Pěnový polystyren časem nemizí ! ! !

 Datum: 13.11.2008   Kategorie: Zajímavosti 

Tato pověra o vlastnosti pěnového polystyrenu vznikla při počátečním používání tohoto izolantu jako zateplení obvodových zdí. Pokud byl polysytren použit jako tepelná izolace pod opaktní sklo a to zejména černé a nebo tmavě modré barvy a dále byl použit do počátečních typů meziokenních vložek, pak docházelo k úbytku jeho objemu na základě solárních účinků spojených s těmito druhy skla. Stejně tak se stávalo, když byly použity nevhodné druhy lepidel k nalepení polysytrenu. Pokud lepidla obsahovala organická rozpouštědla docházelo k dnes již pověrčivému "mizení" polystyrenu EPS.

Polystyren vydrží a odolává stabilním teplotám kolem 80°C, což je v podstatě dosti výjimečná teplota jenž by mohla být dosažena v našich klimatických podmínkách a myslím že i na celé zeměkouli. Pouze při přímém slunečním záření může tato teplota být dosažena a to jen krádkodobě a to nemůže polystyren EPS v žádném případě nijak ovlivnit.

Faktem je, že každý prostředek ve stavebnictví musí být použit dle technologických návodů. Pokud nedodržíte návody a rady výrobce, poškodíte každý materiál. Stejně tak je tomu u polysytrenu. Při použití nevhodných spojovacích prostředků, či nevhodné použití polysytrenu samotného může způsobit jeho objemový úbytek.

Není tomu tak dlouho, kdy se polystyren EPS používal jako tepelná izolace do tzv. vrstvených zateplených panelů. Při výrobě bylo však použito z počátku technologií, jenž způsobovaly ono pověstné "mizení" polystyrenu EPS. Docházelo k tomu hlavně při urychlování výroby těchto vrstvených panelů tzv. proteplováním a dále nevhodným použitím různých prostředků při odstraňování forem ve kterých se tyto obvodové panely vyráběly. Vložený polystyren byl tímto aktem poškozen, narušen a následně po použití do panelových domů byl po čase zjištěn při namátkových kontrolách úbytek a někdy i úplné mizení polysytrenu. Polystyren takto dostal neprávem "cejch" nevhodné izolace, ketrá po čase při použití v kontaktním zateplení mizí.

Velice často se s tímto mýtem setkáváme a mnohdy se nám ani nepodaří zákazníka ke koupi polystyrenu přesvědčit a zákazník bývá odrazen třeba i jen touto pověrou. Je to veliká škoda, jelikož ostatní tepelné izolace určené ke kontaktnímu zateplení obvodových zdí objektů nejsou za tak zajímavé ceny jako je polystyren EPS 70 F fasádní.

 

Tento článek byl napsán za účelem pokusu o vyvrácení mýtů a pověr o tzv. "mizení" pěnového polystyrenu při kontaktním zateplení a vůbec zateplení budov. Tento článek nybyl v žádném případě napsán za účelem poškozování ostatních druhů tepelných izolací a ani nebyl sepsán za účelem odrazování zákazníků od koupi ostatních druhů tepelné izolace.