Nejčastější chyby při zateplení podlahy v domě.

 Datum: 7.12.2012   Kategorie: Rady a návody 

Zateplení podlahy v domě je poměrně důležité, jelikož podlaha je jedním z míst, kde může docházet ke značným tepelným únikům a navíc, kdo z nás má rád chlad od nohou, že?

Zatímco u bytového domu díky jeho struktuře jsou tepelné úniky podlahou na úrovni cca 4% z celého domu, u bytového domu už je to 10%. Jelikož se jedná o menší objekt s méně patry. Nejprve je potřeba rozlišit o jakou podlahu půjde, zda lehkou, či těžkou plovoucí podlahu, nebo zda půjde o podlahu v patře pod kterým se bydlí a nebo podlahu tvořenou ve sklepě a nebo na základové desce bungalovu, toto všechno hraje roli při realizaci podlahy, tedy její celkové skladbě zateplení podlahy.

 

Nejčastější chyby při zateplení podlahy jsou:

  • Špatně navržená skladba podlahy.
  • Špatný výběr tepelné izolace.
  • Nedostatečná tloušťka tepelné izolace ve skladbě podlahy.
  • Opomenutí akustické izolace podlahy.


Nejčastější typy podlahy jsou těžká a lehká podlaha. Ta těžká je tvořena takzvanou mokrou formou, tedy skladba tepelné izolace a zalití betonovou vrstvou a nebo anhydridem. Lehká je většinou tvořena bez betonu a nebo anhydridu, používá se konstrukce a OSB desky a nebo také speciální podlahy pomocí Liaporu a také tvrzených podlahových desek SDK, to vše je lehká podlaha. Velmi často je opomínán při realizaci podlahy strukturální a kročejový hluk, který je třeba řešit zejména u podlahy, která je realizovaná nad obytnou místností. Samozřejmě, že kročejový, strukturální hluk je potřeba řešit i v kontextu k okolním místnostem, které jsou na stejné úrovni jako řešená podlaha. Nesmí se zapomínat na skutečnost, že kročejový a strukturální hluk se přenáší nejen do spodních pater, ale i do okolních místností skrze svislé konstrukce, tedy zdi. Proto je potřeba akusticky odizolovat podlahu od svislých konstrukcí, k tomu slouží Mirelon okrajové pásky, které se aplikují podíl stěny mezi roznášecí vrstvu a svislou konstrukci, příčku a nebo obvodovou stěnu. Správná skladba podlahy tedy je taková, že pokud se jedná o těžkou podlahu řešenou nad obytným prostorem pomocí polystyrenu, tak je třeba použít podlahový polystyren, nejlépe polystyren EPS 100 Z podlahový, který snáší běžné zatížení podlahové výstavby, tedy 100 kPa a do skladby použít ještě kročejový polystyren, tedy polystyren se schopností potlačit kročejový a strukturální hluk, který je vytvářen používáním podlahy, tedy dupání a chůzí s tvrdou podrážkou na botě, nebo padání předmětů na podlahu a podobně. Po obvodě místnosti pak ještě musí být přidán Mirelon okrajový pásek a to mezi stěnu a roznášecí desku, beton a nebo anhydrid, Podlahový polystyren EPS 100 Z přidáváme, pokud máme více prostoru pro skladbu. Doporučuje se tloušťka roznášecí vrstvy 5-6cm tlustá a kdo chce mít jistotu, tak vloží Kari síť, tím se roznášecí vrstva proarmuje a vyztuží. Pokud se pak jako pochozí vrstva bude pokládat plovoucí podlaha ať už dřevěná a nebo laminátová, doporučuje se pod ni použít Mirelon pásy. Tyto mají také akustické schopnosti, navíc i tepelně izolační a tak se vše ještě podpoří, jak akustika, tak i zateplení podlahy. Nicméně v patře, pod kterým je obytná vytápěná místnost je důležitější ta akustická stránka izolace, podlahový polystyren přidáváme do skladby navíc, hlavně když potřebujeme řešit skladbu a máme nadměrné místo, jelikož kročejová izolace je dražší nežli klasický podlahový polystyren. Pokud je ale podlaha navíc vytápěná, například teplovodním vytápěním pak je potřeba použít polystyren, který je odolný dlouhodobému teplotnímu zatížení a tím je stabilizovaný polystyren, tedy polystyren například polystyren EPS 100 S. Jinak se doporučuje použít systémové desky pro podlahové vytápění, Styrodesky s nopy pro kvalitní aplikaci trubek teplovodního vytápění. Označení „S“ je právě označení pro stabilizované polystyreny, ze kterých jsou vyrobeny i systémové desky pro podlahové topení, číslo v označení polystyrenu pak je označením pevnosti polystyrenové desky. Například polystyren 150 S je stabilizovaný s odolností v talku 150 kPa. Další možnost je použití kročejový a tepelné izolace ve formě kamenné vlny. Tato je nejen akustická, ale zároveň i tepelně izolační a navíc požárně odolná ve třídě „A1“, nehořlavá. Jedná se o tvrdou vatu v deskách ze základní suroviny z čediče a ze stejného materiálu jsou pak i vyrobeny okrajové pásky. Na tuto izolaci opět můžeme použít betonovou a nebo anhydridovou roznášecí vrstvu. Navrch pak co chceme jako nášlapnou vrstvu, dlažbu, lino, korek a nebo plovoucí podlahu ze dřeva a nebo laminátových lamel, doporučuje se zase jako podklad použít Mirelon, jako podporu kročejové izolace, ale i tepelné izolace. Další možností podlahy je lehká plovoucí podlaha, tady je často chybou použití polystyrenové desky běžného podlahového polystyrenu a na ni pak už jen OSB desky. Tyto se pak časem do měkkého polystyrenu prošlapou, podlaha se pak houpe a je vlnitá, zejména však v místech nejčastějšího chození. Pokud se rozhodnete pro podlahu takto podobně řešenou, tak použijte pevnější polystyren, tedy nejlépe extrudovaný XPS polystyren a na něj OSB desky ve dvou vrstvách křížem přes sebe. Nejlépe je dobré použít OSB desky P+D (pero + drážka), zámek. Bude to lépe držet pohromadě a aplikací křížem přes sebe ve dvou vrstvách OSB desek docílíte pevné podlahy, roznášecí vrstvy lehké podlahy. Také se používá jako izolace Liapor. Liapor je velmi pevné, ohni odolné a akustické kamenivo, které si navíc oproti jiným tepelným izolacím nesedá, tudíž tady nejde o žádné sesedání podlahy. I když moderní technologie a tepelné izolace jsou již na lepších úrovních, stále se setkáváme v prvních letech užívání domu s jevem, kdy si podlaha sedá. Nejde o žádné rapidní změny, ale malé prasklinky se objeví mezi podlahou s svislou konstrukcí stěny. Tyto se pak dospárují po cca 5 letech užívání domu, kdy už se pak nic nemění a vše si sedlo, ale použitím Liaporu toto buďto zcela odstraníte a nebo velmi moc ponížíte. U lehké podlahy platí stejná pravidla jako u těžké podlahy. Pokud se jedná o podlahu v patře, je třeba řešit kročejový a strukturální hluk a k tomu je potřeba využít kročejové izolace, podlaha jde realizovat pomocí polystyrenu, nebo vaty a nebo Liaporu a dalších možností. Tyto jsou asi nejvíce používané, někdy se vytvoří rošt do kterého se pokládá tepelná izolace, jedná se o nosný rošt, pak se může použít i klasická tepelná a akustická izolace, není třeba použít pevnou, odolnou izolaci. Jako roznášecí vrstvy jsou OSB desky a nebo speciální pevnostní SDK desky a nebo speciální lamelová prkna (fošny) jedná se o masiv, na takto řešenou lehkou podlahu aplikujeme jako nášlapnou vrstvu lino, korek, laminátové lamely a nebo dřevěné lamely, parkety atd.

Naším doporučením je postupovat podle technologických postupů a používat správné určené komponenty a izolace pro podlahy, jinak dojde ke špatné funkci podlahy.


Související články

Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 8:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné