Kročejová izolace podlahy

 Datum: 19.5.2015   Kategorie: Rady a návody 

Kročejová izolace podlahy je velice důležitá a to zejména u podlah, pod kterými se nachází další obytný prostor.

Nicméně je třeba si uvědomit, že k přenášení kročejového, strukturálního hluku nedochází jen skrze podlahu do spodního patra, ale i do okolních místností a to prostřednictvím akustických mostů skrze svislé stavební konstrukce, stěny. Dále je logické, že špatně akusticky řešená podlahová konstrukce bude přenášet hluk i spodní vrstvou podlahy a to nejen do spodní místnosti, ale i do vedlejší.

 

Nepleťte si prostorový hluk se strukturálním, prostorový se nese vzduchem, zatímco strukturální se přenáší konstrukcemi. K zamezení prostorového hluku jsou potřeba pohltivé materiály, tady jednoznačně vyhrává minerální vata s velkou objemovou hmotností. Pro kročejovou akustiku potřebujeme materiály, které zamezí přenosu vibrací mezi dvěma konstrukcemi.

 

Nejčastěji se používá kročejová izolace u těžkých plovoucích podlah, což jsou betonové a anhydritové podlahy.

 

 

Co je to vlastně kročejový, strukturální hluk? Jedná se o hluk vznikající vibracemi, tento se pak přenáší konstrukcemi do ostatních, přilehlých prostor domu. Proto tento tok vibrací musíme přerušit a to pomocí izolace k tomuto určené. Vše musí být perfektně provedeno bez akustických mostů. Což jsou místa, kde by nebyla kročejová izolace správně nainstalována a pak by se vibrace v podobě hluku přenášely dál, sice méně, ale dál.

 

Samotné vibrace vznikají většinou fyzickým kontaktem s nášlapnou vrstvou podlahy. Jen pro představu to může být dupání, nebo klasicky chůze s podpatky či dítě hrající si na podlaze s předměty, pády předmětů na podlahovou plochu atd. Tímto vzniká zmíněný strukturální hluk, nesoucí se strukturou materiálu, a jelikož beton či anhydrit jsou pro tyto strukturální hluky dobrým vodičem, je hluk při nedostatečné kročejové izolaci velmi dobře slyšet.

 

 

Mezi základní nejpoužívanější kročejové izolace patří tyto materiály:
Kročejový polystyren
Kročejová vata
Mirelon

 

Kročejový polystyren (elastifikovaný polystyren EPS) je nejvíce používaný pro kročejovou izolaci podlahy, důvodem je cena a nízká stlačitelnost ve srovnání s kročejovou vatou, která je sice v tomto případě tvrzená, ale přesto více stlačitelná oproti kročejovému polystyrenu. Kročejový polystyren také mívá lepší hodnoty kročejového útlumu oproti kročejové vatě. Také je potřeba uvést, že v tomto případě má kročejový polystyren horší hodnoty z hlediska zateplení oproti minerální vatě, ale není třeba se tím rmoutit, pokud se jedná o kročejovou izolaci nad obytným prostorem, který zpravidla bývá vytápěn, jinak by to nebyl obytný prostor, jak se patří.

 

Je třeba nezaměňovat běžný podlahový polystyren s kročejovým, je tam velký rozdíl. Kročejový polystyren sice vychází z klasického podlahového polystyrenu EPS, ale po jeho základním výrobním procesu ještě dochází k elastifikaci. Jedná se o jakési narušení struktury hmoty, které má za následek schopnost nepřenášet vibrace, strukturální kročejový hluk. Je tedy jednoduché pravidlo, čím menší objemová hmotnost kročejového polystyrenu, tím je jeho schopnost tlumit kročejový hluk lepší.

 

 

Kročejová vata, je to vlastně tvrzená minerální vata, která se používá do těžkých plovoucích podlah. Má lepší hodnoty součinitele tepelné vodivosti, je na tom také lépe se vzduchovou neprůzvučností oproti polystyrenu a navíc je nehořlavá, takže z těchto hledisek se jeví jako výhodnější. Nicméně je také nejdražší kročejovou izolací a její stlačitelnost nedovoluje použití ve vyšších skladbách podlah. Řešením je kombinace kročejové vatypodlahového polystyrenu.

 

Mirelon, ten asi každý zná, jedná se spíše o doplněk, nechávat celou kročejovou izolaci pouze na vrstvě mirelonu není dobrou cestou. Většinou se mirelon vkládá jako doplňková izolace pod určité podlahové krytiny, ale v případě, že je pro skladbu podlahy málo prostoru, používá se právě vrstva mirelonu jako snaha kročejový hluk alespoň o něco utlumit. Mirelon má jednu velkou nevýhodu, jeho stlačitelnost je velká a to až 70 %. Mirelon je také hořlavý a jeho teplota maximálního použití je 90°C. Také součinitel tepelné vodivosti mirelonu je na horší hodnotě oproti polystyrenu a vatě.

 

Několik zásad pro správnou kročejovou izolaci podlahy. Je třeba kročejovou izolaci klást přesně vedle sebe, nenechávat nikde žádné mezery, také je třeba odizolovat roznášecí desku od okolních stěn, k tomuto slouží mirelonové pásky, nebo okrajové pásky z minerální kročejové vaty. Je třeba se na kročejovou izolaci podívat logicky, a proto nesmí nikdy roznášecí deska z betonu či anhydritu obsahovat akustický most. Tedy nesmí nikdy chybět vrstva kročejové izolace.

 

Špatné provedení kročejové izolace má za následek přenášení strukturálního hluku do přilehlých prostor a v takovém domě se pak špatně bydlí. Klid je potřebný pro odpočinek a hluk odpočinek narušuje.

Autor článku: Pavel Hanzelín


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 1:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné