Nadkrokevní zateplení systémem URSA

 Datum: 28.2.2016   Kategorie: Rady a návody 

Nadkrokevní zateplení střešní konstrukce je moderní a dnes už velmi často používaný zateplovací systém. Tento přináší mnoho výhod pro toho, kdo si tento systém pro svůj dům vybere.

Jednou z výhod je i fakt, že pomocí tohoto druhu zateplení docílíte snadněji požadavků momentálních norem, které jsou stále přísnější z hlediska tepelně izolačních požadavků. Snaha o výstavbu domů s téměř nulovou spotřebou energií stále narůstá.

 

A proč to tak je? Protože na rozdíl od mezikrokevního zateplení není tento systém omezen výškou krokví a dále možnostmi prostoru pod krokvemi. Ano, je to tak, pokud chcete docílit opravdu účinného zateplení, tak pak musíte ubrat ze svého podkrovního prostoru a zateplit pořádně i pod krokvemi.

 

Abychom se dostali i s pořádnou, kvalitní izolací na pasivní úroveň, musíme leckdy použít celkové skladby přesahující 30 cm a dosahující tloušťky až 60 cm a tady právě je mezikrokevní a následně podkrokevní systém zateplení střechy nevyhovující. Jen si to představte, běžná výška krokví je mezi 16 až 18 cm a kam s tím zbytkem? No hezky pod krokve, a pokud si v celém prostoru šikminy seberu na další vrstvu pod krokve cca 30 cm, tak je to pak ve výsledku celkem dost ubraného prostoru, obytného podkroví.

 

 

I když jsou moderní izolace velmi účinné, tak je potřeba aplikovat pořádnou vrstvu zateplení, aby bylo docíleno požadované úrovně. Pokud pak hodlá uživatel docílit pasivní úrovně zateplení střechy, musí opravdu použít ty nejlepší tepelné izolace a aplikovat je ve velké vrstvě a to pak je v případě mezi a podkrokevního zateplení problém.

 

Právě z těchto důvodů byl vyvinut nadkrokevní zateplovací systém a nejen z tohoto důvodu. Nadkrokevní zateplení je na rozdíl od klasického mezi a podkrokevního jednodušší, prakticky eliminuje tepelné mosty, které při aplikaci tepelné izolace pod a mezi krokvemi hrozí daleko více. Myslím tím například místa prostupů střešní konstrukcí, třeba kolem komínového tělesa, nebo další místa, jako jsou nároží střešní konstrukce v šikmině, kde někdy vznikají místa s komplikovaným řešením.

 

Systém zateplení střechy nad krokvemi navíc nabízí přiznání střešní konstrukce, trámů, krokví, z interiéru, což je velkým přínosem zejména pro stavitele dřevostaveb a majitele historických budov, kterým z důvodů památkové ochrany dříve ani nebylo umožňováno střechu kvalitně zateplit. Majitelé dřevostaveb často chtějí mít střešní konstrukci pohledově v interiéru obnaženou, což se musí přiznat, vypadá zejména u dřevostavby velmi hezky a přirozeně.

 

 

Systém zateplení nad krokvemi je vhodný i pro rekonstrukce, kde nabízí řešení zateplení střechy bez nutnosti zasahovat do střešní konstrukce z interiéru. Navíc, pokud se jedná o již dříve zateplenou střechu, například mezi krokvemi, je pak toto další, nadkrokevní zateplení cestou k velmi dobré úspoře za vytápění, jelikož střechou uniká poměrně hodně tepla z rodinného domu.

 

A protože se tento systém právě z výše zmíněných důvodů stále více používá, tak i výrobce tepelných izolací značky URSA připravil svůj ucelený systém, který nabízí komponenty a izolace pro zateplení střechy nad krokvemi.

 

Pro toto zateplení jsou používány materiály: URSA GLASSWOOL a také URSA XPS. Níže vám poskytneme informace o postupu zateplení střechy nad krokvemi od výrobce tepelných izolací URSA CZ s.r.o.

 


 

Postup při aplikaci nadkrokevního zateplení: Základem je pokládka parobrzdy přes krokve, což je důležité z hlediska utěsnění, vše je třeba dotěsnit pomocí tmelutěsnící pásky, fixační latě viz obrázek č. 1.


Následuje pokládka krokvových námětků, které mají svou přítomností zvýšit prostor pro tepelnou izolaci. Ukazuje obrázek č. 2. Tyto se skládají z přítlačné latě a také z hranolu extrudovaného polystyrenu. Tedy URSA XPS, což je izolace s vysokou pevností a odolností v tlaku. Hranol z tohoto materiálu, který je zároveň tepelnou izolací zajistí minimalizaci tepelného mostu a přitom je nosnou částí systému zateplení.

 

Dalším krokem je vkládání tepelné izolace, minerální vlna značky URSA GLASSWOO či PureOne do prostoru mezi tyto námětky. Tepelnou izolaci můžete vkládat jako jednu vrstvu, nebo po vrstvách, což v případě vysoké vrstvy je běžným jevem.

 

 

Jako další krok po vyplnění prostoru mezi námětky, krokve je instalace pojistné hydroizolační fólie. Je třeba použít difúzně otevřenou pojistnou, hydroizolační fólii. Důvodem je fakt, že potřebujeme ochránit tepelnou izolaci proti vodě, ale zároveň ji chceme nechat dýchat.

 

Další práce spočívá v montáži latí či kontralatí a potřebných, klempířských prvků pro střechu a aplikaci střešní krytiny. Následuje samotná pokládka střešní krytiny, což je vidět na obrázku č. 3.

 

Takto vytvořené zateplení nad krokvemi je velmi účinné a splňuje nejen normy pro úsporu energií, ale navíc nabízí i akustickou ochranu pro interiér.

Autor článku: Pavel Hanzelín
Zdroj obrázků a informací: ursa.cz


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 8:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné