá se podle určení podlahy, tady jestli se jedná o domácí využití, které je šetrnější k opotřebení vrchní vrstvy. Nebo jestli se jedná o tzv. veřejné prostory, kde se chodí v botách, zanáší se nečistoty a drobné kamínky a tyto podlahové plochy jsou i více zatíženy větším počtem návštěvníků.

 

 

Jak čistit a udržovat takto ošetřený povrch OSB desek v případě podlahy?

 

Ohledně zajištění kvality podlahy, která je ze dřeva je důležité vědět, že je třeba, aby v takovém prostoru byla vlhkost vzduchu udržována v rozmezí 50 až 60%. Nejde tady jen o to nepřekročení horní hranice, ale i o to, aby nebyla vlhkost pod hranicí spodní, tedy těch 50%. Pokud by k tomuto docházelo trvaleji, může a většinou dojde k vysychání dřeva a tím jeho smršťování, tím vzniku mezer v místech, kde jsou spoje OSB desek atd.

 

Ohledně údržby, je možné takto ošetřenou podlahovou plochu normálně vytírat, jelikož je chráněna několika vrstvami gelových laků proti vodě a nečistotám. Takže, normálně setřít vodou a přípravkem na dřevěné či laminátové podlahy. Samozřejmě se tím nemyslí na podlahu z OSB desek vylít kbelík vody a rozetřít. Je třeba používat správné nástroje a prostředky a pro mytí podlahy používat jen opravdu potřebné množství vody. Což zajistíme správným ždímáním mopů či obdobných nástavců.

 

Zde neplatí pravidlo, co je mokré je čisté, voda zde není nástrojem na čistotu, ale jen součástí, aby se údržba lépe prováděla, aby se nečistoty lépe odstranily. Na lakované podlahy nesmí být užito alkalických přípravků, nebo přípravků, které jsou rozpouštědly, to by mohlo povrch jak narušit, tak i zcela poškodit a tak odstranit ochranu povrchu OSB desky. Na ošetřování podlahy lakované tímto způsobem nikdy nepoužívejte tvrdé předměty, různé brusné houbičky, nebo špachtle pro odstranění přichycených nečistot.

 

Před vstupem do místností, které jsou osazeny pochozí plochou na bázi dřeva, tedy v našem případě OSB desek lakovaných systémem několika vrstev je dobré v případě vstupu z exteriéru nechat účinné rohože. Tyto čistící rohože zajistí odstranění největších nečistot z bot.

Dřevěná podlaha a například přiznaná struktura povrchu OSB desek je velmi hezká na pohled a pokud je navíc kvalitně upravena pomocí laku či speciálního oleje, docílíme nejen hezkého pohledu, ale i vysoké kvality.

Autor článku: Pavel Hanzelín


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 1:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné