Kročejová neprůzvučnost - kročejový útlum.

 Datum: 24.11.2008   Kategorie: Rady a návody 

Tyto dva používané termíny: "kročejová neprůzvučnost" a "kročejový útlum" označují místa objektů a stavebních konstrukcí, podlah kde se konstrukce setkává v přímém kontaktu s otřesy a různými zdroji hluku. Tato místa pak přenášejí hluk do prostoru objektu a do míst kde tento hluk nechceme. Kročejový hluk vzniká tak, že podlaha je zatížena mechanickými nárazy a ty se pak přenášejí dále do konstrukce budovy, kde se pak projevují jako hluk jenž nás v jiných prostorách budovy ruší, např. při odpočinku a dalších klidových procedurách, při kterých nechceme být rušeni.

V praxi se jedná o místnosti zejména sousedícími s obytnými prostory, nebo nad obytnými prostory, to zejména!

 

Pokud není v těchto prostorách provedena kvalitní izolace s požadavkem na kročejový útlum dochází k přenosu kročejového hluku do dalších obytných místností. Jedná se o např.: padající předměty, dupání, manipulace s nábytkem, šoupání žídlí a další podobné úkony.

 

Definice kročejového hluku:

V podstatě se jedná o chvění, které vzniká v důsledku vybrací při mechanickém zatížení konstrukce podlahy, toto pokud je v zóně slyšitelné pro lidské ucho pak vnímáme jako hluk, který nás ruší a je nám nepříjemný.

 

Získání kočejového útlumu provedeme izolací k tomuto vhodnou. Můžeme použít polysytren, nebo vatu s vlastnostmi keré požaduje norma na kročejový útlum ČSN 73 0532. Při řešení kročejové neprůzvučnosti nesmíme zapomínat na doplňky jenž řeší na první pohled detaily, ale pozor, je nutno použít také okrajové pásky opět buď to z vaty a nebo napěňovaného polysytrenu. Správně provedená izolace se záměrem utlumení kročejového hluku bude velice dobře poznat. Hluk pak není takřka poznat (slyšet).