Není akustika jako akustika

 Datum: 27.1.2014   Kategorie: Rady a návody 

Základní dělení a vlastnosti akustiky, jaké druhy akustiky ve stavebnictví sledovat a jak je správně vyřešit.

Akustika jako ovlivňující faktor ve stavebnictví, je z pohledu užívání domu, bytu a také administrativních objektů poměrně důležitá. I v dnešní pokročilé moderní době je často akustika a její správné, účinné řešení opomíjena a to nejen při výstavbě domů a bytových domů, ale i administrativních budov. Tento článek je zde právě proto, že se stále setkáváme se zákazníky, kteří si akustiku představují jinak, nežli ve skutečnosti ve stavebnictví funguje. Navíc je tento problém enormní u těch, co si dům stavějí svépomocí a poprvé, což je jasné, jelikož u těch co již dříve bydleli v domě, se očekává, že se s problematikou akustiky setkali a řešili ji, nebo jí řeší teď, když vědí, co špatně řešená akustika dokáže při užívání domu předvést.

 

Ve stavebnictví jsou sledovány a řešeny základní dva druhy akustiky a tyto zásadně ovlivňují klidné užívání domu.

 

Strukturální akustika, což je jinými slovy kročejový hluk. Jedná se o hluk, který se přenáší konstrukcemi v domě a většinou je jeho zdrojem mechanický impuls, nejčastěji vznikající na podlaze místností. Strukturální hluk je tedy důsledek mechanického impulzu, například dupání po podlaze, nebo pád nějakého předmětu na podlahu atd. Tento strukturální hluk, pokud není podlaha a navazující konstrukce dostatečně izolovány je pak nesen, konstrukcemi často i do vzdálených míst stavby a ruší užívání objektu ostatními uživateli. Tento problém byl velmi často v dříve postavených panelových domech, kde bylo více bytových jednotek a často bylo velmi zřetelně slyšet, co se děje ve vedlejším bytě v podobě hluku dupání a padlých věcí na podlahu.


Řešením je kvalitní odizolování kročejového, strukturálního hluku a to jak v místě podlahové konstrukce, tak i v místech, kde navazuje podlahová konstrukce na svislou stavební konstrukci, stěnu, příčku dělící prostor na jednotlivé části bytu, domu. Kvalitní kročejová izolace, která může být v podobě kročejového plastifikovaného polystyrenu EPS vloženého do skladby zateplení podlahy, její nosné konstrukce, nebo v podobě kročejové, čedičové vaty, která se také zakomponuje do skladby podlahy. Tato vodorovná kročejová izolace zajistí, aby se kročejový hluk značně ponížil a nepřenášel se do podlahové konstrukce. Následně je třeba řešit také odizolování vrchní části roznášecí desky konstrukce podlahy od svislé stěny, což zajistí, aby se strukturální, kročejový hluk nepřenášel do svislých stěn a tím do vedlejší místnosti. To vyřešíme okrajovými pásky, které mohou být z čedičové vaty, která má stejné vlastnosti, jako kročejová vata, nebo z okrajových mirelon pásů, které se také, stejně jako čedičové okrajové pásky vkládá mezi roznášecí stěnu a betonovou roznášecí vrstvu, na kterou se pak aplikuje pochozí vrstva podlahy. Stejně tak je to třeba řešit u stavby sádrokartonové příčky, kde se odizoluje již samotná sádrokartonová konstrukce při montáži sádrokartonových profilů do stěn objektů při řešení příček, nebo předsazených stěn a podhledů. Tam všude může docházet k přenášení strukturálního hluku do stěn a stropů, podlah místností. Použitím, vložením těsnící vymezovací samolepící pásky mezi sádrokartonové profily a stěny, stropy, která je z PE polyetylénu, se sádrokartonová konstrukce odizoluje od nosné části stavby a tím se strukturální hluk nepřenáší do stěny.


Prostorová akustika, prostorový hluk, je vlastně vlnění, které lidské ucho vnímá jako hluk, toto vlnění je přenášeno prostorem, proto musíme zajistit v první řadě vzduchovou neprůzvučnost, kterou zajistíme dokonalým utěsněním stavby a to zajistíme použitím kvalitních parotěsných fólií při realizaci zateplení šikmé střechy a předstěn, stropů a podhledů. Dalším správným krokem je pak také použít do stavebních konstrukcí akustickou izolaci, která má vlastnost zvukové pohltivosti. Tato vlastnost je zajištěna velkou objemovou hmotností, což je vlastně jinými slovy velká hustota čedičové vaty, která zajistí pak perfektní zvukovou pohltivost. Tato akustická vata je pak vkládána do stavebních konstrukcí, jako je sádrokartonová příčka, nebo sádrokartonová předstěna, podhled a strop a podobné stavební konstrukce. Samozřejmě se nemusí vždy jednat jen o sádrokartonové konstrukce, můžou to být i dřevěné konstrukce, které velmi často můžeme vidět u moderních dřevostaveb. U dřevostaveb je akustika velmi sledovaným tématem, jelikož dřevo a dřevěné konstrukce velmi málo izolují jak kročejový, tak i prostorový hluk a proto se do konstrukcí dřevostaveb vkládá akustická vata, která má velkou objemovou hmotnost, která ej sledována v kg/m3.

 

Je třeba si tedy zapamatovat, že musíme vyřešit a co nejvíce snížit nesení strukturálního, mechanického hluku konstrukcemi objektu, zamezením velmi ponížíme hluk při obývání domu více lidmi ve více prostorách a patrech. Dále musíme zajistit vzduchovou neprůzvučnost obálky stavby a použitím akustické izolace s velkou objemovou hmotností zajistíme snížení šíření prostorového hluku v objektu a to zejména mezi příčkami jednotlivých prostor domu, bytu.


Nezapomeňte, že kvalitní bydlení je také klidný odpočinek a relaxace a k tomuto potřebujeme klid bez hluku. Proto nezapomeňte řešit akustické izolace při stavbě domu.


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 9:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné