Polystyren versus vata střízlivě...

 Datum: 15.1.2008   Kategorie: Zajímavosti 

Polystyren versus vata jako tepelné a protihlukové izolace.


Při vstupu do EU se změnily požadavky na tepelnou izolaci budov, požadavky na tloušťky tepelné izolace se zvyšují oproti požadavkům v tuzemsku. Doporučené tloušťky které určují normy EU pro druhy stavebních prvků nových domů jsou náročnější . Při dodatečném zateplení budov tj. starších domů jsou možnosti omezené díky faktů jako struktura fasády a někdy i památkově chráněné stavby, na zateplení fasád se většinou využívá izolačních desek, polystyren a vata o síle jen 5 až 10 cm, záleží na druhu a tloušťky obvodové zdi. Dostatečně zateplení objektu s kvalitním účinkem je možné provést také na ploché střeše, nebo půdní vestavbě šikmé střechy. Tepelnou izolaci v domě můžeme zlepšit také zateplením stropu mezi obytným přízemím a nevytápěným podzemním podlažím tj. ze strany sklepů a suterénů, nebo stropu mezi nejvyšším konečným podlažím a neobydlenou půdou z vnější strany stropu na půdě.


Tepelné izolace k těmto zateplením jsou na našem trhu již k mání ve stejné kvalitě jako ve světě. Někteří odborníci a stavební firmy dávají přednost polystyrenu, jiní minerální či skelné vatě. Jednoznačně nelze doporučit jen jeden typ tepelné izolace, záleží také na způsobu použití a výběru systému zateplení.

 

Pěnový polystyren pro zateplení fasád a střechy se využívá ve „stabilizované" formě, blocích před nařezáním přesných desek, které pak kupujeme k izolaci a má kromě vysokých tepelně izolačních schopností také další výhody:

 

  • Velice nízkou hmotnost a tím snadnou manipulaci s touto izolací, nezatěžuje konstrukce objektů.
  • Snadno se opracovává a upevňuje na stěnách objektů.
  • Je relativně levný v porovnání s jinými izolanty.
  • Není nasákavý, vhodný je tam, kde by mohl být vystaven vlhku a vodě tedy na fasády, ploché střechy s opačnou skladbou, také šikmé střechy se sdruženou izolací nad krokvemi a hlavně při zatečení do střechy nehrozí znehodnocení a výměna desek.

 

Jako nevýhody je možné uvést:

  • Nižší schopnost zvukové izolace objektů. Kromě speciálních polystyrenů se schopností tlumit kročejový hluk. Použití do podlah v místnostech nad obytným prostorem.
  • Vyšší difúzní odpor a tím částečné snížení prodyšnosti stěn objektů.
  • Menší požární odolnost a proto se smí použít pouze do maximální výše 23 m.

 

Desky z minerální neboli kamenné, čedičové vlny vznikají tavením sopečné horniny, rozlišujeme je jednak podle orientace vláken, ty s podélnými vlákny jsou obvykle levnější, ty s vlákny kolmo mají lepší vlastnosti. Vaty jsou tvrdé a měkké. Tvrdé do zatížených míst v konstrukci a místech objektů např. podlahy a měkké do nezatížených míst, např. do roštů, příček a stropů. Mezi výhody k již kvalitním tepelně izolačních schopnostem dále patří:

 

 • Vysoká zvuková izolace, ale na vrub vyšší hmotnosti a měkké struktuře.
 • Nízký difúzní odpor tedy dobrá propustnost par.
 • Dlouhá životnost, takřka nesmrtelnost vat uvádějí někteří výrobci při správné aplikaci.
 • Dobrá požární odolnost v porovnáním s polystyrenem. 

 

Její nevýhody jsou:

  • Vyšší hmotnost a tím i složitější manipulace s deskami.
  • Větší zatížení konstrukcí objektů.
  • Větší spotřeba materiálu při aplikaci.
  • U střech je problémem nasákavost, při zatékání do střešních konstrukcí.
  • Pokud dojde k nasáknutí vaty ve střeše (zatékání), nebo stropu (vytopení shora), je třeba vatu vyjmout a nechat jí vyschnout, což je často i technicky nemožné a končí to většinou výměnou vaty. Vatu nesmíme pokud je nasáklá zmáčknout a může se trhat při manipulaci.

 

Pokud se tedy chystáte použít vatu, tak hlavně nalezne plné uplatnění tam kde nejde jen o tepelnou izolaci, ale i tam kde potřebujete izolovat hluk. Při použití vaty v jiných konstrukčních místech dbejte na aby vata byla chráněná před promáčením.

 

Skelná vata má v podstatě stejné vlastnosti jako kamenná, čedičová vlna. Jen je zapotřebí si uvědomit, že jednou ze složek při výrobě je sklo, ze kterého se tvoří tenká a dlouhá skleněná vlákna tavením. Ekologové lkají, ale je třeba si uvědomit, že výroba skelné vaty spotřebovává velké množství recyklovatelných odpadů v EU a to sklo. Tak že vlastně výrobci konají v určitém úhlu pohledu dobro. Výrobci skelné vaty mají samozřejmě certifikáty o nezávadnosti a vlivu na zdraví člověka.

 

Při psaní tohoto článku bylo čerpáno z publikací které se věnují přednostem a nedostatkům vnějšího a vnitřního zateplení budouv.

 

TI JC 15.1.2008