Lepení polystyrenu EPS na dřevo

 Datum: 1.8.2012   Kategorie: Rady a návody 

Stále se setkáváme s problematikou a otázkami kolem lepení polystyrenu EPS na dřevo a jeho běžné podoby jako jsou: OSB desky, dřevotříska, prkna, palubky, trámy atd. Tento článek je tedy vysvětlením této problematiky, co a jak použít a jaké materiály jsou potřeba pro lepení polystyrenu na dřevo.

Předně je potřeba si uvědomit rozdílnost materiálů, dřevo a jeho upravené podoby jsou nestálé materiály, které neustále reagují na okolí, tedy na vlhkost vzduchu a jeho teplotu, což jsou základní faktory, které stav dřeva a jeho následných podob má vliv. Jedním z faktorů stálosti dřeva je také jeho stav před použitím, tedy jestli je dřevo vyschlé a tím stálejší. Dřevo prostě pracuje, mění svůj tvar a velikost, různě se kroutí a natahuje, smršťuje. Může za to obsah vlhkosti v jeho hmotě a také okolní teplota vzduchu.

 

Pokud tedy hodláme lepit polystyren na dřevo a jeho podoby, zateplovat stavbu polystyrenem EPS, musíme počítat s tím, že je třeba se vyrovnat s vlastnostmi dřeva výše popsanými. Je několik možností jak lepit polystyren EPS na dřevo a jednou z nich je klasické lepení lepidlem na bázi cementové malty, která se pak ve většině případů používá také jako stěrka. V případě lepení polystyrenu na dřevo doporučujeme tedy použít jak na lepení polystyrenu EPS, tak i na jeho stěrku nějaké lepidlo s flexibilní vlastností, tedy lepidlo, které bude po vytvrzení stále pružné. Důvodem je opět pružnost a nestálost dřeva. Pokud bychom použili klasické nepružné lepidlo, dojde k popraskání a narušení spojení, tedy spojovací části mezi dřevěným povrchem a izolací, v tomto případě se jedná o polystyren EPS. Pokud použijeme flexibilní lepidlo, bude styčná plocha, spojení a polystyren EPS pracovat jako jedna hmota a nic se nestane ani při větších změnách teploty a vlhkosti vzduchu. Tato problematika je obdobná jako při lepení dlažby v exteriéru, také je třeba používat flexibilní hmoty na lepení.

 

 

Dalším problémem je přilnavost, lepidla na lepení polystyrenu nejsou přilnavá na dřevěné povrchy a proto si musíme pomoct. K tomu, aby flexibilní lepidlo na bázi cementové malty dobře přilnulo na povrch dřeva použijeme mezivrstvu, kterou aplikujeme na dřevěný povrch, jedná se o Adhezní můstek. Speciální hmota Adhezní můstek, jedná se o podkladový vysoce přilnavý můstek, tento je určený pro použití jak v interiéru tak i exteriéru, používá se na savé i nesavé materiály. Jedním takovým je i naše dřevo. Dřevo jak všichni víme je vysoce savý materiál, proto jsou i problémy s vlhkostí dřeva. Pokud použijeme Adhezní můstek, zajistíme vysoce přilnavý podklad, tento je pak připraven pro nalepení polystyrenu. Adhezní můstek je vyroben na bázi základních dvou složek: polymerová disperze, jemný křemičitý písek. Použitím Adhezního můstku poměrně hodně zvyšujeme přilnavost jednotlivých vrstev materiálů k sobě lepených. Navíc nám Adhezní můstek zpevní nesoudržné plochy, na které hodláme lepit polystyren EPS. Pokud tedy použijeme výše popsané komponenty, nemusíme se bát, že by nám desky polystyrenu EPS odpadly.

 Jinak další postup je klasický jako u běžného zateplování polystyrenem EPS kontaktním způsobem. Rozdíl je pouze v kotvení, kdy se nepoužívají klasické fasádní kotvy, ale vruty do dřeva s talířkem fasádním. Vruty se našroubují do dřevěného podkladu a talířky zajistí ukotvení polystyrenu EPS proti případnému sesuvu fasády, vrstvy izolace. Kotvení doporučujeme při kontaktním zateplení provádět vždy. Fasáda se tím zajistí proti sesuvu, ať už se jedná o jakýkoliv podklad.

 

Dalším, modernějším způsobem jak nalepit desky polystyrenu EPS na dřevo je použití lepící PU pěny. Je to moderní, velmi rychlý způsob lepení polystyrenu fasádního a využívá se na všechny možné povrchy, tedy nejen na dřevo. Kontaktní lepení polystyrenu EPS pomocí PU pěny je stále více využívané, velmi rychlé a čisté lepení polystyrenu EPS. Pomocí lepící pěny v plechovce, kterou našroubujeme na aplikační pistoli naneseme lepidlo na desku a desku přilepíme na obvodovou stěnu v našem případě dřevěnou, není třeba použití Adhezního můstku, jen lepící PU pěnu. Platí následující postup, jak je psáno výše, flexibilní stěrková hmota a kotvení podle popsaného způsobu kotvení do dřevěného podkladu. Toto je celá problematika lepení polystyrenu EPS na dřevo.


Související články