Jakým materiálem vlastně zateplit dům?

 Datum: 3.6.2011   Kategorie: Zajímavosti 

Čím zateplit? Klasicky polystyren a nebo minerální vata? Nebo nějaké ty experimentální a přírodní materiály, jako je sláma, nebo ovčí rouno? Která z těchto tepelných izolací má větší účinnost?

Hlavním zjištěním je, že dotace v našem státě a zejména program dotací známý jako "Zelená úsporám" opravdu změnil a zlepšil zájem stavitelů a investorů, i samostavitelů o zateplení a hlavně o účinné a kvalitní zateplení domů. Náš trh je velice vyrovnaný světovému a tepelné izolace na našem trhu jsou na stejné úrovni jako je zahraniční trh. Problémem je realizace, realizační firmy navrhují celkem dost odlišné postupy na stejné druhy zateplení, nebo navrhují zcela jiný druh zateplení na stejný druh potřeby konstrukce. Je to všeobecnou nevědomostí ohledně kvalitního zateplení. Tvrzení, že to co nabízíme je opravdu to nejlepší je nesmysl, pakliže to nedokážeme podpořit argumenty a to se často stává... slova: "nemá cenu vám to vysvětlovat, prostě je to takto správně a my to jinak neděláme" to je špatně, každý zákazník by měl vědět co dostává a jakým stylem je zateplení provedeno a jaké jsou alternativy. Zákazník by si měl mít možnost vybrat z několika alternativ zateplení tak, aby vyhovovaly jeho potřebám, stavebnímu projektu a také peněžence, realizační firma by měla vysvětlit rozdíly a možnosti. Tak by to mělo být, bohužel se množí případy, kdy se toto neděje.

 

Teď si vysvětlíme základní smysl tepelné izolace a jak vlastně funguje.

Většina materiálů používaných jako zateplení fungují na bázi vzduchu, ano je to tak, vzduch, nebo plyny obsažené v tepelné izolaci (samozřejmě neškodné plyny) musejí mít malou a mají malou tepelnou vodivost, tedy nepřenášejí chlad svým prostřednictvím, svojí přítomností. Tento jev nastává při znemožnění pohybu vzduchu v tepelné izolaci, tedy "konvekci" což je uzavření vzduchu do komůrek, nebo uvěznění vzduchu mezi vlákna tepelné izolace, což je vlastně smysl minerálních vat. Základem materiálu pro tepelnou izolaci je, že musí být lehký a také porézní a tím se zaručí hodnota tepelné vodivosti podobné vzduchu samotnému. Další vlastností tepelné izolace, neboli jejího materiálu je potlačení sálání, což je vlastně radiace materiálu, přednost tepla. Tepelná vodivost plynů a tedy i vzduchu se zvyšuje s rostoucí teplotou. Kvalita tepelné izolace je tedy posuzována i touto veličinou, čím více udrží nižší teplotu.

 

Nyní si trochu posoudíme vlastním vysvětlením materiály používané, navrhované na zateplení.

 

  • Pěnový polystyren - pěnový materiál využívá systému zadržení vzduchu v miniaturních bublinkách uvnitř své struktury. Tyto bublinky naplněné vzduchem jsou tak miniaturní, že v nich vlastně vůbec nedochází ke konvekci, proudění vzduchu.
  • Pěnový polystyren EPS - je na stejné bázi jako pěnový polystyren, je obohacen o cca 7% Pentanu, složku sloužící jako nadouvadlo. Dnes se ještě do každé buňky pěnového polystyrenu EPS přidává samozhášlivá složka ohledně znemožnění klasického hoření. Jedná se o expandovaný polystyren jako nejčastěji používaný materiál pro tepelnou izolaci a to zejména při kontaktním zateplení fasády, tedy systému VKZS a také k izolaci podlah a plochých střech. Pěnový polystyren bývá využíván i pro ostatní druhy zateplení, ale je třeba si uvědomit, že jeho pevnost v tlaku je cca 100 až 200 kPa, podle druhu a při dlouhodobém styku s vodou je nasákavý. Při delším vystavení slunečním paprskům nechráněn nesnáší ultrafialové záření a desky se tak mohou zdeformovat.
  • Dalším obdobným druhem je polystyren EPS s příměsí grafitu a to v každé buňce je přítomné miniaturní množství rozemletého grafitu a tím se zlepšuje vlastnost této tepelné izolace co do radiačního přenosu tepla a tím se celkově zlepšuje tepelně izolační vlastnost tohoto "grafitového polystyrenu" známého třeba jako Styrotherm PLUS 70 (fasádní polystyren) anebo Styrotherm PLUS 100 (podlahový). Ještě hůře nežli jeho kolega klasický polystyren EP snáší ultrafialové záření, ostatní vlastnosti jsou stejné. Výhodou polystyrenu EPS jako tepelné izolace je jeho relativní pevnost v poměru s váhou desky a jedná se o homogenní materiál z makroskopického hlediska. Je s ním tedy snadná manipulace, úprava a jeho užitná hodnota a účinnost v poměru k ceně je nadmíru dobrá co do výsledku tohoto poměru. Z hlediska životního prostředí a lidského zdraví je vlastně neškodný. Hlavní nevýhodou tepelné izolace Polystyren EPS je jeho nízká odolnost vůči teplotám, nesnese trvalé vystavení nad teplotu + 70°C a je snadno hořlavý z hlediska poškození, nikoliv však podle požárního hlediska nepodporuje hoření, tedy požár jako takový - třída hořlavosti "E" (nepodporuje hoření). Jeho destrukce v případě setkání se s vyššími teplotami a plamenem je však fatální. Proto se nedá použít při zateplování fasády vyšších budov, kvůli normám požárního zabezpečení.
  • Extrudovaný postyren XPS - jeho výroba je daná vytlačováním polystyrenu současně s napěňovacími přísadami. Při snížení tlaku za vytlačovanou tryskou pak hmota expanduje. Vzniká tak expandovaný - extrudovaný polystyren, tento má uzavřené plochy a není nasákavý. Jeho póry jsou zcela uzavřené a jeho pevnost oproti běžnému polystyrenu je mnoho vyšší, může být až 700 kPa, záleží na druhu, ale běžná pevnost pro běžný extrudovaný polystyren je 350 kPa, pro běžné využití při izolacích spodních staveb, základů, základových desek a soklů, kde se setkává se zeminou a vodou, proti které je naprosto odolný. Jeho hlavním plusem je mechanická odolnost, jeho tepelná vodivost je také lepší nežli bývá u běžného polystyrenu EPS. Problémem je vyšší cena, jeho pořizovací cena je pro všestranné využití vysoká, proto se využívá jen tam, kde je to nezbytné.
  • Skelná vata - výroba probíhá rozvlákňováním skelných roztavených vláken a tyto jsou pak zplstněna a hydrofobizována. Pojiva bývají většinou podle značky, ale povětšinou na bázi polymerních pryskyřic. Tato tepelná izolace bývá dodávána až na výjimky v rolích, tyto role jsou stlačeny a po rozbalení materiál nabude do své správné objemové velikosti (výhodou je skladování a doprava). Skelná vata je velmi pružná na rozdíl od kamenné vlny a její chemická a hlavně teplotní odolnost je ve třídě požární odolnosti "A" nehořlavá. Skelná vata je akustická, velmi dobře pohlcuje zvuky. Součinitele tepelné vodivosti jsou výborné, jedny z nejlepších na trhu například Isover Unirol Profi lambda 0,033 a nebo Isover MULTIMAX 30 lambda 0,030 atd.
  • Kamenná vlna - je vyráběna tavením čediče, horniny a rozvlákňováním, následně jsou vlákna podobně jako u skelné vaty hydrofobizována a spojována pryskyřicemi. Výhodou je, že z kamenné vlny se dají vyrábět poměrně tuhé desky tepelné izolace. Použití je pak vhodné i pro fasádní zateplení, kontaktní fasády a těžké plovoucí podlahy, jen je třeba si uvědomit, že pevné desky tepelné izolace z kamenné vlny jsou bohužel poměrně křehké, takže horší manipulace a škody při manipulaci, výborná požární odolnost ve třídě "A" nehořlavá, jen nesmí přijít do styku s vodou, pokud se nasákne nesmí se vkládat do míst, kde nevyschne, tím by došlo k možnosti vzniku plísní atd.
  • Dalšími alternativami je stříkaná tepelná izolace, celulóza a nebo různé pěny, tyto se na našem trhu zabydlely nedávno a jsou pro nás stále ještě novinkami. Výhodou těchto systémů zateplení je snadná aplikace, manipulace a možnost opravdu vyplnit každý kout a místo v konstrukci, kterou zateplujeme. Dá se těmito systémy zateplit i místo nedostupné pro běžné zateplení. Výhodu je levné pořízení na našem trhu a rychlost samotné realizace.
  • V neposlední řadě jsou naprosto přírodní alternativy, jako je ovčí rouno - vlna a nebo konopí atd. Toto jsou již našimi předky prověřené materiály pro tepelné izolace, ale na aplikaci si musíme vybrat opravdu kvalitní a zkušenou realizační firmu, navíc se jedná sice o hodně účinné tepelné materiály, ale zároveň také drahé co do nákupu materiálu i aplikace a samotné realizace.