MAMUT Penetrace 5litrů - Novinka

Skrýt detaily
Výrobce: MAMUTHERM
MAMUT Penetrace 5litrů

POUŽITÍ: Jako neutralizační přednátěr pro silně, resp. nestejnoměrně savé podklady před následným nanesením vrchních šlechtěných omítek (např. MAMUT ip 42 nebo ip 44) nebo pastovitých omítek (např. MAMUT Silikát, MAMUT Silikon, MAMUT Spektrum), u kterých by mohlo bez penetrování podkladu dojít k předčasnému vyschnutí vrchní omítky.

 

  • SLOŽENÍ: Bezrozpouštědlový vodní přednátěr na bázi umělopryskyřičné disperze a minerálních přísad.
  • ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA: MAMUT Penetrace se zpracovává neředěná. Dle druhu a savosti podkladu spotřeba cca 150
    ml/m2.
  • SKLADOVÁNÍ: Chránit před mrazem a skladovat při pokojové teplotě. V originálních uzavřených vědrech skladovatelnost min. 12
    měsíců.
  • ZPRACOVÁNÍ: MAMUT Penetrace se po řádném rozmíchání nanáší neředěná, válečkem, štětcem nebo stříkacím zařízením do nasycení podkladu a nechá se vyschnout. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +30 °C. Před započetím následných prací musí být zaručeno, že penetrovaná plocha je dostatečně vyschlá. Při normálních podmínkách (20°C, 65% rel. vlhkosti vzduchu) je doba schnutí cca 12 hod., nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužují dobu vyschnutí. Nářadí po upotřebení důkladně očistit vodou.
Koupit
Aktuální cena je v detailu položky.