Nejčastější chyby při kontaktním venkovním zateplení objektů

 Datum: 5.9.2011   Kategorie: Rady a návody 

Jelikož jedním z nejčastějšího druhu zateplení je pořád systém VKZS - ETICS, je kolem něj mnoho diskuzí ohledně realizací, co je správně a co jak se má provádět při aplikaci kontaktního zateplení objektů venkovním způsobem.

 

Jednou z nejčastějších chyb je opomenutí přípravy a rozvahy při projektu, pak se například zasadí okna a často se stává, že se investor rozhodne použít větší tloušťku tepelné izolace na kontaktní zateplení a není to již možné z hlediska estetiky a vzhledu stavby. Je tedy třeba se rozhodnout a propočítat již před stavbou jaká bude tloušťka fasádního polystyrenu a nebo vaty použité na kontaktní zateplení obvodové stěny.

 

Další chybou stávající se při realizaci kontaktního zateplení je použití špatných, nebo krátkých fasádních kotev (hmoždinky fasádní s talířkem) v neposlední řadě jejich umístění a počet na metr čtverečný, či desku tepelné izolace. Jaké fasádní kotvy použijeme? Na tento fakt má vliv druh zdiva použitého na obvodové stěny, také druh tepelné izolace a v neposlední řadě její tloušťka, tato rozhoduje v celkové skladbě venkovního kontaktního zateplení o délce fasádní kotvy - hmoždinky fasádní s talířkem. Délka hmoždinky také může být i při stejné tloušťce tepelné izolace, desky izolantu. Při dnešních používaných systémech a postupech zateplení venkovních obvodových zdí je používáno tloušťek běžně i 30cm a je dnes už dosti často řešením fasádní kotvy zapustit a zaslepit, zamezí se tím tepelným mostům a fasádní kotva nemusí být tak dlouhá. Je ale velmi důležité vědět, že množství kotev na jeden metr čtverečný je jak sice tvrdí normy 4ks, ale zkušenosti odhalily, že je dobré použít alespoň 5-6ks/m2. Rozhoduje výška budovy, čím výše se izolace aplikuje, tím se má zhušťovat množství kotev a také je důležité jejich umístění, na našem druhém webu www.tepelna-izolace.cz máme speciální článek o kotvení tepelné izolace na obvodové zdivo a také druhy, schémata umisťování fasádních kotev na tepelnou izolaci.

 

klikněte na obrázek pro spuštění videa

 

Další a ještě pořád častou chybou je vynechání veškerých dostupných fasádních lišt, tyto nejen zdokonalují a vylepšují funkci fasádního systému VKZS, ale mnohdy a to spoustu realizátorů neví, usnadňují práci a aplikaci tepelné izolace kolem okenních rámů, celkově stavebních otvorů. Ještě pořád se stává, že na stavbě vidíme, že zakládací lišty nejsou spojeny spojkami zakládacích lišt LOS a pak je spodní hrana fasády nad soklem "kostrbatá" je tam vidět jak je jedna deska tepelné izolace níže a druhá výše. Spojky zakládacích profilů s okapničkou toto snadno vyřeší za vás a přitom se jedná o haléřovou záležitost, stejně tak vymezovací podložky lišty LOS, tyto zase nastaví spodní rovinu na ploše, tak aby základní řada desek tepelné izolace nebyla jako "vlnobití". Pak už se velmi dobře a snadno pokračuje vzhůru s dalšími deskami tepelné izolace. Každý stavebník ví, že je velmi důležité první založení stavby a stejně tak je to i u založení při systému VKZS. (Venkovní Kontaktní Zateplovací Systém).

 

Dalším a překvapivě častým problémem je pro některé samostavitele aplikace stěrky s vpravenou perlinkou. Je někdy těžké pro ně pochopit, že se stěrka s perlinkou musí aplikovat odshora směrem po stěně dolů, jinak si to ani člověk nemůže představit, nanášet stěrku směrem nahoru a ještě tlačit před sebou perlinku do vrstvy stěrky. Je to velmi snadné, od nejvyššího místa se nanese stěrka a do ní se zapraví začátek horní strany perlinky, pak se směrem dolu po stěně nanáší vrstva stěrky a do ní se stále zapravuje pruh perlinky, navrch se to pak přetáhne ještě jednou vrstvou stěrky a celé upraví, tím je vyřešená stěrka, stejně tak se postupuje s rohovými lištami s perlinkou a lištami kolem oken a dveří, je to zcela jednoduché, uchytí se na rohy na části stěrky a pak se vše doladí, okenní ukončovací lišty vám usnadní řešení u okenních rámů. Je to velmi čisté a estetické zakončení bez ušpinění okenních rámů.

 

Dalším opomenutím bývá to, že penetrace před aplikací probarvené fasádní hmoty bývá stavebníky objednávána někdy bez natónování do barvy fasády, pak je problém, že při silné pigmentaci fasáda někdy nekryje dostatečně.

 

Poslední a to také dosti častou chybou je také to, že sokl, tepelná izolace: extrudovaný polystyren, nebo Perimetr SD, musí být zakopán pod úroveň terénu, jinak by nedostatečně plnil svou funkci. Už jsme se také setkali, že fasádní polystyren, nebo fasádní vata končila až na úrovni terénu a sokl prostě nebyl řešen.


Realizace kontaktního zateplení

Pokud poptáváte realizaci kontaktního zateplení, vyplňte prosím tento formulář, značně se tím urychlí prvotní návrh a nacenění vaší realizace kontaktního zateplení. Dalším krokem je pak naše osobní návštěva u vás a prohlídka objektu, konzultace před samotnou realizací.


 
Vaše jméno * 
Telefon * 
E-mail * 
Adresa realizace zateplení * 
PSČ * 
Poštovní směrovací číslo
Kolik m2 se bude zateplovat? * 
Jedná se o odhad, pokud neznáte přesné hodnoty, zadejte odhad.
Materiál obvodových zdí? *  Plná cihla
 Dutá cihla (Porotherm)
 Tvárnice (Ytong / Qpor)
 Škvárové tvárnice
 Beton
 Dřevo
 Kámen
 Jiný materiál (napište do poznámky)
Napište materiál převažující v obvodových zdech, je možno vybrat i více druhů.
Tloušťka obvodové zdi domu *  70 cm
 60 cm
 44 cm
 36 cm
 30 cm
 24 cm
 15 cm
 Jiná tloušťka (napište do poznámky)
Vyberte převažující tloušťku obvodové zdi, můžete vybrat i více možností.
Kolik pater má váš dům? *  Přízemní
 1 patrový
 2 patrový
 3 patrový
 Více patrový (uveďte do poznámky počet)
Informace je důležitá ohledně lešení.
Jakou tepelnou izolaci chcete? *  Fasádní polystyren EPS 70 F
 Fasádní polystyren EPS 100 F
 Styrotherm Plus 70 (šedivý polystyren)
 Fasádní vata ISOVER TF
 Fasádní vata Isover NF 333 (lamely)
 Fasádní vata Nobasil FKD
 Fasádní vata Nobasil FKL (lamely)
 Fasádní vata Frontrock MAX E
 Fasádní vata FASROCK
 Fasádní vata FASROCK L (lamely)
 Chci jinou tepelnou izolaci (napište do poznámky)
Vyberte druh tepelné izolace jenž hodláte použít na kontaktní zateplení.
Jakou tloušťku tepelné izolace chcete? * 
Jedná se o orientační tloušťku, ne všechny tepelné izolace nabízejí uvedené tloušťky.
Obvod domu ohledně zateplení soklové části a zakládacích lišt LOS. * 
Tepelná izolace na soklovou část? *  Perimetr SD (tvrzený polystyren)
 Extrudovaný polystyren
 Sokl nebudu zateplovat (mám ho řešený jinak)
Tloušťka tepelné izolace na sokl? * 
Armovací tkanina, perlinka (gramáž/m2) *  145g/m2
 165g/m2
 185g/m2
 Nechám to na vás
Hodnota ovlivňuje pevnost armovací tkaniny
Lišty rohové Hliník nebo Plast? Množství (bm) *  Lišta kašírovaná PVC
 Lišta kašírovaná ALU
 cca 25 bm
 cca 30 bm
 cca 35 bm
 cca 40 bm
 cca 50 bm
 cca 55 bm
 cca 60 bm
 cca 70 bm
 cca 80 bm
 cca 100 bm
 Jiná hodnota běžných metrů (zadejte do poznámky)
Vyberte druh ochranné rohové loišty a množství běžných metrů, kolem oken, dveří a rohů objektu.
Omítka druh? * 
Vyberte jakou chcete omítku (materiál).
Datum realizace? * . .
Kdy byste chtěli započít s realizací?
Poznámky  
Sem napište vše co chcete, na co jsme se neptali a co považujte za důležité.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 7:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné