Malování sádrokartonu - postup

 Datum: 2.1.2014   Kategorie: Rady a návody 

Jak se vyhnout chybám při malování sádrokartonu? Co udělat, aby byla plocha sádrokartonu vzhledná a čistá bez chyb?

I když budeme mít velmi kvalitně upravenou sádrokartonovou plochu, neznamená to, že po vymalování bude sádrokartonová plocha hezká, čistá a souvislá. Aby sádrokartonová plocha byla dobře vymalovaná, musíme dodržet několik zásad a postupů a ty si v tomto článku popíšeme.

 

Mnozí, kteří malovali na sádrokarton a mysleli si, že to bude jednoduché, udělali chyby, které měly za následek vzhled špatného krytí malby, situaci, kdy ani další několikátý nátěr nekryje a nepomáhá.


Je třeba začít tím, že velmi dobře zbrousíme spoje a zajistíme, aby byly spoje mezi deskami SDK těsné. Často vypadá plocha sádrokartonu po odchodu sádrokartonářů čistá a souvislá, jemná a hladká. Zdání ale může klamat, proto je třeba prohlédnout plocha sádrokartonu a všímat si každého detailu, jelikož následná malba tyto vady odhalí a to velmi jasně. Proto musíme zajistit, aby spoje, které jsou tmelené sádrokartonářským tmelem byly v jedné rovině s celou plochou sádrokartonu. Povrch těchto spojů musí být stejný jako je povrch sádrokartonu, tedy povrch, struktura spojů sádrokartonu, tmelených míst musí připomínat papírovou strukturu sádrokartonové desky. Právě tato situace, pokud je opomenuta může jinak po malbě vyvolat pohledové fleky. Spoje a plochy, kde byl použit, nanesen sádrokartonový tmel, nesmějí obsahovat žádné rýhy, tyto rýhy bývají často po použití brusné mřížky na sádrokarton. Pokud tam rýhy jsou, byla použita buďto moc hrubá brusná mřížka a tato pak zanechala v tmelu na sádrokarton rýhy, nebo nebyla použita vůbec. Opravu zajistíme právě použitím jemné sádrokartonové brusné mřížky. Je třeba použít tu nejjemnější brusnou mřížku, což zajistíme tím, že vybereme nejvyšší hustotu zrna brusné mřížky na sádrokarton. Při přebroušení tmelené plochy musíme postupovat s citem a s patřičnou jemností. Pokud ani po přebroušení nedosáhneme jednotné plochy bez rýh, bude třeba natáhnout místo další vrstvou sádrokartonového tmelu, samozřejmě velmi vysoké kvality. Nanášíme opravdu velmi jemnou, tenkou vrstvu, po zaschnutí opět přebrousíme do nejvyšší jemnosti a kvality. Po dokončení procesu broušení by měl být stav takový, že nebude vidět, kde probíhalo tmelení, pouze podle jiné barvy plochy v místě tmelení. Někdy se stane, že naopak sádrokartonáři brousili moc a poškodili povrch sádrokartonu, což poznáme tak, že je papír buďto celý sedřený a ž na spodní vrstvu, jádro SDK desky, nebo je papír na povrchu pohledově chlupatý. Pokud se tato situace neřeší, je to po vymalování místo, kde je to hodně znát. Odstranění musíme provést natažením velmi jemné, tenké vrstvy na inkriminované místo a po zaschnutí zahladit. Pokud se nepodaří oprava poškozené plochy sádrokartonové desky, nezbývá než ji vyměnit celou, což nepotěší, ale je to jediné řešení, které skryje tuto velikou chybu sádrokartonáře.

 


Pokud budete hledat vady na ploše sádrokartonu, tak je velmi snadno odhalíte použitím silnějšího bočného světla, to znamená, že musíte umístit svit světla souvisle s plochou sádrokartonu a podívat se po ploše, takto uvidíte veškeré nerovnosti na ploše sádrokartonu: „boule“ tmelené spáry s vysokým nánosem tmelu na sádrokarton a podobně. Veškeré tyto vady je nutno odstranit před malováním, jelikož při následném používání prostor vám zejména večerní světlo bude tyto nedostatky vždy připomínat a to jek na stropě, tak na stěnách ze sádrokartonu, příčkách a předsazených stěnách. Je to velmi jednoduché, světlo, které osvítí nerovnou stěnu, bude přes tyto výstupky, nerovnosti vytvářet stíny.


Při tmelení je třeba vybírat správný tmel, pokud řešíme spoje mezi stěnami a sádrokartonovou stěnou, musíme použít takový tmel, aby byl přetíratelný. Bývají to většinou tmely akrylové, musejí být přetíratelné barvami pro interiér, což výrobce tmelu většinou píše v popisu výrobku akrylového tmelu. Pozor ale na přetíratelné tmely, které jsou i po vytvrzení a vyzrání mastné, na těchto je pak nátěr interiérovou barvou jednoznačně vidět a to proto, že barva na mastném tmelu popraská. Tento jev už jste asi někde viděli, zejména se jedná o napojení sádrokartonových desek na stěny u podhledů a stropů, nebo u parapetů oken. Je dobrý postup, pokud sádrokartonáři takový tmel použili, abyste nejdříve místa takto tmelená přetřeli vrstvou základní syntetické barvy, tato umožní svou elasticitou vytvoření separace mezi tmelem a zamýšlenou malbou. Nadále po vymalování už tato místa nebudou vidět.


Dalším postupem je sjednocení savosti plochy sádrokartonu, což nám zajistí penetrační nátěr. Jsou speciální hloubkové penetrace a penetrace přímo určené na sádrokarton. Papír sádrokartonové desky a tmel mají jinou nasákavost, savost a proto je třeba pomocí penetrace plochu co se týká savosti sjednotit. Pomocí penetrace musíme zajistit, aby savost celkově byla co nejnižší, tím bude nátěr, malířská barva daleko lépe krýt a sníží se tím i její spotřeba. Je mýtus, že penetrace má zajistit, aby byl povrch nesavý. Někdy se i po nepenetrování může zdát, že váleček klouže a malířský nátěr nekryje. Což může být způsobeno nesprávně zvolenou penetrací, anebo množstvím nátěrů penetrace. Je třeba použít opravdu penetraci na interiéry a zejména přímo na sádrokarton! Použitím běžné penetrace můžeme způsobit opravdu nesavost sádrokartonové plochy a nátěr nebude nikdy bez vad. Penetraci nechte důkladně zaschnout, je třeba dodržovat postup podle výrobce a neřídit se že více znamená lépe.


Při vymalování barevným odstínem, platí pravidlo, že první nátěr provádíme na zaschlou penetraci a to ve zředěném poměru zředěné barvy společně opět s penetrací. Přesný poměr určuje sytost barevného odstínu, ale základní ředění penetrace se zředěným odstínem barvy je 1:30. Je třeba si pohlídat, abychom nemíchali různé druhy penetrací a barev. Myslí se tím základní chemické druhy jako je například Akryl, tento musíme opět míchat jedině s Akrylem. Není dobrá cesta míchat mezi sebou například klasické vápenné barvy s Akrylem, nebo moderními barvami na základě hliníkových barev, nebo různých termoizolačních, termoreflexních barev pro interiéry, či omyvatelných barevných nátěrů.

 

Při malování interiéru sádrokartonového povrchu bílou barvou, můžete postupovat klasickým postupem, jak radí výrobce, většinou se postupuje při aplikaci bílého základného odstínu tak, že se nanese zředěná vrstva bílého nátěru a pak se nanesou dvě impregnační vrstvy, jak se má barva ředit určuje výslovně výrobce. Pohyby válečkem, i malířskou štětkou provádějte vždy směrem k oknům. Každá vrstva musí dokonale zaschnout před nanášení další vrstvy malířského nátěru. Na klasické nanášení malířské barvy v interiéru používejte váleček s krátkým vlasem. Malování válečkem je samozřejmě poměrně jednoduchá aplikace malířského nátěru, na potřebná, pro váleček špatně přístupná místa použijte plochý štětec. Dnešní trh nabízí různé malířské nářadí, rohové válečky, které umožní perfektní vymalování rohových částí ukončení ploch.

 

Pro vymalování používejte jen kvalitní a osvědčení malířské interiérové nátěry společně s kvalitním malířským nářadím, které zajistí kvalitní provedení vymalování. Pokud budete i správně postupovat při malování interiéru ze sádrokartonového systému, budete se pak kochat vždy příjemným pohledem na správně vymalovaný sádrokartonový systém.


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 4:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné