Lehká plovoucí podlaha - Knauf Insulation

 Datum: 19.2.2016   Kategorie: Rady a návody 

Lehká plovoucí podlaha z OSB desek lze realizovat i pomocí minerální vlny od společnosti Knauf Insulation.

Lehké plovoucí podlahy jsou v dnešní moderní době poměrně hodně diskutované téma a postupů, druhů použitých materiálů pro realizace lehkých plovoucích podlah je opravdu mezi lidmi mnoho. Jedním z důvodů použití tohoto druhu podlahy je kromě rychlosti a jednoduchosti také fakt, že se jedná o tzv. suchý proces. Při realizaci lehké plovoucí podlahy, které jsou často používané také při realizacích dřevostaveb, není třeba vody. No ale, které konstrukční řešení lehké plovoucí podlahy je správné?

 

My vám zde představíme osvědčené řešení lehké plovoucí podlahy, které vymysleli specialisté od známé značky tepelných izolací Knauf Insulation.

 

Jedná se o řešení lehké plovoucí podlahy, které není nijak převratné, ale konstrukčně je velmi snadné a hlavně funkční. Použité materiály jsou snadno dosažitelné, jsou to například OSB desky, nebo jiné konstrukční desky, vhodné pro tvorbu podlahy. Můžete tedy použít i sádrovláknité desky, nebo sádrokartonové desky vhodné pro podlahové konstrukce. Jako jedno z řešení roznášecí vrstvy je také použití cementotřískové desky. Všechny tyto desky jsou běžně sehnatelné na stavebním trhu.

 

Jako tepelná a také akustická izolace je použita minerální vlna značky Knauf Insulation, která kromě velmi dobrých tepelně izolačních schopností svou přítomností dokáže snížit hladinu akustického tlaku až o 23 dB. Jedná se tedy i o kročejovou izolaci, které značně snižuje přenos kročejového hluku, který je znám ve stavebnictví také jako strukturální hluk.

 

Je důležité toto vědět a takovou izolaci použít, jelikož kročejový hluk může hodně negativně snížit pohodu bydlení. Ti, kteří tvrdí, že se jich to netýká, jelikož nemají více patrový dům, nebo pod místností, kde se bude lehká plovoucí podlaha realizovat, nebude obytná místnost, se mýlí. Pokud není řešen kročejový útlum pomocí kročejové izolace a okrajových pásků u stěn pokoje, tak se kročejový hluk z podlahy přenáší jak do podlahové konstrukce, tak i do stěn a tím nejen do spodních částí objektu, ale i do sousedních místností.

 

 

Při špatně řešeném kročejovém útlumu, nebo vůbec opomenutém při realizaci podlahy může být tento hluk přenášen i skrze několik místností sousedících vedle sebe. A nejedná se jen o dupání, ale i spadlé předměty na podlahu, což například v noční klidové době je pak velmi nepříjemné. Vám upadne něco na podlahu a vzbudíte zbytek rodiny na druhé straně domu. Kročejový útlum je třeba řešit, nepodceňovat!

 

Pokud se vrátíme k použitým materiálům při tvorbě lehké plovoucí podlahy, tak se velmi často doslýchám, že je pak taková podlaha omezená v oblasti možného použití nášlapné (pochozí), tedy i pohledové vrstvy. Nicméně jen dodám, že toto je mýtus, dobře provedená lehká plovoucí podlaha může být zakončena prakticky jakoukoliv vrstvou, stejně jako ta těžká, která má řešenou roznášecí vrstvu betonem či anhydritem.

 

Pro pochozí vrstvu lehké plovoucí podlahy můžete tedy klidně použít jak dřevo (masiv), tak i laminátové lamely, nebo vinylové podlahové krytiny. Pochozí vrstva lehké plovoucí podlahy může být klidně vytvořena z dlažby, nebo koberce či linolea a PVC. Prostě jak je libo, správně řešená lehká plovoucí podlaha nemá v tomto směru žádné omezení.

 

A jak se taková lehká plovoucí podlaha systémem značky Knauf Insulation realizuje?

 

Podklad lehké plovoucí podlahy musí být rovný, pokud není, tak ho vyrovnejte. Můžete k tomu použít písek, nebo Liapor, prostě nějaký vyrovnávací podsyp. Podklad musí být pevný, proto v případě použití podsypu povrch zhutněte. Podklad musí být suchý, aby desky minerální izolace, které na podklad položíme, nevzaly do sebe vlhko a tím se neponížily jejich tepelně izolační a akustické vlastnosti. Nezapomeňte, že desky minerální izolace musejí na podkladní vrstvě ležet celou svou plochou.

 

Následuje aplikace okrajových pásků, které se instalují po obvodě místnosti, pozor na jejich výšku, tato musí po celém obvodě místnosti krýt kompletní skladbu až do roznášecí vrstvy. Jinak by se přenášel strukturální hluk do stěn, jak jsme si vysvětlili výše v tomto článku.

 

 

Dalším krokem je pokládka minerální izolace, která zajistí jak tepelně izolační vlastnosti, tak i kročejový útlum, desky jsou položeny po celé ploše místnosti až k instalovaným okrajovým páskům, které jsou ze stejného materiálu. Pokládka desek minerální izolace musí být na vazbu, bez mezer, hezky k sobě, jak je vidět na obrázku výrobce.

 

Přímo po těchto deskách nechoďte, mohly by se poškodit. Abyste se mohli dále po místnosti pohybovat, tak používejte na volno položené roznášecí, konstrukční desky, například OSB desky.

 

Instalace roznášecí vrstvy, tady je třeba dodržovat pravidla, která zajistí kvalitu lehké plovoucí podlahy a její dlouhou životnost.

 

Konstrukční desky, například OSB desky, pokládejte ve dvou vrstvách na dvojitou vazbu viz obrázek zde v článku. Desky spojíte lepením či prošroubováním. Lze také použít obě varianty společně, tím se docílí vysoké kvality roznášecí vrstvy lehké plovoucí podlahy.

 

Druhá možnost je moderní s názvem Knauf Brio, což jsou desky o tl. 23 mm a tyto jsou opatřeny polodrážkou. Montáž je prováděna vzájemným lepením a spojováním pomocí sponek či vrutů.

 

Následuje pokládka podlahové krytiny, jak jsme si psali v článku, je možné použít všechny běžné podlahové krytiny v případě, že byla dodržena předepsaná skladba lehké plovoucí podlahy a tato správně realizována.  

Autor článku: Pavel Hanzelín
Zdroj informací a obrázků: knaufinsulation.cz


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 5:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné