Nepodceňujte zateplení stropu!

 Datum: 18.10.2013   Kategorie: Rady a návody 

Zateplení stropu je velmi důležitou částí v celkovém zateplení domu a je účinným opatřením proti úniku tepla z domu.

Zateplení stropu je třeba řešit vždy, pokud hodláme ušetřit peníze za energie vkládané do vytápění domu a to ať už se jedná o jakékoliv vytápění, stropem uniká velká část tepla, zejména však, pokud se jedná o rodinný dům. Stropní konstrukcí může unikat opravdu hodně tepla, zejména pokud se jedná o stropní konstrukci, která není zateplená, a nad kterou je nevytápěný prostor, tedy nevytápěná půda, proto je třeba řešit zateplení stropu. Dnešní trend nízkonákladových staveb, což jsou velmi často i módní bungalovy a stavby obdobného typu, představují velký energetický únik v případě nezatepleného, nebo méně zatepleného stropu.

 

Stropní konstrukci, strop můžeme zateplit několika způsoby, ty nejčastější dva jsou řešeny tak, že se tepelná izolace ukládá buďto shora, tedy zateplení je na stropní konstrukci, ten druhý nabízí zateplení ze spodní strany, tedy zateplení stropu vnitřním způsobem. Nejčastěji je prováděno zateplení podhledu, kdy se tepelná izolace ve formě minerální vaty vkládá do podhledu, ze spodní strany stropní konstrukce. Někdy se také

tepelná izolace lepí na strop, kdy se pak jedná o vnitřní kontaktní zateplení stropu. V tomto případě je zapotřebí, aby strop myl únosný a vydržel nést tepelnou izolaci na celé své ploše. Což je rozdíl v případě realizace zateplení stropu, kdy se vkládá tepelná izolace do podhledu, který je zavěšen na nosných částech stropu a celé zateplení je pak zaklopeno ze spodní části stropu. Celé zateplení samozřejmě ovlivňuje jaký druh stropu, jaký druh stropní konstrukce budeme realizovat, jestli horní strana, půda, podkroví bude obytné, pochozí, to vše rozhoduje a ovlivňuje výběr druhu zateplení a také jeho řešení a použité tepelné izolace.

 

 

Pokud se jedná o zateplení stropní konstrukce domu s nevytápěnou půdou, lze řešit zateplení stropu jednoduchou cestou, kdy se tepelná izolace instaluje na půdě, tedy na horní části stropní konstrukce. Tepelná izolace je pokládána jako nepochozí, nezatížená tepelná izolace, nejčastěji minerální vata v rolích. Spodní část stropní konstrukce je řešena sádrokartonovým systémem, pak je aplikována parozábrana a pak tepelná izolace, skladba musí být taková, aby překryla veškeré tepelné mosty stropní konstrukce. Za tepelné mosty je považováno i místo, které je dřevěné, jelikož dřevo má malý tepelný odpor, aby bylo dosti izolační, muselo by být ve velké vrstvě, tak že běžný trám, nebo kleština je považován za tepelný most stropní konstrukce, proto tepelná izolace, vata, musí překrýt i tato místa. Pokud hodláme následně půdní prostor, i když nevytápěný užívat jako odkladní plochu, tak musíme instalovat horní záklop, například z OSB desek, nebo alespoň částečný záklop, tak abychom se po půdě mohli pohybovat a uskladnit nějaké sezónní věci.

 

Dalším řešením, je pokládka tepelně izolačních desek z polystyrenu EPS, kdy se desky EPS kladou na podlahu půdy a to ve dvou vrstvách, aby se překryly spoje mezi deskami polystyrenu. K tomuto účelu postačí polystyren EPS 100 Z podlahový, který je v takto řešeném zateplení stropu nepochozí. Pokud tedy opět potřebujeme pochozí půdu, nebo alespoň její část, tak se doporučuje provést záklop a to opět deskami OSB a to ve dvou vrstvách a křížem přes sebe, takto je půda pochozí s tím, že se na ní bude chodit jen velmi sporadicky, jelikož polystyren EPS 100 Z není běžně připraven jako tepelná izolace pod OSB desky. Toto řešení má jednu výhodu, je rozebíratelné a to poměrně rychle a můžeme tak řešit jiný druh zateplení v budoucnu, nebo i využití půdních prostor s přestavbou na obytnou část.

 

 

Stropní konstrukce může být zateplená také kontaktním způsobem z vnitřní strany. Toto zateplení je založeno na stejném systému a postupu, jako je venkovní kontaktní zateplení. Kontaktní zateplení stropu z vnitřní strany má svoje výhody i nevýhody. Například a právě u dříve postavených domů může být vnitřní kontaktní zateplení stropu příčinou ke vzniku kondenzátu s následným vznikem plísní. Vnitřní vzduch obsahuje vždy nějakou vlhkost a tato se pak může projevit ve stropní konstrukci a časem ji i poškodit, proto se tento druh zateplení nedoporučuje u každého druhu stropní konstrukce. Musí se jednat o suchou stavbu bez problémů s vlhkostí. Navíc stropní konstrukce je, a pokud je z betonu a stropních nosníků, funguje jako akumulační těleso pro teplo. Pokud provedeme vnitřní kontaktní zateplení, tak si tuto akumulaci odizolujeme a zamezíme jí. Jako další nevýhodou je snížení světlé výšky stropu. Což zateplení z vrchní části stropní konstrukce nám tento problém nezpůsobí. Opět toto platí pro místnosti, které jsou na hraně s výškou, pokud se jedná o vysoké stropy, tak je to jedno a můžeme provést kontaktní zateplení stropu z vnitřní strany.

Zateplení stropu musí být řešeno vždy s přihlédnutím k druhu stavby a stropní konstrukci. Zateplení stropu musí být řešeno podle projektu stavby, který už sám o sobě má určit druh zateplení stropu a jeho provedení.


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 7:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné