MAMUT Kontakt mozaika 5litrů bílý - Novinka

Skrýt detaily
Výrobce: MAMUTHERM
MAMUT Kontakt mozaika 5litrů bílý

POUŽITÍ: Jako kontaktní můstek pro hladké a nestejně savé podklady (např. hladký beton z bednění, sádrokartonové desky, armovací malty atd.) před následným nanesením mozaikové dekorativní omítky.

 

  • SLOŽENÍ: Bezrozpouštědlový kontaktní přednátěr na bázi umělopryskyřičné disperze a minerálních plniv.
  • ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA: nátěr MAMUT Kontakt mozaika se zpracovává neředěný. Spotřeba je dle druhu a savosti podkladu cca 200 ml/m2.
  • PŘÍPRAVA PODKLADU: Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu a nesoudržných částí, resp. bez filmotvorných hmot se separačním účinkem (např. odbedňovací olej).
  • ZPRACOVÁNÍ: nátěr MAMUT Kontakt mozaika se po řádném rozmíchání nanáší neředěný válečkem, štětcem nebo odpovídajícím stříkacím zařízením a to do nasycení podkladu, nechá se vyschnout. Nanášet jen při teplotách podkladu a prostředí od +5 do +30°C. Před započetím následných prací musí být zaručeno, že penetrovaná plocha je dostatečně vyschlá. Při normálních podmínkách (20°C, 65% rel. vlhkost vzduchu) je doba schnutí cca 8 - 10 hod., nižší teploty vzduchu prodlužují dobu vyschnutí. Nářadí po upotřebení důkladně očistit vodou. Při všech nejasnostech ohledně zpracování, podkladu či konstrukčních zvláštností žádejte konzultaci!
  • SKLADOVÁNÍ: Chránit před mrazem a skladovat při pokojové teplotě. V originálních uzavřených vědrech skladovatelnost min. 12
    měsíců.

 

Koupit
Aktuální cena je v detailu položky.