Lepení fasádního polystyrenu a nebo minerální vlny lepící PU pěnou

 Datum: 19.11.2012   Kategorie: Akce a slevy 

Lepení polystyrenu a minerální vaty při kontaktním zateplení pomocí polyuretanové pěny - informace a postup.

I přesto, že se řadíme spíše mezi národy, které se velmi nerady ubírají směrem technologických novinek v oblasti stavebnictví, což potvrzují výzkumy, tak se lepení fasádního polystyrenu a také už i fasádních desek z minerální vlny pomocí PU pěny celkem dobře ujalo jako systém lepení tepelných izolací při kontaktním zateplování budov. Tento systém lepení může být pro své vlastnosti a přínosy do zateplování budov označován až za revoluční.


Proč je tento systém označován za revoluční a toliko odborníky vyzdvihován ve stavebnictví? Jedná se o profesionální lepící pěnu Etics Bond, tato polyuretanová pěna je hnaná plynem bez chlorovaných a polychlorovaných uhlovodíků, což přispívá značně k ochraně životního prostředí, na kterou se v dnešní době zaměřujeme velmi často, což je dobře. Lepící polyuretanová pěna Etics Bond splňuje Montrealskou konvenci. Tato konvence je založená na ochraně složek životního prostředí. Lepící pěna Etics Bond je jednokomponentní, rozpínavá polyuretanová pěna, která je vysoce kvalitní a je připravená k přímému použití za pomocí aplikační pistole, kterou jen našroubujete na plechovku, kterou před tím jen důkladně protřepete, nic více nepotřebujete k aplikaci této polyuretanové pěny na lepení fasádních izolací: polystyren EPS a minerální vlna.

 

Etics Bond jako lepící PU pěna má opravdu spoustu vynikajících vlastností, jedná se například o tyto vlastnosti napomáhající k rychlé a kvalitní práci při lepení fasádních desek z EPS polystyrenu a nebo minerální vlny:

 

 • Lepící pěna Etics Bond je velmi přilnavá ke všem běžným materiálům jako je zdivo, kámen, omítky a beton, dřevo, plech a také sklo, nedrží jen na Teflonu, na PE a PP materiálech a pokud chcete lepit za pomocí PU lepící pěny Etics Bond na silikon, tak je třeba toto ověřit, na některé druhy silikonů lepení probíhá úspěšně a na některé ne.
 • Etics Bond má velmi dobré tepelné a také akustické vlastnosti a ve srovnání s lepícími hmotami na bázi cementové malty jsou tyto vlastnosti u této lepící polyuretanové pěny opravdu nadprůměrné. Tepelně izolační vlastnosti lepící PU pěny Etics Bond jsou lepší než má například minerální vlna, nebo skelná vata a korek.
 • Další super vlastností této lepící pěny je její objemová stabilita, po vytvrzení nedochází ke smršťování, nebo postexpanzi, lepící pěna Etics Bond je nízkoexpanzní, její vyplňovací vlastnosti jsou velmi dobré a její protvrzení je poměrně rychlé.
 • Ohledně montážních vlastností se dá uvést: perfektní montážní vlastnosti za pomocí aplikační pistole, aplikace pěny je velmi úsporná, použitím lepící pěny Etics Bond odpadá míchání lepidel, spotřeba vody a elektřiny. Při použití lepící pěny Etics Bond provádíte čistou a rychlou, efektivní práci.
 • Použitím lepící polyuretanové pěny snižujete značně vznik trhlin v zateplení, dále se tím prakticky zamezí, nebo značně poníží pronikání hluku skrze zateplení, aplikace lepící pěny snižuje zatékání vody montážní spárou.
 • Lepící pěna Etics Bond se neorosí a nestárne, je odolná vůči řasám.
 • Pokud použijete na lepení fasádních izolačních desek lepící pěnu Etics Bond, tak značně ponížíte celkovou hmotnost zateplení. Lepící PU pěna je velmi lehká a když si představíte to množství co musíte na stavbu dovést a pak je to vlastně na stěně, tak je to opravdu hmotnostní rozdíl a to značný.
 • Již po dvou hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti okolního vzduchu je možné zateplení, nalepený izolant stěrkovat.
 • Jedna plechovka lepící pěny Etics Bond o obsahu 800ml vystačí na nalepení cca 14m2 tepelné izolace na obvodovou stěnu.
 • Etics Bond je zařazen ve snížené hořlavosti, tedy ve třídě B1, snížená reakce na oheň. Tato pěna je dále odolná vůči většině rozpouštědlům, také je odolná vůči barvám a běžným chemikáliím. Tato PU pěna nepráchniví a je vodovzdorná. Pozor vodovzdorná neznamená vodotěsná.
 • Lepící pěna Etics Bond musí být po aplikaci chráněna proti UV záření, tuto negativní vlastnost mají bohužel veškeré lepící a montážní pěny.
Pokud chcete skladovat lepící pěnu Etics Bond, skladujte ji při teplotách +5°C až +25°C ve svislé poloze ventilem nahoru a po dobu maximálně 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem již napovídá rozmezí skladovací teploty.

 

Technická data – Etics Bond:
Pěna je vyrobena na bázi polyuretanu, je stabilní tixotropní a nepenetruje do podkladů. Vytvrzování je vlhkostní a tvorba slupky je již po 8 minutách při průměrné teplotě a vlhkosti: 20°C/65% vlhkost. Rychlost vytvrzování je cca 3cm za cca 0,5 hodin při 20°C/65% vlhkosti. Při stejné síle pěny je možné zatížení již po 12 hodinách po aplikaci. Vydatnost je 1000 ml, cca 35 litrů vytvrzené pěny Etics Bond. Změna objemu pěny je 3% do plusu objemu. Barva pěny Etics Bond je oranžová. Spotřeba je cca 1 plechovka 800ml na 14m2 nalepené izolace. Po vytvrzení je pěna odolná vůči teplotnímu rozmezí -40°C až +90°C. Krátkodobě do 1 hodiny lepící pěna Etics Bond snese teplotu +120°C, ale ne plamen, pouze teplotu. Pevnost ve smyku: 0,142 N/mm2 (DIN EN 12090), Smykový modul: 0,489 N/mm2 (DIN EN 12090), Tepelná vodivost: cca 0,0345 W/mK (DIN 52612).

Příprava podkladu pro lepení lepící pěnou Etics Bond je jednoduchá, podklad může mít malou zbytkovou vlhkost, nesmí však být mokrý a nebo příliš vlhký, pokud je suchý, jemně ho navlhčete rozprašovačem a pak bude pěna lépe lepit a také lépe vytvrzovat s lepší strukturou pěny.

 

Pracovní postup:
Plechovku s pěnou pořádně protřepte, cca 30 sec. Podklad jemně navlhčete rozprašovačem, ostatní nezúčastněné plochy chraňte před zasažením pěnou. Problém může nastat, pokud budete provádět lepení při velmi silném až nárazovém větru, to pak může pěna odlétávat všude okolo a znečišťovat vše co samozřejmě nechcete. Spáry, které budete po nalepení desek vyplňovat lepící pěnou Etics Bond vyplňte tak, aby pěna nevytékala ven ze spár, zamezí se tím nadměrné spotřebě pěny a také dodatečné práci s ořezáváním. Při práci mějte plechovku ventilem směrem dolů a občas ji protřepejte. Aplikační pistoli nastavte tak, aby pruh vycházející z konce pistole měl průměr cca 3cm. Počítejte s tím, že čím bude plechovka prázdnější, tím budete muset více otáčet postupně regulačním šroubem na aplikační pistoli, aby byla dodržena tloušťka pěny 3cm. Plechovku s aplikační pistolí držte svisle dolů ventilem a na fasádní desku nanášejte pruh 3cm tlustý kolem dokola po obvodě plochy desky. Nakonec na ploše vytvořte ve stejné síle pruhu tvar písmene „M“ a nebo „W“. Tím se dosáhne potřebného procenta pokrytí fasádní desky před nalepením na obvodovou stěnu objektu. Toto pokrytí je 40% desky tepelné izolace. Při aplikaci lepící pěny Etics Bond na desku dbejte na to, aby mezi deskou a koncem aplikační pistole byla vzdálenost, mezera 1 až 2cm, pak je třeba čekat cca 5 až 8 minut při ideální teplotě a vlhkosti 20°C/ 65 % relativní vlhkosti. Je potřeba si uvědomit, že při snižování okolní teploty vzrůstá relativní vlhkost vzduchu. Takže upravte dobu před nalepením desky podle těchto informací. Desky tepelné izolace se lepí směrem nahoru od zakládací lišty LOS a nebo zakládací latě a to beze spár, na nárožích se lepí desky s přesazením. Korekci usazení je možné řešit i po 10 až 15 minutách od aplikace desky na stěnu. Průběžně kontrolujte dlouhou vodováhou rovinatost osazených desek na stěně. Vyčnívající pěnu po vytvrzení odřízněte. Již po několika hodinách cca 2 hodiny a více je možné stěrkovat a hmoždinkovat fasádní desky. Osazovat fasádní kotvy. Četnost fasádních kotev a potřeba hmoždinkování je závislé na druhu fasádního systému, podle výrobce systému, dodavatele. Čištění aplikační pistole je možné čističem na PU pěny, toto je potřeba řešit ještě před vytvrzením lepící pěny Etics Bond. Později už jen mechanicky očistit vytvrzené kusy lepící pěny.

 

Pracovní teplota vzduchu i podkladu je od +5°C do +35°C maximálně. Doporučení je +20°C až +25°C. Pokud budete pracovat v chladném podnebí, tak lepící pěnu Etics Bond před použitím vytemperujte v teplé, spíše jen vlažné vodě, nikoliv zahřívat ohněm a nebo vysokou teplotou, to hrozí exploze. Temperaci provádějte na teplotu +15°C až + 25°C. Během vytvrzování lepící pěny Etics Bond nesmí mrznout, proto hlídejte počasí a pokud hrozí mráz, tak radši aplikaci neprovádějte.

Lepící pěna Etics Bond je výborným pomocníkem při lepení fasádních izolací: polystyren EPS a minerální vata v deskách na obvodové stěny objektů.


Dotaz nebo objednávka dopravy.

Zde do tohoto formuláře vpište veškeré údaje ohledně vaší poptávky na dopravu zboží. Tento formulář můžete použít také jako závaznou objednávku dopravy vašeho zboží.

 

Důležité je vyplnit všechny požadované údaje především ty co jsou označeny hvězdičkou. 
Vaše jméno * 
Váš E-mail * 
Telefonní číslo na kontaktní osobu * 
Jméno společnosti pokud se jedná o firmu  
Vaše adresa nebo adresa společnosti * 
Fakturační adresa objednatele * 
 
Pokud se jedná o firmu
DIČ  
Pokud se jedná o firmu
Odkud kam se poveze náklad a jaký, množství objem. * 
Sem vpište veškeré informace ohledně poptávky nebo objednávky. Důležité je napsat přesnou adresu odkud kam a jaký druh nákladu se poveze, dále množství.
Datum transportu * . .
Pokud se jedná o opakovaný transport uveďte to do textu odkud kam.
Objednávka nebo dotaz? * 
Napište jestli se jedná o "objednávku" nebo "dotaz"
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 2:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné