Postup při zateplování fasádním polystyrenem VKZS.

 Datum: 1.8.2007   Kategorie: Rady a návody 

Postup při aplikaci fasádních polystyrenů při zateplování budov.

Kontaktní zateplovací systém budov se skládá z několika důležitých vrstev a komponentů. Na podklad neboli obvodový plášť budovy (obvodové stěny) což je zdivo nebo panel, který budeme zateplovat se nanáší lepící tmel. Poté následuje izolační polystyren, ten se poté přichycuje hmoždinkami. Pak se nanáší výztužná stěrka, dále armovací tkanina, podkladní nátěr, omítka a povrchová úprava. A jako poslední vrchní vrstvu nakonec fasádní barva.

 

Pro minimalizování tepelných ztrát je nutné zateplovat i oblast soklu a perimetru, což je část fasády pod úrovní terénu. Soklová část je plocha 0–30 cm nad terénem a perimetr je část 0–100 cm pod úrovní terénu. Pokud hodláte provést zateplení s maximální profesionální účinností musí být oblast soklu a perimetru použita izolační deska z extrudovaného polystyrenu pro styk se zeminou. Pro aplikaci fasádního polysytrenu kolem oken a dveří, rohů budovy je třeba užít profily LK do zateplovacích systémů, jedná se o kašírované lišty z PVC a ALU materiálu. Pro zakládání nad soklem je třeba použít komponenty soklové profily ALU (lišty). Zakládací lišty (VKZS).

 

Je zapotřebí mít na paměti to, že realizace vnějšího kontaktního systému by měla probíhat v odpovídajících klimatických podmínkách pokud chcete zateplení provést kvalitně. Aplikovat v teplotách pod bodem mrazu není možné. Lepení polystyrenu lze provádět do maximálně 0 stupňů celsia, níže se nedoporučuje. Vrchní stěrku lze provádět maximálně do 5 stupňů méně ne. Maximální teplotní hodnoty při těchto pracích jsou do 25 stupňů celsia. Pokud jste při práci v zastíněném místě lze pokračovat.

 

 

Technologicky (nové stavby i stávající při dodatečném zateplování):

 

Po zahájení montáže systémů VKZS (polystyren) a montáži lešení je třeba povrch objektu začistit škrabkou a kartáčem a omýt od nečistot tlakovou vodou pomocí přístroje pro vysokotlaké čištění tzv. WAP. Nesoudržné vrstvy původní omítky nebo fasádní nátěr se musí odstranit.
Narušená místa nebo místa která odpadla při čištění se musí opravit reprofilačními materiály dále obnažená výztuž se musí ošetřit nátěrem. Po té takto upravený povrch je připraven pro lepení tepelného izolantu "polystyrenu".


Na obvodové zdivo se lepí lepícím tmelem a následně kotví hmoždinkami podle kotevního plánu izolační desky z fasádního VKZS polystyrenu, počet hmoždinek na metr čtverečný určuje výška izolované stěny a druh stěny. Izolovat se musí i plochy nadpraží a ostění otvorů dveří a oken budovy.
Okenní otvory, vstupní otvory, vnější rohy na fasádě a předsazené části před líc fasády se opatřují zpevňujícími hranami z plastových profilů s tkaninou, profily LK do zateplovacích systémů.
Na všech plochách se provede zpevňovací armovací vrstva ze skelné tkaniny perlinky a ze stěrkového tmelu tzv. výstužné stěrky.


Pod konečnou omítkovinu se provede jako penetrace barvený podkladní nátěr.
Před prováděním finální omítky se doporučuje zakrytí okenních otvorů a dveří PVC fóliemi, tím se předejde nepříjemnému čištění těchto stavebních částí.
Jako hlavní finální omítka může sloužit celá škála strukturálních nebo hladkých omítkovin podle typu budovy a požadovaného architektonického výrazu, barevného odstnínu. Všechny omítky se jednoduše zpracovávají, (doporučuje se do 25 stupňů celsia) a výhodou je jejich vysoká kvalita, stálobarevnost, pružnost, nepřeberné množství odstínů barev, omyvatelnost a vysoká dlouholetá životnost. Omítka se aplikuje na celé ploše fasády dále ostění a nadpraží otvorů oken, dveří.

 

J.C. 1.8.2007Související články