Potenciální zájemci o pasivní dům se často ptají…

 Datum: 19.10.2015   Kategorie: Rady a návody 

Mezi Čechy se čím dál tím více objevují zájemci o pasivní domy, bohužel je tento druh stavby opředen pomluvami a mýty, které je mnohdy odradí od stavby pasivního domu. Vybral jsem pro vás základní a nejčastěji používané dotazy kolem stavby pasivního domu a také následného užívání, které zájemci o pasivní dům často pokládají.

Asi nejčastěji pokládaná otázka je dotaz na cenu pasivního domu, jelikož si mnoho lidí myslí, že pasivní dům je něco nadpřirozeného a že je takřka nemožné ho bez nadměrných investic postavit. Toto ale není pravda, stavba pasivního domu nevyžaduje nadměrné, několikanásobné investice. Musím a právem potvrzuji větší investici do tepelné izolace a kvalitních oken. Dále do venkovních dveří, také do systému větrání, jelikož pasivní dům se bez rekuperace či obdobného systému větrání neobejde. Podobné je to s ohřevem vody, kdy se často využívají střešní kolektory na ohřev teplé vody.

 

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že pasivní dům, opatřený vzduchotechnikou, rekuperací, nemá klasické topení. Je zde tedy velká úspora za případné klasické topení a jeho komponenty, které se do běžných domů montují. Dále zde nepotřebujete ohřívač teplé vody, který se klasicky montuje. Pak je třeba to také brát z pohledu, že kvalitní stavební materiál, který pasivní dům vyžaduje, vydrží daleko déle nežli obyčejné stavební prvky a doplňky.

 

Je tedy potřeba vzít v potaz, že stavba pasivního domu vyjde o něco dráž, nežli u klasického domu, ale prodražení, chce li to takto někdo nazvat je menší, nežli byste si mysleli, jedná se o maximálně 15% navýšení celkové investice. Což u stavby, kde si budete brát například hypotéku 2,5 mil., není tak výrazné navýšení. Oproti běžnému domu, postaveného z levných materiálů se zde po několika letech nemusí provádět nákladné opravy. Pasivní dům musí být postaven z kvalitních materiálů.

 

Pokud vám realizační firma nabídne projekt, srovnatelný velikostně a dispozičně s běžným domem a náklady na stavbu přesáhnou oněch 15%, tak bych si nechal projekt zkontrolovat nezávislým znalcem na tyto stavby. Navíc vybavení pasivního domu systémy, které ho do této úrovně staví je sice finančně nákladnější, ale zároveň to výrazně sníží vaše náklady na užívání domu a to nemluvím o uživatelském komfortu.

 

Proč je u nás tak málo pasivních domů? Je to tím, že jsme tak trochu oproti Evropě ve všem o něco pozadu, ale už i u nás se pasivní domy poměrně rozmáhají a pomáhá tomu i osvěta v podobě podávaných informací, které vyjímají normální pasivní domy z řad “ultra luxusu". Velmi běžným jevem je fakt, že pasivní domy se u nás staví často na zakázku pro bohaté lidi a ti si je nechávají stavět i poměrně větší a proto se pak ostatní diví, že to tolik stojí. 

 

Normální pasivní dům do 150 m2 obytné plochy nemůže být dražší nežli o výše zmíněných 15% maximálně, pokud si nezačne investor vybírat luxusní komponenty na výměnu vzduchu a ohřev vody, tepelná čerpadla či zařizovací doplňky v podobě luxusních vnitřních dveří, sanity atd. V Evropě, například v Rakousku začali poměrně dříve řešit ekologii nežli u nás, stejné je to v Německu, Švýcarsku a ve Skandinávii.

 

Je třeba uvést tedy na pravou míru, že v Evropě je postaveno mnoho desítek tisíc pasivních domů a není to jen proto, že ostatní státy mají více peněz a lepší ekonomiku. Je to tím, že tam daleko dříve začali řešit přístup k přírodě a k úspoře energií, stejně tak obnovitelnost zdrojů. Proto je hodně pasivních domů postaveno také ze dřeva.

 

Dále je třeba doplnit informaci, že pasivní dům není jen trendem v mírném pásmu či v klimaticky chladnějších státech. Pasivní dům umí i poměrně dobře díky tepelné izolaci odolávat a brzdit teplo z venčí, tím se ušetří v teplých končinách zase naopak za chlazení v domech a proto se pasivní domy stavějí po celé zeměkouli.

 

Ve srovnání se zbytkem Evropy jsme sice pozadu, ale věřte, že pokud tento článek přečte někdo za pár let, tak bude jen pokyvovat hlavou a souhlasit s tím, že i u nás budou pasivní domy běžným typem stavby. A v budoucnu se budou spíše řešit nulové a plusové domy, které jsem popsal v jiném článku. Které jsou teď v Evropě co do počtu asi tak na stejné pozici, jako jsou u nás pasivní domy.

 

Jako další celkem často pokládaná otázka se týká obavy, zda je projekt pasivního domu, který si nechá investor připravit dostatečně kvalitní. Tento fakt lze potvrdit až po prohlédnutí projektu tou správnou osobou. Nicméně je pár věcí, které by měl kvalitně připravený projekt na pasivní dům obsahovat. Toto se týká například toho, že kvalitní projekt na pasivní dům obsahuje i výpočty tepelných ztrát, stejně tak tam musejí být obsaženy předpokládané spotřeby tepla a náklady na vytápění a přípravu teplé vody.

 

Dobrý projekt také obsahuje potvrzení kvality a účinnosti větracího systému v pasivním domě. Ohledně stavebně technické části projektu musí tento obsahovat také podrobné výkresy všech konstrukcí s velmi detailním řešením zamezení vzniku případných tepelných mostů, které pasivní dům nesmí obsahovat.

 

 

Další zajímavá otázka je na uživatelskou teplotu v interiéru pasivního domu. Jak je to s teplotou v pasivním domě? Prý je tam chladněji nežli v běžném domě a pokud si prý přitopím, tak už zaniká úroveň pasivního domu z hlediska úspory energie na vytápění. Ohledně tohoto lze jen uvést, že teplota v pasivním domě bude taková, jakou si nastavíte a jakou chcete. Běžné je nastavení na úroveň 21°C a to se týká obytných místností, tedy denní místnosti a ložnic, včetně dětských.

 

Kvalitně provedený pasivní dům tuto teplotu nesníží ani v noci. Stejně je to při teplých letních měsících, kdy kvalitně zaizolovaný pasivní dům dokáže nastavenou teplotu 21°C podržet i v parném létu. Ohledně české, “trenkové" teploty jen mohu doplnit, že 23-24°C je zbytečně vysoká teplota a ani není zdraví prospěšná. 

 

Jakmile se bude snažit uživatel domu tuto teplotu v pasivním domě udržovat, tak samozřejmě musí počítat s o něco větším nákladem na vytápění. Velkou roli v tomto hraje tepelný odpor tepelných izolací a vlastně celých, stavebních konstrukcí. Nejedná se však o dramatický nárůst nákladů na topení, ale jen o poměrný nárůst vůči požadované teplotě, kterou si nastavíte. Toto se týká obytných místností, pokud se podíváme na ostatní prostory, technické místnosti, chodby a komory, sklady, tak tam se udržuje podstatně nižší teplota vzduchu.

 

Jedním ze záměrů pasivního domu je nemrhat zbytečně teplem a na co potřebuji udržovat pokojovou teplotu v neobytném prostoru? Výhodou pasivního domu je i ten fakt, že se staví na pozemku tak, aby byl obytným prostorem na nejvíce osluněnou stranu a tak velmi dobře dostatečně dlouhou dobu přijímal teplo ze slunečního záření. Proto se v těchto prostorách a na těchto stranách také montují větší okna, celé prosklené plochy. Tak lze v denní době akumulovat teplotu ze sluníčka do obytných prostor.

 

Což přímo naráží na další často kladenou otázku, jestli se smí v pasivním domě větrat okny. Odpověď je ano, můžete i v pasivním domě větrat někdy okny, jen poznamenám, už při projektování můžete poměrně hodně ušetřit při návrhu oken, určit si, která se budou otevírat a která ne, nebo jen jejich části. Pasivní dům, vybavený kvalitní vzduchotechnikou vám svým užíváním sám vysvětlí časem zbytečnost větrání okny.

 

Například, na co potřebuji otevírací okno ve skladu či technické místnosti, kam je přiváděn vzduch vzduchotechnikou? Jak už bylo výše řečeno, pasivní dům se větrá hlavně vzduchotechnikou, která je součástí topení a zároveň tato přináší do domu čerstvý vzduch, tak proč byste chtěli ještě větrat okny? V případě otevření okna nastává tzv. násilné větrání, kdy se vzduch poměrně rychle ochlazuje a z domu uniká teplo, které tak drahocenné platíme a to určitě nikdo nechce.

 

Pokud bude v pasivním domě kvalitní vzduchotechnika, rekuperace, tak otevírací části oken využijete na cokoliv jiného, nežli na běžné větrání. Pasivní dům je také založen na vzduchotěsnosti, která pomáhá vyrovnaně v domě udržet určitou teplotu a zároveň čerstvý vzduch a správnou vlhkost vzduchu. Pokud byste větrali okny, tak tuto rovnováhu narušíte. Oproti běžnému domu se v pasivních domech montuje tak kolem 30% otevíracích oken. 

 

Ještě přidám poznámku pro alergiky, kterých je čím dál tím více. Pasivní dům, větraný vzduchotechnikou nabídne stejně čerstvý vzduch jako otevřené okno a navíc ho rozvede a větrá tak všechny místnosti. Vyrovnané větrání tak probíhá všude, nejen v té místnosti, kde je okno otevřené. Navíc čerstvý vzduch ze vzduchotechniky je filtrován skrze prachové a pilové filtry a tak je čistší a zdravější, nežli ten rovnou z otevřeného okna. Dále tak nemáme problém s hmyzem a nemusíme tak řešit okenní sítě.

 

Není v pasivním domě kvůli vzduchotechnice větší proudění vzduchu a tak i průvan? Musím poznamenat, že není, jelikož přiváděný teplý vzduch, který je v chladnějším období dohříván na požadovanou teplotu, je přiváděn jen v takovém množství, v jakém je třeba. Pokud je vše nastavené a rozvedené správně, tak přívod vzduchu a proudění nebudete prakticky vnímat.

 

Vzduch se do domu dostává skrze zemní výměník, kde je případně ohříván a hlavně přefiltrován, očištěn od pylů a prachu. Další možností je fasádní prostup, ostatní je stejné. Vzduch je v domě rozveden vzduchovody a tyto jsou montovány většinou do podhledu ve stropě, nebo v podlaze. Použitý vzduch je nasáván do rekuperace a je částečně použit na ohřev nasávaného vzduchu z venčí. To je jedna z mnoha úspor pasivního domu. Stejně tak bývá použita znečištěná teplá voda, která ve speciální jednotce, vzdáleně připomínající jen systémově rekuperaci, ohřívá studenou ještě nepoužitou vodu na teplou. Každá energie se musí využít!

 

Jak je to s hlukem při větrání vzduchotechnikou? Tento se v žádném případě nedá srovnávat s hlukem z veřejných prostor, kde vidíme rozvody vzduchotechniky. Používají se speciální, nízkootáčkové tlačné a nasávací ventilátory a tak je hluk z nich zanedbatelný. Navíc bývá vzduchotechnická jednotka osazena akustickou, technickou izolací pro pohlcování hluku z této jednotky. Vzduchotechnická jednotka je nejčastěji umístěna do místností, které jsou co nejvíce vzdálené obytným a odpočinkovým prostorám.

 

Dodržuje se předepsaná rychlost proudění vzduchu v rozvodu po domě. Tato by neměla přesáhnout v hlavní páteřní části rychlost proudění w menší nebo rovno 3 m/s a v částech vedlejších jen w menší nebo rovno 1,5 m/s. Toto je dostatečná rychlost pro výměnu a distribuci vzduchu a zároveň zanedbatelná pro vznik hluku a průvanu.

 

Vzniká častý dotaz na potřebu činnosti vzduchotechniky, trvale či nárazově anebo v určeném čase. Já říkám trvale vyváženě distribuovat čerstvý vzduch, tím je udržen čerstvý vzduch v celém pasivním domě a dochází k trvalému odvětrávání pachů a vlhkosti. Tímto se zamezí případným plísním a v případě novostavby i přiměřenému vysoušení. Jinak samozřejmě existují režimy a je takto možno snížit ještě více spotřebu elektrické energie v době, kdy nikdo dům neobývá, což bývá v pracovních dnech cca 6 hodin denně. Ale vše je třeba s rozmyslem nastavit, aby byl vzduch v domě kvalitní a nevnikaly problémy s plísní a pachy.

 

Jako další dotaz bývá položena otázka týkající se usazování nečistot v rozvodech ve vzduchotechnice. Ne, není s tím problém, jelikož v místě odsávání je instalován filtr, který zamezí nečistotám a všemu možnému se dostat do rozvodu vzduchu a tam se případně usazovat v podobě plísně a dalších zdravotně závadných formách. Tyto filtry se musejí samozřejmě pravidelně čistit, stejně jako filtry nasávací. Není to však nijak složité, uživatelsky to zvládne kde kdo. Čištění se provádí řádově v měsících, někdy postačí jednou za půl roku, záleží na prostředí a znečištění filtrů. Pokud se toto opomene, může se ve filtrech množit plíseň a mikroby, které jsou škodlivé zdraví. Takže nepodceňovat a čistit včas. Kvalitní vzduchotechnická jednotka a její obslužný systém na toto upozorní sám podle tahu vzduchu.

 

I přesto, že se osazují filtry a vše se ošetří, tak se rozvod vzduchotechniky čas od času čistí a desinfikuje, asi tak jako se to provádí v autoklimatizaci. Jen tady je rozdíl ten, že se ještě pomocí speciální techniky kanály vysají speciálními nástavci a odstraní se případné usazeniny a nečistoty, které by mohly i skrze filtry vznikat. Tyto úkony se pro zajímavost provádějí v rozmezí několika let, nikoliv měsíců jak často slýchávám.

 

Když nebude v pasivním domě klasický bojler, nebo kotel na ohřev teplé vody, jak to bude řešeno? Není pravdou, že pasivní dům nesmí mít bojler či kotel na ohřívání vody. Jen je třeba tento systém doplnit pro vytvoření úspory energie dalším pomocným systémem, který pomáhá teplou vodu vyrábět, a tím můžou být střešní kolektory s akumulační nádrží. Nebo lze používat propojení systému vytápění se systémem ohřevu vody, kdy jednotka vzduchotechniky ohřívá kromě vzduchu i vodu.

 

Lze kombinovat tyto systémy také s tepelnými čerpadly a podobně. Těch možností je hodně, ale všechny mají jeden cíl a to úspora energií při výrobě teplé vody a topení. Některé pasivní domy jsou také osazeny krbovými kamny s výměníkem teplé vody. Tento systém může nejen plnit akumulační nádrž na ohřev čerstvého vzduchu, ale může také zároveň vyrábět teplou vodu a to hlavně v zimních měsících, kdy střešní kolektory nemají takovou účinnost.

 

Toto jsou nejčastěji pokládané otázky zájemci o pasivní stavby. Tento článek na ně zhruba odpověděl, nejedná se však o stavebně-technické dotazy, ale obecné kolem pasivních domů a jejich užívání. Což potenciální zájemce velmi často zajímá.

 

Autor článku: Pavel Hanzelín


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 8:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné