Podlahové vytápění - fakta.

 Datum: 15.1.2009   Kategorie: Zajímavosti 

V dnešní době, kdy se nízkoenergetický trend ubírá úsporou energie na nákladech bydlení, podílí se na tomto všeobecně i vytápění domů, je to jednou z důležitých součástí tohoto trendu. Možností je také úsporné podlahové vytápění. Podlahovým vytápěním velice posílíte podstatu nízkoenergetického domu. Spousta stavebníků má ještě v paměti první systémy podlahového vytápění, od té doby technika poskočila o mnoho vylepšení tohoto systému.

 

Mnozí z nás jenž stavíme své domy máme na paměti za úsporu energie v podobě dobrého zateplení zejména obvodových zdí, střechy a v podobě kvalitních oken a dveří. To ovšem nestačí, je třeba také zvolit kvalitní a inteligentní systém vytápění domu. Pokud si sáhneme do svědomí zjistíme, že jsme v podstatě také přemýšleli o pdlahovém vytápění, ale mýty které o něm jsou v médiích rozpoutány od začátku jeho vzniku nás většinou odradí.

 

Předkládáme vám několik názorů v bodech na vlastnosti podlahového vytápění a vlivu tohoto systému na prostředí v němž bydlíme, tedy i na lidský organismus. Posuďte tedy sami, jestli to co je zde napsáno má logiku, či ne.

 

  1. Jak asi můžu vytápět dům podlahovým vytápěním, když nemůže být podlaha horká, jelikož by se po ní nedalo chodit? Odpověď je jasná, u radiátoru máte v místnosti jeden radiátor, či dva, klidně tři. Tyto musí vyhřívat celou místnost, proto musí mít poměrně velký stupeň teploty. U podlahového vytápění je teplota vyzařována celou plochou podlahy, tedy teplo sálá od podlahy směrem nahoru ke stropu, celou místností se tedy line teplo a předměty stojící na podlaze a v prostoru jsou teplotou podlahy a sálajícím teplem zahřívány, z těchto se pak dále nakumulované teplo šíří do prostoru. Je tedy jasné, že pokud stoupá teplo celoplošně vzhůru nemusí být teplota tak vysoká jako u malého objektu (radiátoru) jenž je umístěn v místnosti a ohřívá její vzduch. 
  2. Podlahové vytápění lze použít jedině u podlahy jenž nemá dřevěný, nebo laminátový povrch. Toto není pravda, základem je samozřejmě použít vrstvy nad podlahovým vytápěním s co nejmenším tepelným odporem. Nejlépe samozřejmě vychází dlažba a obdobné stavební materiály s vlastností dopré tepelné vodivosti. Dřevo je samo o sobě tepelný izolant, ne však takový, aby se k nám přes něj teplo nedostalo, vzpomeňme si, že za jiných situací je označováno dřevo za tepelný most. Největším problémem je použít na podlahové vytápění jako koncový prvek pdlahy "koberec" na to pozor, ten izoluje velice dobře a teplo by se k nám dostávalo velice špatně. Samotný problém způsobuje u dřeva to, že pokud se teplo odspoda zahřívá a teplota se také samožejmě mění dochází ke změnám v jeho struktuře. Tedy praská, kroutí se atd. Je tedy třeba použít správný druh parket, plovoucí podlahy, či laminátové. Tyto jsou na trhu běžně k dostání. Dřevěné parkety musí být vyrobeny ze dřeva, jenž je nerozpínavé a je opatřeno ochranným nátěrem. Dalším důležitým faktorem je použít správné lepidlo pro případné lepení dřevěných koncových podlahových prvků. Toto vám bude doporučeno již při kupi těchto materiálů pro podlahové vytápění.
  3. Teplo stoupající z podlahového vytápění výří prach a ten způsobuje problémy nejen alergikům. Toto je nesmysl, u radiátorového topení je teplo z radiátorů po místnosti rozesíláno prouděním od radiátoru, je to způsobeno malým objektem, radiátorem jenž vyzařuje teplo, velký teplotní rozdíl způsobuje pohyb vzduchu směrem od tohoto objektu, radiátoru, znamená to vlastně že teplo proudí. U podlahového vytápění k těmto proudům nedochází, jelikož teplo sálá stoupá pomalu z podlahy celoplošně směrem ke stropu, žádné proudění a výření. Vlastně je to zcela naopak. Podlahové vytápění je příznivé pro alergiky.
  4. Když budu aplikovat podlahové vytápění musím betonovat, při suché stavbě ho tedy nemohu použít? Dnes již toto není pravda, dříve se podlahové vytápění ukládalo na kari sítě a zalévalo betonem, bylo tedy nutné betonovat. Jak pokročil čas, musel se i tento systém upravit k aplikaci do domů stavěných tzv suchou metodou "suchá stavba". Pokud tedy nehodláte, nechcete betonovat, je třeba použít tzv systémovou desku, jedná se o desku z polystyrenu, jenž je opatřena nopy, do kterých se trubky podlahového vytápění aplikují. Pokud použijete systémové desky, je pak akumulační, roznášecí vrstva nad těmito deskami. Pak lze použít jako horní, koncovou vrstvu třeba sádrokartonový systém (deska SDK).
  5. Podlahové vytápění později, pomaleji reaguje na navolené teplotní změny. Toto je už dávno vyřešeno, prvopočáteční podlahové systémy byly zalévány betonem, vrstva dosahovala od 6 až do 8cm vrstvy betonu. Pak bylo jasné, že pokud bylo třeba rychle změnit teplotu topení, tento systém pomaleji reagoval oproti klasickým radiátorům. Tento časový rozdíl byl až osmi násobný proti běžnému vytápění. Hmota se ohřívá daleko déle nežli vzduch, pak ale drží také déle nakumulovanou teplotu. Toto dnes řeší právě podlahový systém (systémová deska), například za použití již uvedených systémových desek z polystyrenu. Vrchní akumulační roznášecí teplotní vrstva bývá zpravidla jen 3cm vysoká, tedy mnohem méně nežli tomu bývalo u starších a hlavně tzv mokrých systémů. Jedná se o anhydritovou vrstvu potěru. Tato reaguje mnohem rychleji a časová prodleva se mnohem zmenšila. Hlavním problémem podlahového vytápění je vždy a od začátku byla akumulační hmota, vrstva do které se teplo akumuluje. Jsou možnosti použít pružně reagující hmoty, pak ale spolu s rychlou reakcí na ohřev máme i rychlou reakci na držení teploty naakumulované v podlaze, rychle mizí nakumulované teplo z podlahy. Druhá možnost nabízí "težkopádnější vrstvu" kdy se teplo déle udrží v roznášecí vrstvě, ale i déle trvá jej naakumulovat. Nabízí se tedy zlatá střední cesta, takové materiály, aby se jednalo o slušně časově pružně reagující akumulační vrstvu a zároveň, aby tato vrstva teplo přiměřeně dlouho podržela. Tyto materiály jsou dnes už běžně na trhu.

Závěrem je třeba říci, že podlahové vytápění je velmi zajímavá a důležitá nízkoenergetická složka při výstavbě nízkoenergetického, úsporného domu.


Přiložené obrázky:
polystyrenová deska pro podlahové vytápění - systémová deska polystyrenová deska pro podlahové vytápění - systémová deska podlahové vytápění - systémová deska a její použití podlahové vytápění - systémová deska a její použití