Nejčastější otázky při zateplení šikmé střechy.

 Datum: 26.11.2012   Kategorie: Rady a návody 

Jelikož často odpovídáme na otázky kladené kolem postupu a použitých materiálů při zateplení šikmé střechy, tak vám nejčastější otázky na toto téma a odpovědi na ně vložíme do tohoto článku.

Zateplení šikmé střechy není tak složité jak se zdá, ale je potřeba dodržet postup a pravidla, jinak může být zateplení šikmé střechy nedostatečné, přinejmenším bude hodnota zateplení ponížená a to je škoda. Často se při zateplení šikmé střechy stává, že si samostavitelé nakoupí všechny potřebné materiály a komponenty pro zateplení šikmé střechy a stejně se zateplení mine účinkem, jelikož byl zvolen nesprávný postup. Nebo se něco, co vypadalo jako nedůležité, opomnělo a neprovedlo. Ono někdy na detailech záleží a u zateplení šikmé střechy to platí obzvláště.

 

 

Zde jsou vloženy nejčastější otázky na téma zateplení šikmé střechy a odpovědi na ně, některé otázky mohou zkušenější stavebníky pobavit, ale takové otázky opravdu dostáváme. Odpovědi na ně se pokusíme napsat co nejpřirozeněji, tak aby postup

zateplení šikmé střechy byl co nejsrozumitelnější i pro samostavitele, neodborníky.

 

Co znamená vkládání vaty mezi krokve?
Odpověď: Vata, tepelná izolace se vkládá mezi krokve, což jsou ty „trámky“, které jdou směrem dolů vedle sebe, souběžně ve střešní konstrukci, viz přiložený obrázek v textu. Vata se vloží mezi krokve a tím se vyplní prostor mezi krokvemi. Nejčastější rozměr, výška krokví je 14, 16 a 18cm a tak je dobré vybrat tento rozměr i v tloušťce tepelné izolace vaty, tím je vyplněný prostor mezi krokvemi tak jak má být vyplněn u zateplení šikmé střechy.

 

Proč se vkládá tepelná izolace pod krokve?
Odpověď: Vrstva tepelné izolace pod krokvemi je vkládána proto, aby se překryly tepelné mosty v podobě krokví. Tyto jsou sice ze dřeva, ale aby dřevo jako tepelný izolant dosáhlo potřebného tepelného odporu, muselo by být v jiné tloušťce nežli například 18cm. Pokud se nevloží další vrstva tepelné izolace pod krokve, většinou se pak objeví v zimním období vlhké pruhy na ploše záklopu a to zejména pokud se jedná o záklop systémem SDK, při zateplení šikmé střechy. Tyto vlhké pruhy přesně ukážou tepelné mosty, tedy místa, kde konstrukce střechy promrzá. Pak se může stát, že se tam objeví časem plíseň a zateplení není dostatečné, jelikož krokve nám zabírají poměrně velkou část plochy střešní konstrukce a pokud se jedná o tepelný most, tak je to potom ve výsledku hodně znát na topení.

 

Kam mám vložit parozábranu a k čemu tato parotěsná fólie vůbec slouží?
Odpověď: parozábrana musí být vložena vždy jako první vrstva skladby zateplení šikmé střechy směrem od záklopu interiéru směrem ven, viz obrázek průřez zateplení šikmé střechy mezi krokvemi a pod krokvemi. Což znamená, že pokud máme vloženou tepelnou izolaci mezi krokvemi a pod krokvemi, tak jako další vrstva před tím než budeme realizovat záklop, se aplikuje právě parotěsná fólie. Tato parobrzda chrání tepelnou izolaci proti vlhkosti a parám z interiéru, při používání domu vznikají přirozené páry, koupání, sprchování, vaření atd. Také klasická vlhkost vzduchu interiéru hraje roli a pokud by se tato dostala do tepelné izolace a tam klasicky zkondenzovala, tak se tím sníží a to podstatně účinnost tepelné izolace. Proto se mezi tepelnou izolaci a interiér vkládá parotěsná fólie, která má také kromě ochrany tepelné izolace proti vlhkosti i zajistit antihlukovou izolaci, tedy akusticky izolovat interiér od hluku z exteriéru. Tato se zajistí vzduchotěsností.

 

Co je to akustická izolace a co s tím má společného zateplení šikmé střechy?
Odpověď: Akustická izolace je také důležitá při izolaci domu a tím pádem i při izolaci šikmé střechy je důležitá akustická, antihlukové izolace. Tato je řešena dvěma způsoby: jednak tepelné izolace používané pro zateplení šikmé střechy jsou zároveň, alespoň ve většině případů i akustické izolace. Bývá to také zmíněno v technických listech těchto tepelných izolací, zvuková pohltivost je také dána objemovou hmotností tepelné izolace – vaty používané také pro izolaci vnitřních příček objektů a předsazených stěn. Další, také důležitý způsob jak docílit akustické pohody v objektu, tedy interiéru je použití kvalitní parotěsné fólie, která je zároveň akustickou, ale hlavně ji instalovat tak, aby byl interiér ze strany střešní konstrukce vzduchotěsný, tedy žádné mezery, prostupy (komín a výdechy z koupelen atd.) provést tak, aby byly naprosto vzduchotěsné, jelikož hluk se šíří dvěma základními způsoby. Jedním je vzduch a druhým je otřes, což je zase něco trochu jiného, to se jedná o strukturální kročejový hluk, nás v tomto případě, při zateplení šikmé střechy zajímá šíření hluku zvenčí, exteriéru vzduchem do interiéru. Jednoduchým příkladem k naprostému vysvětlení je, když je venku hluk a máme otevřené okno, tak ho slyšíme, zavřeme okno a hluk se podstatně sníží, ne li zmizí, to podle okna a utěsnění okna a také síly zdroje hluku.

 

Jaké zateplení šikmé střechy je nejlepší, mezi krokvemi a pod krokvemi a nebo nadkrokevní zateplení střechy?
Odpověď: Zateplení šikmé střechy mezi krokvemi a pod krokvemi je nejvíce používaným zateplením střechy a vůbec šikmin. Nevyžaduje při dodatečném zateplení u dříve postavených domů odkrytí střešní krytiny. Na druhou stranu zateplení šikmé střechy mezi krokvemi a pod krokvemi ubírá část vnitřního prostoru podkroví a navíc zde nemůže být řeč o přiznání trámů, což vypadá velmi dobře u otevřeného podkroví a pěkně upravených trámů. Pokud jste tedy majiteli stavby, u které jsou přiznané trámy potřebné, pak se pro vás nehodí zateplení šikmé střechy mezi krokvemi a pod krokvemi. Zateplení nadkrokevním systémem je novějším druhem zateplení šikmé střechy a vůbec střechy. Jedná se o systém, který naprosto vynechává z prací interiér a vše se odehrává na střeše jako takové. Podstatou je tedy ušetření vnitřního prostoru a pak naprostá eliminace tepelných mostů, vnější strana střechy je většinou bez různých problematických míst, která jsou většinou u vnitřního zateplení a systém nadkrokevních držáků a nebo tvrdé, trámkové vaty je nejen moderní, ale také mnohem účinnější zateplení střechy a lze s ním dosáhnout vysokého tepelného odporu a tím ušetření peněz za vytápění domu. Tím není v žádném případě řečeno, že vnitřní zateplení šikmé střechy mezi krokvemi a pod krokvemi nemůže dosáhnout nízkoenergetické až pasivní úrovně zateplení. Vše záleží na použité tepelné izolaci a možností konstrukce střechy a prostoru podkroví.

 

 

Jaká tepelná izolace se hodí na zateplení šikmé střechy více, tepelná izolace v rolích a nebo deskách?
Odpověď: Na toto téma už bylo vedeno mnoho diskuzí. Realizační firmy často vyžadují vatu v deskách, ale není to naprostá výhra, vata v rolích je také kvalitní, navíc si můžete uříznout formát dle libosti, většinou nejsou prořezy a já tvrdím, že je to o výběru a co kdo raději chce. Pokud se jedná o zateplení šikmé střechy mezi krokvemi a pod krokvemi, tak je asi nejlepší kombinace, kdy vata v rolích se vloží, na požadovaný rozměr uřízne z role a pod krokve se použije vata v deskách. Asi se s ní lépe manipuluje ve volném prostoru, kde se není tak čeho chytit, ale není to pravidlem. Známe spoustu realizací, kde je použita vata v rolích na obě vrstvy. Mnoho samostavitelů se bojí, že vata v rolích je měkká a nebude se s ní dobře pracovat, hlavně pod krokvemi, ale není to tak. Dnešní tepelné izolace jsou stále se zdokonalující a mají stále lepší vlastnosti i co do zpracovatelnosti, nejen účinnosti při zateplení, ale i pro dobrou manipulaci a práci s nimi. Ohledně použití při nadkrokevním systému je to jasné. Při použití tvrdých vatových trámků je pak už jedno co se mezi ně vloží, zda tepelná izolace v rolích a nebo v deskách. Tady tepelná izolace leží mezi trámky z tvrdé vaty a nemá kam padat ani se sesunout. Takže je to opět na uživateli.

 

Co použít pro zateplení šikmé střechy, skelnou vatu a nebo čedičovou vatu?
Odpověď: Obojí je správně a opět tady záleží na vašem výběru a co od tepelné izolace očekáváte. Je třeba sledovat hodnoty součinitele tepelné vodivosti, tepelného odporu, tak abychom dosáhli požadované hodnoty zateplení a ochrany proti požáru a hluku. Ohledně škodlivosti jsou vše přežitky, dnešní kontroly jsou natolik ostré a pečlivé, jsou prováděny zkoušky a vystavovány certifikáty ohledně ochrany nejen lidského zdraví, ale i životního prostředí, že není vůbec možné, abyste si koupili oficiálně nějakou škodlivou tepelnou izolaci. Pokud zakoupíte tepelnou izolaci a komponenty pro zateplení šikmé střechy od solidního prodejce, tak vše bude v pořádku. Oba druhy tepelné izolace v podstatě pocházejí z přírodních zdrojů, naopak u skelné vaty, což je také minerální izolace, je tady velké plus to, že se využívá částečně skleněný odpad, což je ekologické plus pro tento druh tepelné izolace. Jinak je obojí přírodní kámen, který je zpracován do konečné podoby.

 

Toto jsou nejčastěji pokládané otázky a také naše jednoduché odpovědi, ohledně zateplení šikmé střechy. Pokud máte další otázky, neváhejte použít naše formuláře pro dotazy.


Související články

Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 2:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné